Strateginen osaamisen johtaminen

Verkkokoulutus

270,00  (217,74  alv. 0%)

Osta koulutus

270,00  (217,74  alv. 0%)

Tavoitteet:

Osaa arvioida henkilöstövoimavarat suhteessa organisaation strategiaan ja tehdä suunnitelmia henkilöstön osaamisen kehittämisestä strategiaperusteisesti.

Opintojakson sisältö:

  • Kertaus strategisesta ajattelusta
  • Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen ja strategian jalkauttaminen
  • Monikulttuurinen työyhteisö
  • Eri-ikäiset henkilöt työyhteisössä
  • Organisaatiokulttuuri
  • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
  • Esihenkilö osaamisen kehittäjänä, palaverikäytännöt
  • Työyhteisön sosiaalinen pääoma

Kurssi sopii kaikille osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssin alussa on lyhyt kertaus strategiasta ja sen jalkauttamisesta.

Kurssin suorittaminen kestää noin 105 tuntia riippuen omasta lähtötasostasi.

Keskustelu osaamisen ja oppimisen kehittämisestä on noussut työpaikoilla entistä vahvemmin esiin viime aikoina. Tämä ei ole ihme, sillä suuri osa tämän päivän työtehtävistä vaatii yhä enemmän ongelmanratkaisu- ja ajattelutaitoja. Siirrytään tiedon muistamisesta ja ymmärtämisestä tiedon arviointiin ja luomiseen. Tällä kurssilla käydään läpi osaamiseen ja oppimiseen liittyviä seikkoja sekä pohditaan käytännön esimerkkejä osaamisen kehittämiseksi työyhteisöissä.

Kurssi käytettävissä 6kk ostohetkestä.

Hyvä kurssi osaamisen kehittämiseen

Kysy lisää