Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Yritysten kehittämishankkeet

Pienyrittäjän MyyntiTreenit

Toteutusaika 1.1.2019 -31.8.2020
Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Tavoite: Aktivoidaan Keski-Suomen maaseutualueella toimivia yksin- ja pienyrittäjiä vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Teemoina muun muassa oman osaamisen myyminen, itsensä johtaminen, verkostojen rakentaminen, digitaalisten välineiden hyödyntäminen sekä työhyvinvointi. Kartoitetaan ja tarjotaan yrityksille syvemmän kehittämisen työkaluksi yritysryhmähanketta. Yhteistyökumppanina Petäjäveden Yrittäjät ry.

Lisätiedot

Niina Aaltonen
projektipäällikkö
010 8414 040
niina.aaltonen(a)syo.fi

 

SoteVirittämö

Toteutusaika 1.1.2019 – 31.3.2020
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Tavoite: Aktivoidaan Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla toimivia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pienyrityksiä kehittämään yritystoimintaansa ja kannattavuuttaan liiketoiminnan, laadunhallinnan, omavalvonnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä digipalvelujen näkökulmasta.  Kartoitetaan kehittämistarpeita ja valmistellaan yritysryhmähanketta syvemmän, yrityskohtaisen kehittämisen mahdollistamiseksi. Yhteistyökumppanina Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät.

Lisätiedot

Sari Saarikoski
projektipäällikkö
010 8414 059
sari.saarikoski(a)syo.fi

 

Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hanke

Toteutusaika 1.5.2018 – 31.12.2019
Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Tavoite: Tiedottaa ja aktivoida Keski-Suomen maaseutualueille asettuneita maahanmuuttajia suomalaisen yritystoiminnan perusperiaatteista, yrityksen perustamiseen tarjolla olevista aloittavan yrittäjän työkaluista, palveluista ja asiantuntijatahoista. Jo aloittaneille yrittäjille jaetaan lisätietoa yrittäjyydestä tai kehittämisen välineistä ja tietoa verkostoitumisen mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa edistetään yhteistyötä ja verkostojen kehittämistä maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen kanssa.

Lisätiedot

Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada(a)syo.fi

 

Yritysturvallisuus pk-yrityksissä

Toteutusaika 1.4.2018 – 31.8.2019
Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus

Tavoite: Tiedotustyöllä lisätään Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseutualueilla toimivien pk-yritysten tietoutta yritysturvallisuusasioista. Hankkeessa järjestetään eri paikkakunnilla 15 yritysturvallisuuden teemaan liittyvää infotilaisuutta.
Lue lisää Yritysturvallisuus pk-yrityksissä -hankkeesta.

Yhteistyökumppanina Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ja Pohjanmaan Kauppakamari.

Lisätiedot

Tapio Vuorenmaa
projektipäällikkö
010 8414 023
tapio.vuorenmaa(a)syo.fi
 

Vauhtia vientiin Pohjoismaista

Toteutusaika 1.3.2018 – 31.8.2019
Rahoittaja: Pirkanmaan ELY-keskus

Tavoite: Edistetään Pirkanmaan maaseutualueilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä tukemalla viennin aloittamista tai jo vientiä tekevien yritysten vientimyynnin kehittämistä pohjoismaisilla markkinoilla. Yritykset saavat räätälöityä, yrityskohtaista ohjausta ja valmennusta omiin haasteisiinsa. Yhteisissä koulutuksissa käsitellään yleisemmällä tasolla viennin asioita ja luodaan mahdollisuus yritysten verkostoitumiselle.

Lisätiedot

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
010 8414 025
henna.leppinen(a)syo.fi

 hankkeet

Hankkeista täsmäapua yrityksen kehittämiseen!

Suomen Yrittäjäopisto

Kiinnostuitko hankkeistamme?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
010 8414 025
henna.leppinen(a)syo.fi

Lue lisää hanketoiminnastamme.