Digivalmiuksia yrittäjän arkeen

22.2.2024

Digiäly käyttöön.

Yritysten on pysyttävä mukana kehityksen kelkassa ja oltava tietoisia siitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Digitalisaation aiheuttama kiihtyvä työn murros ja nopeat muutokset aiheuttavat isoja osaamishaasteita ja siten myös osaamisvaatimukset ovat kasvaneet.

Liiketoiminnan kasvun ja uudistumisen kannalta osaamispääoma ja uudet toimintamallit ovat ratkaisevia. Digivalmiuksien parantamista ja ymmärrystä digitalisaation soveltamisesta tarvitaan yhä mikroyrityksissä. Kaikki toiminta digitaalisessa ympäristössä edellyttää myös yhä enemmän tietoturvaosaamista.

Kyber- ja tietoturvariskien voidaan katsoa kuuluvan tavanomaisiin yritystoiminnan riskeihin. Mikroyrityksissä kyber- ja tietoturvaosaamisen puute on merkittävästi suurempi kuin isommissa yrityksissä.

Alustatalous haastaa perinteisillä toimialoilla toimivia yrityksiä

Digitalisaatiokehityksen keskiössä oleva alustatalous haastaa perinteisillä toimialoilla toimivia yrityksiä. Alustataloudessa toimijat voivat joko perustaa alustoja tai toimia niiden kautta.

Liiketoimintaympäristö muuttuu ja alustatalouden vaikutuksia yhteiskunnassa voidaan nähdä muun muassa kuluttajien ostokäyttäytymisen, työnteon, yritysten, verotuksen ja pankkitoimialan sekä terveydenhuollon ja koulutuksen muuttumisessa.

Jokaisessa yrityksessä – pienemmissäkin – olisi hyvä miettiä, että millaisia mahdollisuuksia alustatalous tuo omalle liiketoiminnalle. Yrittäjillä tai yrittäjyyttä suunnittelevilla tulisi olla perusymmärrys alustatalouden mekanismeista sekä tietoa siitä millaisia liiketoimintamahdollisuuksia alustatalous tuo omalle yritystoiminnalle.

Tekoälyn avulla tehokkuutta ja ajansäästöä

Tekoäly on ilmaantunut vauhdilla keskuuteemme ja sen hyödyntäminen vaatii uudenlaista osaamista. Tekoäly toimii tukiälynä ja tarjoaa yrityksille tukitoimintojen optimointia ja automatisointia. Yrittäjä voi hyödyntää tekoälyä yhtenä työkaluna muiden joukossa.

Tekoälytyökalujen avulla voi tehostaa esimerkiksi markkinointia ja sisällöntuotantoa. Yrittäjälle suurin hyöty tekoälyn hyödyntämisestä tulee tehokkuuden lisääntymisessä ja ajansäästössä, mikä vapauttaa aikaa tärkeämpiin tehtäviin.

Verkkotyöpajoja tekoälystä, alustataloudesta ja tieto- ja kyberturvallisuudesta yrittäjille

Tarjoamme vuoden 2024 aikana käytännönläheisiä ja maksuttomia verkkotyöpajoja tekoälyn hyödyntämisestä, alustatalouden mahdollisuuksista sekä tieto- ja kyberturvallisesta arjesta yritystoiminnassa.

Verkkotyöpajat ovat suunnattu erityisesti Etelä-Pohjanmaalla toimiville yksin- ja mikroyrittäjille, yrittäjyyttä suunnitteleville ja yritysneuvonnan parissa toimiville.

Käytännössä ne ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille. Hankkeen tulevista tapahtumista saat tietoa verkkosivuiltamme ja somekanavistamme. Verkkotyöpajat ovat osa Digiäly käyttöön -hankkeen toimenpiteitä, joille Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt EU:n maaseuturahoitusta.

Ota yhteyttä, kysy lisää

Henna Leppinen
hankeasiantuntija

henna.leppinen@syo.fi

Euroopan unionin osarahoittama -logo.