Toimistotyön­tekijöille tulossa maksutonta koulutusta digitaitoihin ja liiketoiminta­osaamiseen

15.8.2023

Toimistotyön digitaitaja.

Toimistotyön digitaitajalla tehoa toimistotyöhön

Toimistotyössä työskenteleville ympäri Suomen alkaa syksyllä 2023 maksuton koulutus verkossa. Toimistotyön digitaitaja -koulutus kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia digitaitoja ja liiketoiminnan osaamista. Kouluttautuminen edistää käytännössä osallistujan työssä onnistumista ja työmarkkinoilla pysymistä.

Matala kynnys opiskeluun ja jatko-opintoihin

Jos viimeisimmistä opinnoista on jo aikaa, on toimistotyöläisellä itsenäisen verkko-opiskelun aloittamiseen saattanut syntyä pieni kynnys.

Toimistotyön digitaitaja -koulutus auttaa toimistotyötä tekeviä pääsemään vaivatta tämän kynnyksen yli.

Koulutus kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia digitaitoja ja oppimisvalmiuksia.

Tehoa toimistyötyöhön matalan kynnyksen verkkokoulutuksen avulla

Koulutus kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia digitaitoja ja oppimisvalmiuksia. Samalla voi varmistaa itselleen jatko-opintoväylän: taitojen lisääntyessä opiskelijalla on hyvä mahdollisuus siirtyä suorittamaan liiketoiminnan perustutkintoa verkko-opintoina ja opiskella merkonomiksi. Jo koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista suorittaa yksi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnosta.

– Koulutus on käytännönläheistä, ja jokainen valitsee verkko-opintojen sisällön alussa yhdessä kouluttajan kanssa, kertoo projektipäällikkö Johanna Kokkomäki Suomen Yrittäjäopistolta.

Koulutus tehostaa toimistotyötä ja auttaa ylläpitämään työkykyä

Koulutus kehittää erityisesti digi- ja etätyötaitoja ja taitoa pitää yllä omaa työkykyä. Digitaitoja opiskelija vahvistaa niistä tarpeista käsin, joita työelämä asettaa.

Nykypäivänä on välttämätöntä tuntea esimerkiksi se, miten työntekijänä toimitaan somessa, mitä tekijänoikeudet ja tietoturva ja -suoja pitävät sisällään. On välttämätöntä osata käyttää useita eri digivälineitä sekä tuntea kuvan ja videon käyttö ilmaisukeinoina.

Verkkokoulutukseen on helppo osallistua työn ohessa.

Liiketoimintaosaamistaan voi kehittää esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai markkinoinnin tehtävien näkökulmasta.

Koulutus on suunniteltu toimistotyötä tekeville ja esimerkiksi perhevapaalta toimistotyöhön palaaville. Erityisesti se on tarkoitettu niille, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa tai joiden tutkinto on vanhentunut.

– Verkkokoulutukseen on helppo osallistua työn ohessa, ja ohjausta saa aina tarpeen mukaan. Ketään ei siis heitetä yksin selviämään verkossa, kertoo Kokkomäki.

Koulutuksessa alkaa kolme ryhmää vuosien 2023-2024 aikana. Ensimmäinen ryhmä käynnistyy syksyllä 2023. Koulutukseen on jatkuva haku, joten siihen voi hakea milloin vain.

Koulutus on osallistujalle maksutonta. 

Maksuttoman koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.

Lisätietoja

Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki@syo.fi

Johanna Kokkomäki.