Projektinhallinta

Verkkokoulutus

150,00  (120,97  alv. 0%)

Osta koulutus

150,00  (120,97  alv. 0%)

Kurssi päivitetty 9.2.2023

Hanki perusosaaminen projektityöskentelyyn

Projektinhallinnalla tarkoitetaan resurssien organisointia ja hallintaa siten, että projekti toteutuu suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, laaditun aikataulun sekä budjetin mukaisesti. Projektin hallinnassa otetaan huomioon myös viestintä, laatu ja riskit. Projektin hallinnan avulla pyritään varmistamaan, että projekti suunnitellaan niin, että sille asetetut tavoitteet pystytään täyttämään mahdollisimman hyvin. Projektin toteutusta seuraamalla ja toimintaa ohjaamalla varmistutaan siitä, että projektissa saavutetaan sille asetetut tavoitteet.

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi ymmärrät projektityöskentelyn merkityksen työelämässä ja osaat laatia projektisuunnitelman annettujen ohjeiden pohjalta. Osaat toimia projektin jäsenenä projektiorganisaatiossa projektin tavoitteiden mukaisesti. Ymmärrät projektin suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Osaat myös viestiä projektista, tunnistaa projektin riskejä ja dokumentoida projektin toiminnan ja tulokset. Koulutus antaa sinulle projektinhallinnan perustiedot ja -taidot projektityöskentelyn tueksi.

Kurssin aiheita

  • Projektityön luonne ja projektiorganisaatio
  • Projektisuunnittelu
  • Projektin hallinta
  • Projektiviestintä
  • Projektin seuranta ja laadun varmistaminen
  • Projektin päättäminen ja raportointi

Kurssin laajuus on 70 tuntia.

Kurssi käytettävissä 6kk ostohetkestä.

Koulutus antaa sinulle projektinhallinnan perustiedot ja -taidot projektityöskentelyn tueksi.

Kysy lisää