Ratkaisuja tilan talouden hallintaan Neuvo 2020 -palvelun avulla.

Maatilan Neuvo – Neuvontapalvelut

Maatilojen neuvontajärjestelmän neuvontapalvelut myös Suomen Yrittäjäopistosta!

Ratkaisuja tilan talouden hallintaan Neuvo-palvelun avulla

Maatilojen neuvontapalvelut ovat käytettävissä myös Suomen Yrittäjäopistosta.

Tarjoamme Maatilojen neuvontapalvelua maatilasi kehittämiseen ja muutoskestävyyteen.

Neuvontapalvelua on mahdollista käyttää maatilasi kaikissa elinkaaren eri vaiheissa. Palvelun sisältö määräytyy aina asiakkaan oman tarpeen mukaan

Tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelua ja toteutusta neuvonnan keinoin

Olemme tukenasi neuvonnan keinoin maatilanyritystoiminnan eri kehitysvaiheissa. Taloudellisen nykytilanteen kartoitus, eri vaihtoehtojen haarukointi, investointien suunnittelu, maatilan sukupolvenvaihdokset.

Tarjoamme Maatilojen neuvontapalvelua koko Suomessa sekä livenä että etäyhteydellä.

Maatilojen neuvonta on Ruokaviraston rahoittamaa. Maksat neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.

Neuvontapalvelumme sisältää:


Maatalouden talouslaskentaa

Mikä on oma yrityksesi maksuvalmius ja miten se näkyy arjessa

Miten meillä menee -selvitys itselle tai pankille

Miten päästä budjetin laadinnassa alkuun ja päivittää sitä jatkossa

Mitä kehittämisen vaihtoehtoja tilallamme olisi tulevaisuudessa

Maatalouden riskit ja niiden vaikutus on vahvasti osa yritystoimintaa, miten varautua ja mitä vaikutuksia niillä on omalla tilalla

 • Nykytilanteen kartoitusta laskelman keinoin
 • Tuotannon nykytilanteen vaikutus maksuvalmiuteen
 • Budjetin laadintaa ja ohjausta
 • Mahdolliset kehittämiskeinot ja suunnitelmat
 • Investointien vaikutus maksuvalmiuteen
 • Riskikartoitusta ja riskien vaikutus nykytuotantoon

Maatilayrityksen kehityksen keinot

Strategiasuunnitelmalla kartoitat yrityksen tehtävänkuvat, mitä, miten ja kenelle

Näet, miten yritystoiminnan muutos vaikuttaa tulevaisuuteen

Aloitanko aivan uuden yritystoiminnan maatilallani

Miten voimakkaat kehitysmuutokset vaikuttavat minun maatilallani

Tuotantotoiminnan tai yritystoiminnan lopettaminen

 • Strategiasuunnitelma, visio, missio. Päivitetään suunnitelmat uudelle tasolle.
 • Tuotannossa tapahtuvat muutokset ja niiden hallinta
 • Uuden yritystoiminnan mahdollisuudet
 • Voimakkaampi kehittämistoimi ja sen vaikutukset koko yrityksen toimintaan
 • Hallittu tuotannon/ tilan alasajo tai lopettamisen vaihtoehdot

Liiketoimintasuunnitelman ohjattu laatiminen

Liiketoimintasuunnitelmalla kuvaat yrityksesi nykytilaa ja investoinnin vaikutusta koko yritystoimintaan

Ohjaamme sinua liiketoimintasuunnitelman laatimisessa

Liiketoimintasuunnitelman liitteenä esität erilaisia laskelmia tukemaan suunnitelman toteutumista

Voit laatia laskelmia itsenäisesti tai hyödyntää tarjoamaamme laskentapalvelua

Investoinnit ja kehittämistoimet vaativat usein myös strategiaan muutoksia. Voimme pohtia niitä yhdessä.

 • Liiketoimintasuunnitelman ohjattua kirjoittamista/laadintaa
 • Liiketoimintasuunnitelmaan vaadittavien laskelmien laadintaa
 • Mitä liitteitä tai muuta liiketoimintasuunnitelma vaatii
 • Mitä investointi-/kehittämistoimi vaatii strategisesti

Investointien suunnittelu

Investoinnit ovat merkittävässä osassa maatilojen toimintaa ja niillä on taloudellisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä

Investointien suunnitteluun olisi hyvä varata riittävästi aikaa, jotta löydät sen oikea tavan toteuttaa hankinnan

Investoinnit ovat aina tarpeellisia, mutta miltä ne näyttävät maksuvalmiuden kannalta

Investoinnit saattavat vaatia ulkopuolista rahoitusta tai pohdittavia asioita yhteistyötahojen kanssa

Olemme valmiit osallistumaan yhteistyössä sidosryhmäedustajien kanssa käytäviin neuvotteluihin

 • Investoinnin alustavaa suunnittelua ja vaihtoehtoja
 • Mitä investointi vaatii ennen varsinaista toimintaa
 • Maksuvalmiuslaskelmat investoinnin vaikutuksesta tilan talouteen ja kannattavuuteen
 • Rahoitusneuvottelut Sidosryhmäneuvottelut

Sukupolvenvaihdoksen  suunnitelma

Sukupolvenvaihdos tehdään vain kerran sukupolvessa

Webinaarista saat neuvontaa sukupolvenvaihdokseen liittyvistä ehdoista

Alustavan kauppahinnan määrittely auttaa keskinäisissä hintaneuvotteluissa jatkavaa ja luopuvaa osapuolta

Erilaisilla laskelmilla näet kauppahinnan vaikutuksen maatilan taloudelliseen tulevaisuuteen

Jatkajana sinun on mietittävä maatilan tulevia kehitystoimia tai investointeja

Ohjaamme sinua liiketoimintasuunnitelman laadinnassa

 • Alustavaa kauppahinnan määrittelyä
 • Laskelmat kauppahinnan merkityksestä tilan tulevaisuuteen
 • Laskelmat kehittämistoimien vaikutuksesta tilan tulevaisuudessa
 • Webinaarista ohjausta sukupolvenvaihdosprosessista
 • Liiketoimintasuunnitelman laadinnan ohjausta

Kysy lisätietoja

Päivi Mäkinen.

Mäkinen Päivi

koulutuspäällikkö, agri
Puhelin: 050 342 9350
Sähköposti: paivi.makinen(a)syo.fi
Ilkka Raukola.

Raukola Ilkka

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 050 570 7199
Sähköposti: ilkka.raukola(a)syo.fi
Mikko Lääveri.

Lääveri Mikko

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 637 8818
Sähköposti: mikko.laaveri(a)syo.fi
Sari Kentta.

Kentta Sari

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 823 1413
Sähköposti: sari.kentta(a)syo.fi
Aleksi Kukkeenmäki.

Kukkeenmäki Aleksi

yritystoiminnan kouluttaja
Puhelin: 040 589 9596
Sähköposti: aleksi.kukkeenmaki(a)syo.fi