Päivi Mäkinen SYOagrin blogissa.

Viekö maatila yrittäjää vai yrittäjä maatilaa

Mitä itse asiassa maatilan sukupolvenvaihdoksessa siirtyy luopujalta jatkajalle? Mitä on tilakokonaisuus? Pellot, mahdolliset metsät, rakennukset, muut kiinteistöt, koneet, kalusto, eläimet, muu irtain omaisuus ovat helposti ymmärrettäviä käsitteitä.

Näistä asioista muodostuu aika pitkälle tilakaupan hinta. Tuotantosuunta, aiemmin tehdyt ratkaisut sekä valittu kehittämisen polku, puolestaan, määrittelevät maksamiseen tarvittavan ajan. Kauppa on maksettava tietyssä ajassa. Tästä syystä aiemmin tehdyt ratkaisut vaikuttavat jonkin mittaisen ajanjakson ennen kuin uusia ja erilaisia päätöksiä voidaan tehdä.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Maatila yritystoiminnan alustana

Mikä merkitys perinteillä on sukupolvenvaihdoksessa? Tarkoittaako tilan jatkaminen saman tuotannon jatkumista hamaan tappiin vai millä perusteella yrittäjä voi muuttaa suuntaa.

Itse ajattelen, että maatila on parhaimmillaan alusta erilaisille yritystoiminnan mahdollisuuksille. Mahdollisuus toteuttaa omaa haavetta, tavoitetta, intohimoa siinä toimintaympäristössä, mikä milloinkin on läsnä. Niillä resursseille ja päätöksentekomahdollisuuksilla, mitkä milloinkin ovat mahdollisia.

Eri tiloilla ratkaisut ovat erilaisia, eri yrittäjät tekevät erilaisia valintoja. Yritystoiminnan luonne voi muuttua. Toimintaympäristössä tapahtuvat asiat voivat laittaa uusien ratkaisuiden eteen. Kukin yrittäjä vuorollaan tekee omat päätökset ja kantaa niistä vastuun.

Tarkoittaako tilan jatkaminen saman tuotannon jatkumista hamaan tappiin vai millä perusteella yrittäjä voi muuttaa suuntaa?

Haaveiden valinnan edessä

On hyvä pohtia oma visio ja sitoutua siihen myös tilasta luopumisen hetkellä. Jos haluat oman kehittämistoimintasi jatkavan samalla kaavalla, samalla tuotantosuunnalla, sitoutunet etsimään sellaisen yritystoiminnan jatkajan, joka on valmis tähän. Hän ei välttämättä löydy suvustasi. Myy siis maatila sellaiselle, jonka kanssa visiosi on yhtäpitävä.

Jos haluat oman suvun jatkavan yritystoimintaa, et voi pitää ensisijaisena omaa visiotasi. Tilan jatkaja päättää itse, mitä maatilalla aikoo tehdä. Visio voi olla erilainen kuin sinun visiosi. Sukupolvien ketju jatkuu erilaisilla visioilla, kunkin yrittäjän omilla tavoitteilla.

Kumpikaan ratkaisu ei ole huono. Molemmissa on taustalla aktiivisen yrittäjän oma toive ja haave maatilan kehityskulusta.

Päivi Mäkinen.

Päivi Mäkinen

koulutuspäällikkö, SYOagri

paivi.makinen(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin

Arkistot