Strategia ja laatu
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Strategia ja laatu

Suomen Yrittäjäopisto tähtää kasvuun ja kehittymiseen.  Tehtävänämme on auttaa yrittäjyydellä ja osaamisella asiakkaitamme ja kumppaneitamme menestymään. Haluamme vahvistaa yrittäjyyden henkeä osana kaikkea toimintaa.

Suomen Yrittäjäopiston arvot on puettu käytännön toimintatavaksi

  • Teemme yhdessä tarkoittaa Suomen Yrittäjäopistossa arvostavaa toistemme kohtaamista arjessa. Rakennamme luottamusta avoimella keskustelulla ja kehitämme yhdessä toimintaamme.
  • Olemme mukana asiakkaan arjessa kuuntelemalla ja etsimällä ratkaisut asiakkaan tarpeeseen aidolla palveluasenteella. Arvostamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme tavoitellen kestäviä asiakassuhteita. Into oppia uutta on ammattitaitomme kehittämisen perusta.
  • Toimimme yrittäjämäisellä asenteella innostuen haasteista ja niiden voittamisesta. Uskallamme kokeilla uusia ratkaisuja onnistumisia tavoitellen ja virheitä pelkäämättä. Vahvistamme positiivista asennetta ja osaamme iloita yhdessä onnistumisistamme.

Takaamme alan parhaan asiakaskokemuksen toteuttamalla yksilöllisiä, luovia ja helposti saavutettavia palveluita arjen tarpeisiin

Laatu

Suomen Yrittäjäopistossa on vakiintuneet laadunhallinnan menettelyt, jotka perustuvat ISO9001:2015 standardiin. Perusperiaatteena laadunvarmistuksessa on toiminnan jatkuva parantaminen, jota varten organisaatiollamme on käytössä muun muassa keskeiset suorituskykymittarit, prosessien määrittelyt/kuvaukset, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, johdon katselmukset, itsearvioinnit ja säännönmukainen palautetiedon koonti sekä arviointi. Organisaation laatuosaamista kehitetään myös alueellisissa ja kansallisissa laatuverkostoissa ja -hankkeissa.

Laatujärjestelmä on sertifioitu DNV:n (Den Norske Veritas) toimesta viimeksi keväällä 2017. Laatujärjestelmän määräaikaisarvioinnit suoritetaan vuosittain.

Lisätietoja:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi