Yritysneuvojakoulutuksen sisältö

Tekstivastine infograafiin

Yritysneuvojakoulutukseen sisältyy kursseja sekä pakollisiin että valinnaisiin tutkinnon osiin liittyen. Kaikille yhteisiä kursseja ovat: Yritysneuvonta – monikanavaiset yrityspalvelut, Vastuullinen liiketoiminta, Yritysneuvonta – toimintaympäristöt ja sen muutokset, Onnistunut vuorovaikutus neuvontatyössä – Itsetuntemus ja kehittyminen asiantuntijana, Liiketoiminnan analysointi, talous ja rahoitus, Yritysneuvonnan markkinointi ja asiakassuhteiden kehittäminen, Palveluprosessin hallinta ja verkostot yritysneuvontatyössä, Yritysneuvonta ja lainsäädäntö. Nämä kurssit ovat pakollisiin tutkinnon osiin sisältyviä kursseja.

Kun sinulle on valittu oma polkusi joko yrittäjyyden ammattitutkinnon tai liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen, loput kurssit määräytyvät näiden tutkintojen mukaisesti. Yrittäjyyden ammattitutkintoon liittyvät tutkinnon osat sisältävät esimerkiksi aiheita: Tuotteistaminen, Tuotekehitys tai palveluiden tuotteistaminen, Yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen, Liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi, Verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen, Projektin suunnittelu ja toteuttaminen.

Vastaavasti liiketoiminnan erikoisammattitutkintoon sisältyy esimerkiksi aiheita: Henkilöstötyö, Henkilöstön osaamisen kehittäminen, Rahoitustoiminta, Kustannuslaskenta, Taloudenhallinta, Myynti ja markkinointi, Digitaalinen markkinointiviestintä, Digitaalinen myynti, Brändin kehittäminen.

Soveltuvat aiheet valikoituvat suoritettavien tutkinnon osien mukaan ja ne valitaan yhdessä oman ohjaajasi kanssa opintojesi henkilökohtaistamiskeskustelussa.