Yhteishankintakoulutukset Pohjois-Karjalassa, Suomen Yrittäjäopisto.

Pohjois-Karjalan Rekry-, Muutos- ja Täsmä­Koulutukset

Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutukset palvelevat yritystäsi erilaisissa henkilöstön koulutustarpeissa.

Voit löytää niistä ratkaisun, olitpa sitten rekrytoimassa uutta väkeä, päivittämässä nykyisen henkilöstön osaamista tai kannat vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta muutostilanteissa.

Hyödynnä kustannustehokkaat koulutusmallit ja kehitä yrityksesi osaamista joustavasti räätälöidyillä toteutuksilla!

Kustannustehokkaat räätälöidyt koulutukset yrityksille

Koulutusaloja

Pohjois-Karjalassa järjestämme Rekry- ja Täsmä- ja MuutosKoulutuksia kaupan ja hallinnon sekä teknologian alalle.

Teknologiateollisuus

Kauppa ja hallinto

Räätälöimme koulutukset yrityksten tarpeisiin. Niiden tavoitteena on antaa koulutettaville työtehtävien edellyttämät tiedot tai taidot.

Koulutukset sopivat kaupan ja hallinnon alan ja teknologiateollisuuden alan yrityksille sekä niiden nykyisille ja uusille työntekijöille tai niistä irtisanotuille työntekijöille.

Koulutukset sopivati muillekin kuin kaupan ja hallinnon tai teknologiateollisuuden yrityksille, jos yrityksessä on selkeä tarve saada koulutusta mainituilta aloilta.

Opi tekemään henkilöstösuunnitelmia

Osaava työntekijä on kannattava sijoitus.

Koulutusten sisältö


Teknologiateollisuus

CAD-ohjelmistojen verkkokoulutus

CAD-tekniikan koulutus toteutetaan täysin verkossa ja se keskittyy eri CAD-ohjelmien opiskeluun.

Koulutukset sopivat ensisijaisesti teknologiateollisuuden yritysten tarpeisiin, jotka käyttävät tietokoneavusteista piirtämistä tai mallintamista.

Valittavissa olevat CAD-ohjelmat

 • CAD 2/3D – AutoCAD
 • CAD 3D – Inventor
 • CAD 3D – SolidWorks
 • CAD 3D – Revit tietomallinnus


Tarvittaessa räätälöimme koulutuksen yhdessä  kanssasi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Tällöin koulutukseen voi sisällyttää muitakin aiheita, jotka tukevat alan työtehtävässä toimimista.

Räätälöitäväksi sopii esimerkiksi CNC-tekniikka, joka usein liittyy CAD-suunnitteluun. Lisäksi muita CAD-ohjelmia tarpeesi ja mahdollisuuksien mukaan.

CAD-tekniikan verkkokoulutus.

Kauppa ja hallinto

Kaupan ja hallinnon alaan kuuluu tässä yhteydessä osaamisen kehittäminen tai hankkiminen, joka liittyy

 • myyntiin ja markkinointiin
 • markkinointiviestintään
 • taloushallintoon ja liiketalouteen
 • henkilöstöhallintoon
 • johtamiseen
 • asiakaspalveluun
Taloushallinnon osaajaksi voit opiskella joustavasti verkossa

Koulutusaiheita


Tavoitteellinen myyntityö

 • Myynti eri kanavissa, myynnin prosessit
 • Esiintyminen myyntitilanteessa
 • Myyntiin liittyvät säädökset
 • Tavoitteellinen ja kannattava myyntityö
 • Fyysisten tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen
 • Tuotteen elinkaari

Markkinointikampanjat

 • Kampanjan suunnittelu: tavoitteet, sanomat, kohderyhmät, ajoitus
 • Mediavalinnat ja yhteistyö
 • Markkinointikampanjat sosiaalisessa mediassa

Brändin mukaisen markkinointiviestinnän suunnittelu

 • Brändilähtöisen markkinointiviestinnän suunnittelu
 • Brändimanuaali
 • Brändimittarit
 • Bränditarinat

Palkanlaskenta

 • Palkkaohjelman käyttöönotto ja ylläpito
 • Henkilörekisteri
 • Palkkakausien muodostaminen
 • Palkanlaskenta palkkakausittain
 • Palkkojen vähennyserät
 • Palkkakauden tulosteet ja raportit

Laskutus ja reskontrat

 • Laskutus- ja reskontraprosessi
 • Laskun luominen
 • Laskun käsittely
 • Hyvityslaskun käsittely
 • Osto- ja myyntitilauksen teko

