viljapelto

Maatilan Neuvo – Neuvontapalvelut

Maatilojen neuvontajärjestelmän neuvontapalvelut myös Suomen Yrittäjäopistosta!

Ratkaisuja tilan talouden hallintaan Neuvo-palvelun avulla

Maatilojen neuvontapalvelut ovat käytettävissä myös Suomen Yrittäjäopistosta.

Tarjoamme Maatilojen neuvontapalvelua maatilasi kehittämiseen ja muutoskestävyyteen.

Neuvontapalvelua on mahdollista käyttää maatilasi kaikissa elinkaaren eri vaiheissa. Palvelun sisältö määräytyy aina asiakkaan oman tarpeen mukaan.

Tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelua ja toteutusta neuvonnan keinoin

Olemme tukenasi neuvonnan keinoin maatilanyritystoiminnan eri kehitysvaiheissa. Taloudellisen nykytilanteen kartoitus, eri vaihtoehtojen haarukointi, investointien suunnittelu, maatilan sukupolvenvaihdokset.

Tarjoamme Maatilojen neuvontapalvelua koko Suomessa sekä livenä että etäyhteydellä.

Maatilojen neuvonta on Ruokaviraston rahoittamaa. Maksat neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.

Neuvontapalvelumme sisältää


Maatalouden talouslaskentaa

Mikä on oma yrityksesi maksuvalmius ja miten se näkyy arjessa?

Miten meillä menee -selvitys itselle tai pankille.

Miten päästä budjetin laadinnassa alkuun ja päivittää sitä jatkossa?

Mitä kehittämisen vaihtoehtoja tilallamme olisi tulevaisuudessa?

Maatalouden riskit ja niiden vaikutus on vahvasti osa yritystoimintaa, miten varautua ja mitä vaikutuksia niillä on omalla tilalla.

 • Nykytilanteen kartoitusta laskelman keinoin
 • Tuotannon nykytilanteen vaikutus maksuvalmiuteen
 • Budjetin laadintaa ja ohjausta
 • Mahdolliset kehittämiskeinot ja suunnitelmat
 • Investointien vaikutus maksuvalmiuteen
 • Riskikartoitusta ja riskien vaikutus nykytuotantoon

Maatilayrityksen kehityksen keinot

Strategiasuunnitelmalla kartoitat yrityksen tehtävänkuvat, mitä, miten ja kenelle.

Näet, miten yritystoiminnan muutos vaikuttaa tulevaisuuteen.

Aloitanko aivan uuden yritystoiminnan maatilallani.

Miten voimakkaat kehitysmuutokset vaikuttavat minun maatilallani.

Tuotantotoiminnan tai yritystoiminnan lopettaminen.

 • Strategiasuunnitelma, visio, missio. Päivitetään suunnitelmat uudelle tasolle.
 • Tuotannossa tapahtuvat muutokset ja niiden hallinta
 • Uuden yritystoiminnan mahdollisuudet
 • Voimakkaampi kehittämistoimi ja sen vaikutukset koko yrityksen toimintaan
 • Hallittu tuotannon/ tilan alasajo tai lopettamisen vaihtoehdot

Liiketoimintasuunnitelman ohjattu laatiminen

Liiketoimintasuunnitelmalla kuvaat yrityksesi nykytilaa ja investoinnin vaikutusta koko yritystoimintaan.

Ohjaamme sinua liiketoimintasuunnitelman laatimisessa.

Liiketoimintasuunnitelman liitteenä esität erilaisia laskelmia tukemaan suunnitelman toteutumista.

Voit laatia laskelmia itsenäisesti tai hyödyntää tarjoamaamme laskentapalvelua.

Investoinnit ja kehittämistoimet vaativat usein myös strategiaan muutoksia. Voimme pohtia niitä yhdessä.

 • Liiketoimintasuunnitelman ohjattua kirjoittamista/laadintaa
 • Liiketoimintasuunnitelmaan vaadittavien laskelmien laadintaa
 • Mitä liitteitä tai muuta liiketoimintasuunnitelma vaatii
 • Mitä investointi-/kehittämistoimi vaatii strategisesti

Investointien suunnittelu

Investoinnit ovat merkittävässä osassa maatilojen toimintaa ja niillä on taloudellisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Investointien suunnitteluun olisi hyvä varata riittävästi aikaa, jotta löydät sen oikea tavan toteuttaa hankinnan.

Investoinnit ovat aina tarpeellisia, mutta miltä ne näyttävät maksuvalmiuden kannalta.

Investoinnit saattavat vaatia ulkopuolista rahoitusta tai pohdittavia asioita yhteistyötahojen kanssa.

Olemme valmiit osallistumaan yhteistyössä sidosryhmäedustajien kanssa käytäviin neuvotteluihin.

 • Investoinnin alustavaa suunnittelua ja vaihtoehtoja
 • Mitä investointi vaatii ennen varsinaista toimintaa
 • Maksuvalmiuslaskelmat investoinnin vaikutuksesta tilan talouteen ja kannattavuuteen
 • Rahoitusneuvottelut Sidosryhmäneuvottelut

Sukupolvenvaihdoksen  suunnitelma

Sukupolvenvaihdos tehdään vain kerran sukupolvessa.

Webinaarista saat neuvontaa sukupolvenvaihdokseen liittyvistä ehdoista.

Alustavan kauppahinnan määrittely auttaa keskinäisissä hintaneuvotteluissa jatkavaa ja luopuvaa osapuolta.

Erilaisilla laskelmilla näet kauppahinnan vaikutuksen maatilan taloudelliseen tulevaisuuteen.

Jatkajana sinun on mietittävä maatilan tulevia kehitystoimia tai investointeja.

Ohjaamme sinua liiketoimintasuunnitelman laadinnassa.

 • Alustavaa kauppahinnan määrittelyä
 • Laskelmat kauppahinnan merkityksestä tilan tulevaisuuteen
 • Laskelmat kehittämistoimien vaikutuksesta tilan tulevaisuudessa
 • Webinaarista ohjausta sukupolvenvaihdosprosessista
 • Liiketoimintasuunnitelman laadinnan ohjausta

Neuvoa meillä tekevät

Päivi Mäkinen
Päivi Mäkinen

koulutuspäällikkö, agri
050 342 9350
paivi.makinen(a)syo.fi

Ilkka Raukola.
Ilkka Raukola

yritystoiminnan kouluttaja
050 570 7199
ilkka.raukola(a)syo.fi

Mikko Lääveri.
Mikko Lääveri

yritystoiminnan kouluttaja
040 637 8818
mikko.laaveri(a)syo.fi

Sari Kentta.
Sari Kentta

yritystoiminnan kouluttaja
040 823 1413
sari.kentta(a)syo.fi

Aleksi Kukkeenmäki.
Aleksi Kukkeenmäki

yritystoiminnan kouluttaja
040 589 9596
aleksi.kukkeenmaki(a)syo.fi

Tilaa Agrin uutiskirje

Tietosuojakäytännöt:

Kysy lisätietoja

Minna Paukku.

Paukku Minna

koulutusasiantuntija
Puhelin: 040 585 3953
Sähköposti: minna.paukku(a)syo.fi