Vientimyynnin osaaja -valmennusohjelma

7.9.2023

Suomen Yrittäjäopisto ja Export Maker Oy ovat rakentaneet valmennusohjelman, joka kannustaa ja rohkaisee eteläpohjalaisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen kansainvälisen myynnin avulla.

Kokonaisuus käsittelee kaikki vientimyynnin osa-alueet.

Valmennus soveltuu yritykselle, joka

 • Suunnittelee tai on aloittamassa vientimyyntiä.
 • On jo tehnyt vientimyyntiä, mutta haluaa kouluttaa henkilökuntaansa.


Valmennuksen toteutus sisältää konkreettista asiaa vientimyynnin arjesta. Valmentajina toimivat osaajat, joilla on kokemusta viennistä yli 100 maahan eri toimialoilla.

Toteutus ja sisältö

Ohjelma starttaa alkuvuodesta 2024. Mukaan pääsee 10 eteläpohjalaista yritystä.

Valmennus sisältää:

 • Yrityksen tarvekartoituksen
 • 6 puolen päivän tapaamista
 • 3 päivää yrityskohtaista sparrausta
 • muu teeman ohjelma


Sparrauksissa hyödynnetään kansainvälisiä asiantuntijoita ja verkostoja suoraan halutuista kohdemaista.

Ihmisiä työn ääressä.

Kuva: Suomen Yrittäjäopisto

Tutustu sisältöihin

Tapaaminen 1 – Orientaatio ja vientioperaatioiden suunnittelu
Megatrendit ja niiden vaikutus omaan yritystoimintaan, kansainvälistyminen mahdollisuutena, yrityksen lähtökohdat ja valmiudet, tavoitteiden asetanta, kulttuurien vaikutukset kauppatapoihin.

Tapaaminen 2 – Uusien vientimarkkinoiden tunnistaminen ja valitseminen
Uusien ja oikeiden markkinoiden tunnistaminen ja valitseminen, kohdemarkkina-analyysi, kilpailija-analyysi, oma kilpailukyvykkyys, asiakasymmärrys, vienti- ja tuotestrategia ja hinnoittelu.

Tapaaminen 3 – Kansainvälisen brändin rakentaminen ja tuotteen erottautumistekijät
Oikeat myynti- ja jakelukanavat, kohdemaakohtaiset markkinointitavat, brändi kansainvälisessä ympäristössä, materiaalin lokalisointi, messut markkinakanavana, erottautumistekijöiden määrittely, vientistrategian kirkastaminen, rakennettu myyntipuhe.

Tapaaminen 4 – Kansainväliset kauppatavat ja riskienhallinta, logistiikka ja sopimukset
Maksukäytännöt kansainvälisessä kaupassa, taloudelliset riskit, pankkien ja rahoituslaitosten palvelut, muut julkiset palvelut, Incoterms -toimituslausekkeet vientikaupassa, viennin riskienhallinta, sopimukset kansainvälisessä kaupassa, vakuuttaminen.

Tapaaminen 5 – Digitaalinen myynti ja markkinointi kansainvälisessä ympäristössä
Uudet myynnin ja markkinoinnin kanavat, asiakashankinta, digitaaliset ostopolut ja myyntiputki, käytettävät sovellukset, sosiaalinen media ja LinkedIn, vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen.

Tapaaminen 6 – Vientisuunnitelman rakentaminen ja jalkauttaminen
Kohdemarkkinoiden jakeluketju, ostologiikka, kumppaniprofiilit, vientisuunnitelman määrätietoinen muodostaminen, strategian mukaiset toimet yrityksessä, henkilökunnan sitouttaminen, yhteistyökumppanuudet, käytännön toiminnot, yläpuheesta konkretiaan.

Mitä yritys saa valmennuksesta?

 • Konkreettista ja käytännönläheistä apua vientimyynnin aloittamiseen tai kasvattamiseen.
 • Viennin avainhenkilöiden myyntiosaamisen kasvua
 • Yrityskohtaista sparrausta ja maakohtaista tietoa tarpeen mukaan.
 • Kokemuksia ja oppeja toisilta yrityksiltä
 • Mahdollisuuden verkostoitua muiden eteläpohjalaisten vientiyritysten kanssa.

Hinta ja ilmoittautuminen

Osallistuvalle yritykselle maksu on 1790 €.

Hinta sisältää valmennusohjelman ja yrityskohtaisen sparrauksen asiantuntijoilta ja kansainväliseltä verkostolta.

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11. Mukaan mahtuu 10 eteläpohjalaista yritystä.

Kokonaisuuteen haetaan rahoitusta EAKR-rakennerahastosta joulukuun 2023 aikana.

Q & A – Mitä valmennuksesta kysytään?

Kuinka syvälle asioissa pureudutaan?

Valmennusta tehdään ns. “kädet savessa” eli konkretian ja toimivien käytänteiden kautta. Sparraajina toimivat asiantuntijat, jotka tekevät vientiprojekteja yritysten kanssa arkityönään. Yrityskohtainen sparraus voi pureutua niin syvälle kuin tarve on – mikä tuo konkreettisen hyödyn samantien. 

Paljonko yritykseltä vaaditaan aikaa?

Valmennuksessa on 6 lähitapaamista sekä 3 pvä yrityskohtaista sparrausta. Aikataulu sovitetaan mukana oleville yrityksille mahdollisimman sopivaksi. Osallistumispakkoa kaikkeen ei ole.

Onko tämä pelkästään vientiä aloittaville yrityksille?

Ei, vaan myös vientiä tehneille ja vaikkapa uusia markkina-alueita miettiville. Tarvekartoituksen perusteella kartoitamme yrityksen tarpeen ja suuntaamme tekemistä ja sparrausta siihen suuntaan.

Voiko yrityksestä osallistua usea henkilö?

Kyllä voi, osallistumismaksu on yrityskohtainen.

Milloin vastaava kokonaisuus alkaa seuraavan kerran?

Tätä ei ole tiedossa – tällaisia kokonaisuuksia on valtakunnallisestikin hyvin harvoin tarjolla.

Lisätiedot

Jenni Koski.

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Jenni Koski
jenni.koski@syo.fi
050 554 1440

Suvi Metsola.

Export Maker Oy

Suvi Metsola
suvi.metsola@exportmaker.fi
040 731 0223

Suomen Yrittäjäopiston logo.
Export Maker Oy:n logo.