Tuotannon esihenkilökoulutus – opiskelijat kertovat ajatuksiaan

Tuotannon esihenkilökoulutuksen opiskelijoita ryhmäkeskustelussa.

Koulutuspäivät herättävät ajatuksia

Tuotannon esihenkilökoulutuksen koulutuspäivät käsittelevät monipuolisesti johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä asioita tuotannollisissa yrityksissä. Tuotannon esihenkilökoulutus on pyörinyt syksystä 2022 Kauhavalla monimuotokoulutuksena.

Mitä jäi mieleen Lean-päivästä?

Yksi koulutuspäivistä keskittyy Leaniin, tuotannon prosessien johtamiseen ja tuotannon tehostamiseen.

Päivän aiheet käsittelivät muun muassa laadun hallintaa, viestintää ja sitä, miten Lean on hyödynnettävissä niin tuotantotoiminnassa kuin esimiestyössäkin. Ryhmätöissä opiskelijat pohtivat, miten tuotantoa voi suunnitella Leanin työkalujen avulla.

Yritystoiminnan kouluttaja Minna Rintamäki kyseli koulutukseen osallistuvilta Tuomas Gustafssonilta ja Anne Yliparkas-Jaakolalta tunnelmia koulutuspäivässä. Mitä heille jäi päällimmäisenä asiasta mieleen?

Mitä ajatuksia oman johtamisosaamisen kehittämisen päivä herätti?

Toisessa koulutuspäivässä aiheena oli oman johtamisosaamisen kehittäminen. Päivässä keskusteltiin myös DISC-analyysista ja sen tuloksista sekä siitä, miten sitä voisi omassa työssä hyödyntää.

Minna Rintamäen kysymyksiin vastaavat opiskelijoista Mari ja Jukka.

Jani Sironen sai työkaluja esihenkilötyöhön

Minna Rintamäki haastatteli koulutuspäivän jälkeen Jani Sirosta siitä, mitä hyötyä koulutuksesta on ollut.

Opiskelijoiden ajatuksia juridiikan päivästä

Mari, Tuomas ja Sergei kertovat, mitä heille jäi päällimmäisenä käteen juridiikan päivästä. Haastattelijana Minna Rintamäki.

Mitä koulutus antoi, miten se muutti heitä itseään ja kenelle opiskelijat suosittelevat sitä?

Tuotannon esihenkilökoulutuksen opiskelijat Mari, Tuomas ja Sergei pohtivat, mitä hyötyjä koulutus ensi sijassa tuotti heille ja miten se on muuttanut heidän omaa työtään.

He suosittelevat koulutusta muun muassa vasta esihenkilöksi tulleille, kaikille esihenkilötyötä tekeville ja eri toimialoilla toimiville tuotannon työnjohtajille. Haastattelijana Minna Rintamäki. (Huom. Videossa ei ole tekstitystä).

Tuotannon esihenkilökoulutuksen opiskelijoita ryhmäkeskustelussa.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Tuotannon esihenkilökoulutuksen voit suorittaa joko joustavasti kokonaan verkossa tai monimuotokoulutuksena lähipäivineen. Koulutuksen aikana suoritat Tuotannon esihenkilötyön erikoisammattitutkinnon.