Strategia ja laatu
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Strategia ja laatu

Suomen Yrittäjäopisto tähtää kasvuun ja kehittymiseen.  Tehtävänämme on auttaa yrittäjyydellä ja osaamisella asiakkaitamme ja kumppaneitamme menestymään. Haluamme vahvistaa yrittäjyyden henkeä osana kaikkea toimintaa.

 

Suomen Yrittäjäopiston arvot on puettu käytännön toimintatavaksi

 

Laatu

Suomen Yrittäjäopistossa on vakiintuneet laadunhallinnan menettelyt, jotka perustuvat ISO9001:2015 standardiin. Perusperiaatteena laadunvarmistuksessa on toiminnan jatkuva parantaminen, jota varten organisaatiollamme on käytössä muun muassa keskeiset suorituskykymittarit, prosessien määrittelyt/kuvaukset, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, johdon katselmukset, itsearvioinnit ja säännönmukainen palautetiedon koonti sekä arviointi. Organisaation laatuosaamista kehitetään myös alueellisissa ja kansallisissa laatuverkostoissa ja -hankkeissa.

Laatujärjestelmä on sertifioitu DNV GL toimesta viimeksi keväällä 2020. Laatujärjestelmän määräaikaisarvioinnit suoritetaan vuosittain.

Lisätietoja:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi