Opiskelijoille Wilma | MoodleHenkilökunnalle Office 365 portaali

Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Esimiestyön osaajaksi - kuljetusalan työnjohtaja

Hanki lisää työnjohtajan taitoja

Kuljetusalan ammattitutkinnon, kuljetusalan työnjohdon osaamisalan suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Voit toimia kuljetusalan organisaatiossa tai yrityksessä työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Koulutus ja tutkinnon suorittaminen antaa kokonaisnäkemyksen kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä henkilön omasta työnjohdollisesta roolista kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana. Tutkinnon suorittanut osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti huomioiden työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Koulutuksessa opitaan myös hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita sekä suunnittelu ja organisointitaitoja, jotta kuljetustoimintoja ja resursseja pystytään ohjaamaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Käytännön läheistä opiskelua

Käytännönläheinen kuljetusalan työnjohtaja -koulutuksemme tukee esimiehen ammatillista kasvua ja esimiehenä kehittymistä, antaa tietoa ja osaamista ihmisten johtamiseen ja motivoimiseen sekä valmiuksia toimia työelämässä työnantajan edustajana.

Koulutuksessa keskitytään kuljetus- ja logistiikka-alan tärkeimpiin säädöksiin, perehdytään turvallisiin työskentelymenetelmiin ja – välineisiin, tutustutaan nykyaikaiseen terminaali- ja varastoteknologiaan sekä opitaan sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua ja yrittäjämäistä ajattelutapaa

Mikäli sinulla on jo riittävästi vaadittua osaamista, voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta.

Monimuoto-ikoni

Kenelle koulutus sopii

nuoli-oikea-80

Voit toimia kuljetusalan organisaatiossa tai yrityksessä työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Tutkinnon suorittanut voi toimia myös erilaisissa kuljetusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Suomen Yrittäjäopisto

Kuljetusalan ammattitutkinto

Jo ennen opintojen alkamista laadit vastuukouluttajan ohjaamana henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja valitset tarvitsemasi opintokokonaisuudet kehittääksesi ammattitaitoasi vastaamaan tutkintovaatimuksia.

Tutkintokoulutuksessa on 12 lähiopiskelupäivää noin 1-1,5 vuoden aikana riippuen aiemmasta osaamisestasi. Lähiopiskelu tapahtuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Valtaosa oppimisesta tapahtuu työelämässä ja käytännön tehtävissä.

Tutkinnon suorittaneen ammattinimikkeitä voi olla työnjohtaja, kuljetussuunnittelija, liikenne-esimies, kuljetusesimies, ajojärjestelijä, vuorovalvoja tai tiiminvetäjä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös erilaisissa kuljetusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Tutustu tarkemmin tutkinnon perusteisiin.

Mitä maksaa?

Kuljetusalan ammattitutkinto koulutus voidaan toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena. Kysy oppisopimusmahdollisuutta oman alueesi oppisopimustoimistolta!

Omaehtoisena ammatillisena lisäkoulutuksena osallistumismaksu on 400 €

Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan!

Marja-Leena Oravamäki
koulutussuunnittelija
010 841 4022
marja-leena.oravamaki(a)syo.fi

Oletko kiinnostunut koulutuksesta – ota yhteyttä