Innovaatiot ovat Suomen Yrittäjäopiston maineen ja luottamuksen kulmakivi

27.3.2024

Työhyvinvointikortti-koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin.

T-Median toteuttama ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine 2024 -tutkimus paljastaa, että Suomen Yrittäjäopiston kokonaismaine yltää hyvälle tasolle. Suhteessa ammatillisen koulutuksen järjestäjiin yleisesti Suomen Yrittäjäopiston maine on vahvempi sekä kokonaisuuden että kaikkien maineen osa-alueiden osalta. 

Tutkimus toteutettiin nyt ammatillisen koulutuksen parissa kolmatta kertaa ja sen yhteydessä tutkittiin ammatillisen koulutuksen mainetta yleisesti sekä 30 koulutusta tarjoavan oppilaitoksen maineet suomalaisten keskuudessa. Suomen Yrittäjäopisto osallistui tutkimukseen ensimmäistä kertaa ja sijoittui heti tutkittujen ammatillisten koulutustoimijoiden kärkikastiin. 

Innovaatiot ja organisaation työnantajakuva ovat maineen ja luottamuksen kulmakivet 

Suomen Yrittäjäopiston maineen rakenne on kauttaaltaan tasaisen hyvä, mutta kaikista vahvin osa-alue on sen innovaatiot eli organisaation uudistuskyvykkyys sekä työpaikka eli organisaation työnantajakuva.  Innovaatiot nousivatkin ehdottomasti Suomen Yrittäjäopiston vahvuudeksi. Tulos on mainemielikuvien toiseksi vahvin ja yhteys sidosryhmätukeen on huomattavalla tasolla.  

Luottamus&maine-tutkimuksen tuloksia. Maineen rakenne koostuu suuren yleisön antamista arvioista. Suomen Yrittäjäopiston osalta maineen eri osa-alueiden pisteet jakaantuvat seuraavasti: vastuullisuus, 3.61, hallinto 3.55, talous 3.49, johto 3.57, innovaatiot 3.69, vuorovaikutus 3.46, tuotteet&palvelut 3.58, työpaikka 3.70 ja kokonaisarvio 3.58.

– Halusimme tutkia asemaamme ja mainettamme valtakunnallisena koulutuksen järjestäjänä, ja tulokset yllättivät meidät positiivisesti, kertoo rehtori, toimitusjohtaja Jorma Kukkeenmäki.

– Tulokset kertovat samansuuntaista viestiä työnantajamielikuvastamme, kuin Great Place to Work -sertifiointitutkimus ja sijoittumisemme Suomen parhaat työpaikat -listalle viidenneksi.

– Tulokset osoittavat myös, että strategiset valintamme ovat olleet onnistuneita Kukkeenmäki jatkaa.

– Olemme panostaneet järjestelmällisesti osaamiseen, aitoon asiakaspalveluumme ja innovatiivisten koulutuspolkujen kehittämiseen. Haluamme myös toimia esimerkkinä hyvän työyhteisön rakentamisessa. Visionamme on olla Suomen johtava yrittäjyyskouluttaja elinikäisen oppimisen suunnannäyttäjä. Tämä antaa meille uutta intoa jatkaa ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

– Onnittelut Suomen Yrittäjäopistolle hienoista mainetuloksista! Suomen Yrittäjäopiston maineessa ei ole mitään selvää heikkoutta tai kipupistettä. Iloitsen myös siitä, että yksikään tutkitusta 30 ammattioppilaitoksesta ei ollut lähelläkään heikon maineen tasoa. Hyvämaineiset ammatilliset oppilaitokset tukevat koko ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja vauhdittavat alan yleisen maineen kasvua, kertoo T-Median asiantuntija Susanna Saarenpää.

Tutkimuksen mukaan Suomen Yrittäjäopistolla ei ole kriittisiä kehityskohteita. Kuitenkin kehittämällä edelleen vuorovaikutusta sidosryhmiensä kanssa sekä vahvistamalla edelleen aktiivisesti innovaatiot-mielikuvaa Suomen Yrittäjäopiston on mahdollista saada vielä parempaa luottamusta.

Luottamus&Maine-tutkimus ammatillisille oppilaitoksille 

Tulokset pohjautuvat T-Median tammi-helmikuussa 2024 toteuttamaan ammatillisten oppilaitosten Luottamus&Maine-tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin suuren yleisön mielikuvia 30 ammattioppilaitoksesta sekä toimialasektorista. Tutkitut oppilaitokset edustivat niin koulutusprofiilinsa kuin omistuspohjansa osalta hyvin erityyppisiä organisaatioita. Tutkimuksessa mukana oli niin monialaisia koulutuskuntayhtymiä, erikoistuneita aikuiskoulutuskeskuksia, elinkeinoelämän oppilaitoksia kuin erityisoppilaitoksia 

T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallissa oppilaitoksen saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona: kuinka hyvin johdettuina, taloudellisesti vakaina, innovatiivisena kutakin tutkittua ammatillista oppilaitosta pidettiin sekä millaisena sen tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhde koettiin, kuinka hyvin oppilaitos on vuorovaikutuksessa ja miten hyvinä työnantajina, oikein toimivina ja vastuullisina oppilaitokset koettiin. 

Ota yhteyttä, kysy lisää