Yrittäjyyden ammattitutkinnon tutkintopolku

Tekstivastine infograafille.

Yrittäjyyden ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen -tutkinnon osa on kaikille tutkinnon suorittajille pakollinen.

Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisalan voivat valita yritystoimintaa suunnittelevat ja yritystoiminnan juuri käynnistäneet. Siihen sisältyy toisena pakollisena tutkinnon osana yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voi valita yhden seuraavista: tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen, verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen tai projektin suunnittelu ja toteuttaminen.

Yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan voi valita jo pidempään yrittäjänä toimineet. Tällöin toisena pakollisen tutkinnon osana on yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen ja valinnaiseksi voi valita minkä tahansa yrittäjyyden ammattitutkinnon valinnaisista eli yhden seuraavista: tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, yrityskaupan suunnittelu ja toteuttaminen, verkkokaupan perustaminen ja kehittäminen, projektin suunnittelu ja toteuttaminen, työn organisointi ja johtaminen, myynti ja markkinointi, taloudellisen tuloksen varmistaminen ja kehittäminen, tuotannon suunnittelu ja kehittäminen, liiketoiminnan osa-alueen digitalisointi tai yritysneuvonta.