Sari Saarikoski

Yritysneuvoja toimii yrittäjien ja yritysten tukena

Toimin lähes kymmenen vuoden ajan yritysneuvojan monipuolisissa tehtävissä kehitysyhtiössä. Kaiken toiminnan keskiössä oli aina yrittäjä tai liikeidean kanssa keskustelua vielä tarvitseva, mahdollisesti aloittava yrittäjä. Yrittäjyyden vaatimukset ovat vain kasvaneet muuttuvassa toimintaympäristössä, ja yritysneuvojan tuki on yhä useammin tarpeen.  Tämä edellyttää myös  yritysneuvojilta yhä laajempaa osaamista.

Yritysneuvojatyön parhaat puolet

Kun tein yritysneuvontatyötä, yksi tärkeimmistä yhteisistä työkaluistamme yrittäjien kanssa oli liiketoimintasuunnitelma. Sen kommentointi hioi liikeideaa joko toteuttamiskelpoiseksi tai vielä lisää kehittämistä tarvitsevaksi.

Vuosien aikana perustettiin useita yrityksiä. Suurin osa aloittavista yrittäjistä haki ja saikin starttirahaa. Laskelmien laatiminen yhdessä yrittäjän kanssa onkin yksi yritysneuvojan työn keskeisistä tehtävistä. Samalla yrittäjä saa vinkkiä siihen, miten taloutta analysoidaan jatkossakin. Yritysneuvojan tulee osata liiketoiminnan keskeisiä asioita:  tunnusluvut, budjetointi sekä kirjanpidon ja verotuksen perustiedot. Kaikkea ei toki tarvitse itse yritysneuvojan osata vaan hänellä tulee olla yrittäjän kannalta riittävän hyvät verkostot, joiden pariin hän tarvittaessa asiakkaan ohjaa.

Yritysneuvontatyö on hyvin vaihtelevaa. Jokainen asiakas on yksilö ja neuvonnan taso tulee aina mukauttaa asiakkaan tarpeen mukaan. Työhön vaadittava osaaminen ja verkostot laajenevat työtä tekemällä. Omat tiedot tulee kuitenkin pitää ajan tasalla ja osallistua aktiivisesti erilaisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

Jokainen asiakas on yksilö ja neuvonnan taso tulee aina mukauttaa asiakkaan tarpeen mukaan.

Osaamista yritysneuvontaan

Yritysneuvojan koulutuksessa voit keskittyä oman ydinosaamisesi tuotteistamiseen tai pohtia yritysneuvontatyön kenttää laajemmin.  Yrityksen kaikissa vaiheissa asiantuntijan eli yritysneuvojan apu ja tuki edistää kannattavaa liiketoimintaa. Yritysneuvojan koulutus soveltuu jo yritysneuvontatyössä toimiville tai monipuolisesti erilaisiin  yritysneuvonnan tehtäviin tähtääville. Koulutus antaa paitsi valmiudet toimia eri organisaatioiden palveluksessa myös yrittäjänä.

Koulutuksessa kehität toimintatapoja yhdessä toisten osallistujien kanssa. Yhdessä olette enemmän! Asiakas on tarpeineen aina keskiössä ja hioudut hoitamaan asiakkuuksia yhdessä verkostosi kanssa.

Tule mukaan – yritykset tarvitsevat apua ja tukea eli yritysneuvojaa!

Sari Saarikoski.

Sari Saarikoski
yritystoiminnan kouluttaja

sari.saarikoski(a)syo.fi


Arkistot