Suomen Yrittäjäopiston vuosi 2022 – yhdessä tekemistä

9.3.2023

Suomen Yrittäjäopistolle vuosi 2022 oli erinomainen toimintavuosi, vaikka erilaiset muutoshankkeiden valmistelut ja kriisit loivat epävarmuutta ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä. 
– Koulutuksillamme on erittäin hyvä vetovoima, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jorma Kukkeenmäki.
– Hyvä vetovoima on syntynyt laadukkaan koulutustarjonnan, hyvän asiakaspalvelun ja määrätietoisen markkinoinnin ansiosta. Koulutustarjontamme on aidosti joustavaa, yksilöllistä ja helposti saavutettavaa. Henkilökunnan aito ohjaus varmistaa opiskeluiden etenemisen, kertoo Kukkeenmäki vielä hyvien tulosten taustoista.  

Vuoden 2022 tavoitteet täyttyivät 

Suomen Yrittäjäopisto täytti vuoden 2022 opiskelijavuositavoitteet ja kokotutkintoja suoritettiin yhteensä 630.  Taloudellinen tulos oli myös erinomainen.
– Vahvan taseen ansiosta voimme suunnitelmallisesti jatkaa toimintojen kehittämistä ja olla jatkossa aktiivinen toimija erilaisissa koulutusalan rakennekehityssuunnitelmissa, Kukkeenmäki kertoo.  

Verkko-opetuksen laaja tarjonta näkyy siinä, että opetusta verkossa oli kokonaisuudessaan 74 %. 
-Toimipisteemme sijaitsevat Kauhavalla, Seinäjoella, Teuvalla, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Turussa. Laaja verkkokoulutus sekä asiakkaidemme lähellä toteutettava lähiopetus ympäri Suomen varmistavat sen, että olemme vahvasti valtakunnallinen aikuiskouluttaja, Kukkeenmäki kertoo toiminnan laajuudesta.  

Suomen Yrittäjäopisto on perustettu yrittäjiä varten vuonna 1968. Suomen Yrittäjäopiston yrittäjyyslähtöinen toiminta näkyy edelleen esimerkiksi siinä, että tutkintoa suorittavista opiskelijoista lähes puolet olivat yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia. 

Suomen Yrittäjäopiston avainluvut vuodelta 2022.

Sitoutunut henkilöstö on avain tulevaisuuden menestykseen 

Suomen Yrittäjäopistossa seurataan työyhteisön työhyvinvointia esimiestyössä ja säännöllisin, vuosittain tehtävin työyhteisökyselyin.  Työeläkeyhtiö Elon tekemässä työyhteisökyselyssä vuonna 2022 työyhteisökyselyn tulokset jatkoivat edellisvuosien tapaan positiivista suuntaa. Esimerkiksi sitoutuminen työnantajaan eli eNPS-luku oli Suomen Yrittäjäopistolla 79 (alan keskiarvoluku on 22).  Lisäksi kokonaiskeskiarvo kyselyssä oli 4,23 (asteikko 1-5). 

 –  Työyhteisökyselyn tulokset antavat kuvan hyvinvoivasta henkilöstöstä ja työyhteisöstä. Näin erinomaisten tulosten saavuttaminen ei ole mahdollista ilman ahkerasti ja sitoutuneesti työskentelevää henkilökuntaa.
– Kiitokset tuloksien saavuttamisesta kuuluvat meille kaikille, kiittää Kukkeenmäki koko Suomen Yrittäjäopiston henkilökuntaa. 

Osaamisella menestykseen 

Tulevaisuuden suuri yhteinen haaste tulee olemaan työvoiman riittävyys yrityksissä. 
– Tulemme panostamaan maahanmuuttajille suunnattujen koulutuspalveluiden kehittämiseen. Uskomme, että työvoimahaasteen ratkaisemisessa tarvitaan kaikkien panostusta. Toisaalta yritysten kannalta on myös tärkeää pitää kiinni olemassa olevasta henkilöstöstä, joiden osaamisen vahvistamista ei pidä unohtaa, kertoo Kukkeenmäki tulevaisuuden toimista sekä haasteista.  

Lisätietoja

Jorma Kukkeenmäki.

Jorma Kukkeenmäki
rehtori, toimitusjohtaja

jorma.kukkeenmaki(a)syo.fi
050 342 9285