Strategia johtajan työkaluna

Työkaluja yrityksen käytännön johtamiseen

Kotihoidon yritys Mesimarjan toimitusjohtaja Ville Vuolukka ja kehitysjohtaja Lauri Oksanen kertovat, miten he ovat saaneet yrityksensä strategian toimimaan ja onnistumaan.

– Mesimarja on kotihoidon yritys ja se on perustettu vuonna 2018. Autamme ikäihmisiä niissä asioissa, mitä he kotona tarvitsevat, kertoo Lauri Oksanen.

– Mesimarja oikeastaan luotiin kahdelle ajatukselle: että työntekijät voisivat hyvin ja viihtyisivät työssään ja palvelu olisi sellaista, että se kelpaisi jopa omalle äidille. Kun me onnistumme siinä, niin asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun, painottaa Ville Vuolukka.

Henkilöstö mukaan strategiatyöhön

Koko Mesimarjan henkilöstö on ollut mukana luomassa strategiaa aivan alusta asti. Vuolukka ja Oksanen näkevät sen yhtenä tärkeänä – ellei tärkeimpänä – seikkana strategian onnistumisessa.

Strategia luotiin sillä tavalla, että se saatiin konkreettiseksi tekemiseksi.

Lauri Oksanen, Kehitysjohtaja Mesimarja

Vuolukan mukaan haasteena on se, että kaikki varmasti ymmärtävät strategian ja mitä se tarkoittaa omalla kohdalla – ja se että saadaan se täydellä teholla oikeasti käytäntöön.

– Tiiminvetäjien kautta strategia jalkautetaan työntekijöille ja käydään läpi jokaisen kanssa. Näin jokainen ymmärtää, mitä se omalta osaltaan tarkoittaa päivittäisessä työssä, Vuolukka kertoo.

Hänen mukaansa henkilöstön mukaan ottaminen on ehkä isoin asia – että ei luo strategiaa vain hallituksen kanssa suljettujen ovien takana, vaan oikeasti yhdessä ja kaikki tietää mihin mennään.

Rakenna strategia arvojen pohjalta

– Strategiatyön suunnittelu yhdessä koko Mesimarja-perheen kanssa on yhdistänyt meitä vielä enemmän. Kaikki on tietoisia, mikä on heidän oma osansa siinä, sanoo Vuolukka.

– Mielestäni se on ollut tosi mahtavaa. Ja myös se että oikeasti kaikilla on sama tavoite ja kaikki tietää, mihin mennään ja miten sinne päästään. Se on aika iso hyöty, sanoo Vuolukka.

Oksasen mukaan yhteinen työskentely ja strategian avaaminen koko henkilöstön kanssa on oikeastaan vielä lähentänyt ja tiivistänyt Mesimarja-perheen henkeä.

Vuolukka ja Oksanen antavat konkreettisen neuvon strategiaa työstävälle johtajalle tai yrittäjälle.

– Jos yrityksellä on joku tietty arvopohja, niin rakentaa strategia sen mukaan. Näin ei tehdä jotain päälle liimattua, muistuttaa Oksanen.

– Ottakaa henkilöstö mukaan suunnitteluun. Silloin strategia onnistuu ja menee paremmin, jatkaa Vuolukka. – Strategia on työväline, joka kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena.

Strategia on työväline, joka kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena.

Ville Vuolukka, toimitusjohtaja Mesimarja

Mietitkö yrityksesi strategiaa?

Suomen Yrittäjäopiston Johtamiskoulutuksissa yrittäjä ja johtaja pääsee kehittämään yrityksensä strategiaa ja saamaan siihen sparrausta.