Kirjanpito ja tilinpäätös

 • Sähköisen taloushallinnon ohjelman käyttöön otto (Netvisor)
 • Myynti- ja ostolaskujen teko
 • Reskontran ja kirjanpidon välisen eron tarkistaminen ja täsmäyttäminen
 • Erilaisten kirjanpidon tositteiden teko

Taloushallinnon asiantuntijapalvelut

 • Yritystoiminnan ja taloushallinnon ohjaus
 • Yritysneuvonta yritystoiminnan eri vaiheissa
 • Yritystoiminnan aloittaminen ja lopettaminen
 • Yritysmuodon muutostilanteet
 • Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

Yrityksen juridiikka

 • Sopimusjuridiikan perusteet
 • Työsopimuslain perusteet
 • Tietoa oman alan työehtosopimuksen tulkintaan liittyen
 • Vastuullisen johtamisen periaatteet

Liiketoiminnan analysointi, talous ja rahoitus

 • Tuloslaskelman ja taseen sisällön avaaminen
 • Tunnuslukujen laskeminen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta
 • Talouden mittareiden asettaminen
 • Budjetoinnin merkitys
 • Yritysten kannattavuuden kehittäminen

Visuaalinen myyntityö

 • Visuaalinen markkinointi, elämysmarkkinointi ja myymäläympäristö
 • Tuotteiden esille laitto myymälässä, messuilla, tilaisuuksissa ja verkossa
 • Käyttöyhteys, asiakasinformaatio

Kilpailukykyisen tuotteen tai palvelun suunnittelu

 • Hinta, kannattavuus, tavoitteet ja riskit
 • Tuotteen tai palvelun jatkokehittäminen tai hylkääminen

Tuotekehitys ja palveluiden tuotteistaminen

 • Asiakaslähtöinen tuote tai palvelu

Asiakaspalvelun resepti

 • Toimintaympäristön, asiakkaiden ja kilpailijoiden tunteminen
 • Myynnin tuloksellisuus, jälkimarkkinointi
 • Asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, asiakaspalautteet
 • Tuotteiden, palveluiden ja asiakassuhteiden kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Asiakastietojärjestelmät

Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta

 • Kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan perusta ja näkökulmat
 • Toimintaympäristön muutokset kestävän kehityksen näkökulmasta. Vastuullisen liiketoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet
 • Kiertotalous
 • Vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset toimintaan

Johdatus henkilöstötyöhön

 • Henkilöstötyön ammattilaisen rooli yrityksessä
 • Vuorovaikutus, palautekäytännöt
 • Suorituksen arviointi ja palkitseminen
 • Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työssä jaksaminen, itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
 • Henkilöstötietojärjestelmät työkaluna
 • Lakisääteiset henkilöstötunnusluvut ja raportointi
 • Henkilöstöstrategia ja -politiikka
 • Tiimityö, erilaisuuden huomioiminen tiimien rakentamisessa

Henkilöstöhallinnon perusteet

 • Sisäinen viestintä
 • Rekrytointi
 • Perehdytys
 • Kehityskeskustelu
 • HR-järjestelmät ja tunnusluvut

Henkilöstön kehittäminen

 • Henkilöstön johtaminen ja osaamisen kehittäminen
 • Osaamisen resurssointi, johtaminen ja kannustus
 • Kehitys- ja urakeskustelut, eri-ikäisten johtaminen
 • Muutosprosessi ja muutosjohtamisen haasteet
 • Työhyvinvoinnin ja työilmapiirin merkitys työyhteisössä

Työtehtäviä tukevia aiheita

Koulutuksiin voidaan myös räätälöidä osia muista työtehtävää tukevista teemoista kuten esimerkiksi:

 • asiakaspalvelu ja työelämäosaaminen,
 • hankintaprosessit ja kilpailutus,
 • Word, Excel ja PowerPoint
 • O365-käyttöönotto ja tietoturva.

Jäikö jokin mietityttämään? Kysy lisää meiltä!

Kaupan ja hallinnon ala

Jussi Keskinen
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

Virpi Viitanen
050 394 8767
virpi.viitanen(a)syo.fi

Teknologiateollisuus

Juha Koivula
040 480 9982
juha.koivula(a)syo.fi

Lisätietoja koulutusmalleista:

Te-palveluiden logo.

Katso video Täsmäkoulutuksesta

Huomaathan, että videossa ei ole tekstitystä.
DreamBroker-kanavallamme voit katsoa videon koko ruudun kokoisena (avautuu uuteen välilehteen).