Maatilasta osakeyhtiöksi – Uusi koulutushanke vastaa maatalousyrittäjien tarpeisiin

19.2.2024

Puiden latvoja taivasta vasten.

Toimintaympäristön muuttuessa osakeyhtiö tulee mukaan ajatuksiin

Maatalouden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, mikä on saanut monet maatilalliset pohtimaan tilansa muuttamista osakeyhtiömuotoiseksi. Tämä vaatii kuitenkin laajaa liiketaloudellista osaamista ja johtamisosaamista sekä vahvoja yhteistyöverkostoja.

Vastatakseen näihin tarpeisiin Suomen Yrittäjäopisto on käynnistänyt Maatilasta osakeyhtiöksi -koulutushankkeen, joka on suunnattu Pohjois-Savon alueen maaseutuyrittäjille ja sidosryhmille.

Tilan muuttaminen osakeyhtiömuotoon vaatii laajaa liiketaloudellista osaamista ja vahvoja verkostoja.

Koulutukset toteutetaan Teams-alustalla, mikä mahdollistaa joustavan osallistumisen eri puolilta aluetta.

Maatilasta osakeyhtiöksi -hanke tarjoaa konkreettisia työkaluja ja tietoa, jotka auttavat yrittäjiä kehittämään olemassa olevaa osakeyhtiötään tai suunnittelemaan uuden perustamista.

Tukea, konkretiaa ja yhteistä kehittämistä

Hankkeen tavoitteena on tukea osakeyhtiömuotoisten maatilojen menestyvää ja kestävää liiketoimintaa. Osallistujat saavat valmiudet ymmärtää ja hallita omien tilojensa taloudellisia lukuja ja liiketoimintasuunnitelmia.

Koulutus sisältää muun muassa osakeyhtiömahdollisuuden arviointia, taseen ja tuloslaskelman ymmärtämistä, strategiabudjetin laadintaa sekä osakeyhtiön johtamisen ja kehittämisen perusteita. Lisäksi tarjolla on kolme työpajaa, jotka järjestetään lähitapaamisina Pohjois-Savon alueella.

Koulutukset toteutetaan Teams-alustalla, mikä mahdollistaa joustavan osallistumisen eri puolilta aluetta. Maatilasta osakeyhtiöksi -hanke tarjoaa konkreettisia työkaluja ja tietoa, jotka auttavat yrittäjiä kehittämään olemassa olevaa osakeyhtiötään tai suunnittelemaan uuden perustamista.

Lisätietoja

Maatilasta osakeyhtiöksi -hanke tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden maatalousyrittäjille vahvistaa osaamistaan ja varmistaa tilansa menestyvä tulevaisuus osakeyhtiömuotoisena.

Maatilasta osakeyhtiöksi -hankkeen koulutusohjelma on Pohjois-Savon Ely-keskuksen rahoittama kaksivuotinen koulutushanke. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Yrittäjäopisto. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueen maatalousyrittäjät ja alan ammattilaiset.

Euroopan unioin osarahoittama.
Ely-keskuksen logo