Susanna Kulmala kirjoittaa SYOblogissa asiakasraatitoiminnasta.

30 vuotta asiakaslähtöistä merkonomikoulutusta

Suomen Yrittäjäopisto sai oikeudet merkonomitutkintoon syyskuussa 1991. Kolmen vuosikymmenen aikana tutkintokoulutusta on räätälöity mahdollisimman helpoksi suorittaa työn ohessa. Toimintamallimme on tuottanut tulosta ja asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla.   

Kokonaan verkossa jo 7 vuotta  

Kokonaan verkossa merkonomin tutkintokoulutuksen on voinut suorittaa jo useiden vuosien ajan. Koulutusta on hiottu niin, että verkko-opinnot voi suorittaa aikaan ja paikkaan sitomattomana. Onlinessa olevia luentoja ei järjestämässämme koulutuksessa ole.  

Miksi ei online? Koska opiskelijamme ovat työelämässä ja heillä on usein perhe sekä harrastuksia, jolloin aikaa on vaikea järjestää juuri tiettynä hetkenä. Heillä opiskelu onnistuu parhaiten, kun he saavat itse valita päivät ja ajankohdat, jolloin opiskelevat.   

Osa opiskelijoistamme varaa opintoihin aina esimerkiksi päivän viikossa, toisille taas sopii opiskella tunnin tai kahden paloissa useana päivänä. Tämän vuoksi opintojaksot ovat rakennettu siten, että varttikin opiskelua vie niitä eteenpäin.   

Opintojaksot on rakennettu siten, että varttikin opiskelua vie niitä eteenpäin.

Asiakaslähtöisyys edellyttää asiakasymmärrystä   

Opinnot ovat räätälöity nimenomaan työelämässä jo oleville opiskelijoille. Tämä on edellyttänyt perehtymistä opiskelijoiden oppimisvalmiuksiin ja oppimisympäristöihin.  

Usein ajatellaan, että tiedetään mitä asiakas haluaa, missä yhteydessä hän tuotetta tai palvelua käyttää ja miten hän sitä hyödyntää. Näin ei kuitenkaan aina välttämättä ole.  

Meidän tilanteessamme, kun emme näe kasvotusten asiakkaita ja työpaikkavierailuja ei pandemian vuoksi voitu tehdä, olemme kerryttäneet asiakasymmärrystä hyödyntämällä monia muita eri menetelmiä.  

Käytössä on ollut asiakaskyselyiden ja normaalien oppilaalta ohjaajalle tulevien palautteiden lisäksi mm. asiakasraati. Asiakasraati on ollut meille hyvä keino kasvattaa asiakasymmärrystä.

Asiakasraati on ollut meille hyvä keino kasvattaa asiakasymmärrystä.

Asiakasraati asiakasymmärryksen lähteenä  

Globaali pandemia on aiheuttanut asiakasymmärryksen ylläpitämiseen haasteita laajemminkin. Kasvotusten asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus on monella alalla vähentynyt. Tämä sai meidät kokeilemaan asiakasraatia asiakastiedon hankintaan merkonomiopiskelijoiltamme. 

Raatiin kutsuttiin noin 10 juuri valmistunutta tai opiskelujensa loppusuoralla olevaa opiskelijaa ympäri Suomen. Raati toteutettiin etäyhteyksillä Teamsilla, joka oli kaikille opiskelijoillemme jo opinnoistaan tuttu ja etänä keskustelu lähtökohtaisesti luontevaa.  

Asiakasraadissa osallistujat keskustelivat raadin teeman mukaisesti. Merkonomien teemana oli erityisesti heidän asiakaskokemuksensa sekä tulevaisuuden koulutustarpeet. Keskustelua johti puheenjohtaja, mutta painopiste keskusteluissa oli raatilaisten keskinäisessä keskustelussa.  

Asiakasraati tulevien tarpeiden lähteenä  

Asiakasraadissa voidaan saada selville esimerkiksi mitä asiakas arvostaa, mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitä hän uskoo tulevaisuudessa tarvitsevansa. Toiminnan kehittämisen kannalta merkitykselliset ns. hiljaiset signaalit löytyvät usein asiakkaiden välisestä keskustelusta. Nämä ovat niitä signaaleja, jotka tunnistamalla toimintaa voidaan kehittää vastaamaan asiakkaiden tulevia tarpeita ja odotuksia.

Asiakasraati soveltuu monelle alalle asiakasymmärryksen syventämiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Me hyödynsimme asiakasraatia oman toiminnan kehittämisessä, mutta tarjoamme raatien vetoa myös asiakasyrityksille. Voit siis ostaa meiltä asiakasraadin käynnistämiseen ja vetämiseen liittyvää asiantuntemusta.   

Me hyödynsimme asiakasraatia oman toiminnan kehittämisessä, mutta tarjoamme raatien vetoa myös asiakasyrityksille.


Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
susanna.kulmala(a)syo.fi

Susanna Kulmala.

Tutustu liiketoiminnan perustutkintoon, merkonomi

Arkistot