Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Kehittämishankkeet

Meneillään olevat hankkeet

FutureBisnes
INNOWinternational
Pienyrittäjän MyyntiTreenit
Johtajuuden tikkaat – askelmat menestykseen
Tilitoimisto ajassa
Maatilan hallintojohtaja – osakeyhtiön hallittu johtaminen
Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku
Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata
Bisnestä verkkoon
Digitaituri


FutureBisnes

Toteutusaika
1.8.2019–30.6.2021

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Tavoite
FutureBisnes-hankkeessa tuetaan ajatusta itsestä yrittäjänä, avataan näkymiä uudenlaisiin toimintamalleihin ja vahvistetaan työelämätaitojen ja yrittäjyyden kehittymistä. Lisäksi jalostetaan yritysideoita uudenlaisten yrittäjyyden muotojen kautta.

Hanke on suunnattu ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla asuville, maaseudulle asettumista pohtiville tai alueelle siteitä omaaville nuorille aikuisille +/- 30-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja sen toteuttamisesta myös muilla kuin perinteisillä tavoilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätiedot
Lue lisää FutureBisnes-hankkeesta hankkeen sivuilta.

Kysy lisää
Suvi Peltokangas
projektipäällikkö
050 342 9346
suvi.peltokangas(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


INNOWinternational

Toteutusaika
1.1.2020–31.12.2021

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri. Julkinen tuki 90 %.

Tavoite
INNOWinternational-hankkeessa haetaan yhdessä sidosryhmien kanssa uusia ideoita ja ratkaisuja talviliikunnan, -urheilun ja -tapahtumien kehittämiseen Liiverin alueella. Kansainvälistä näkökulmaa haetaan Saksasta Bayerista.

Yrittäjyyden roolia tulee vahvistaa tapahtumien järjestelyissä ja toteuttamisessa.

Pohditaan keinoja, millä tavalla voidaan tehokkaammin hyödyntää Liiverin alueen kunnissa olevia liikuntapaikkoja ja -reittejä, kiinteistöjä ja muita resursseja.

Kysy lisää
Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


Pienyrittäjän MyyntiTreenit

Toteutusaika
1.1.2019-31.8.2021

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto /Keski-Suomen ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Tavoite
Pienyrittäjän MyyntiTreenit -hankkeessa aktivoidaan Keski-Suomen maaseutualueella toimivia yksin- ja pienyrittäjiä vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen teemoina ovat muun muassa oman osaamisen myyminen, itsensä johtaminen, verkostojen rakentaminen, digitaalisten välineiden hyödyntäminen ja työhyvinvointi. Hankkeessa kartoitetaan ja tarjotaan yrityksille syvemmän kehittämisen työkaluksi yritysryhmähanketta.

Yhteistyökumppani
Petäjäveden Yrittäjät ry

Lisätiedot
Lue lisää infoa hankkeen sivuilta.

Kysy lisää
Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


Johtajuuden tikkaat – askelmat menestykseen

Toteutusaika
1.8.2019 – 31.8.2022

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Suupohja.
Julkinen tuki 80 %.

Tavoite
Johtajuuden tikkaat -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida maatilayrittäjille soveltuvat neljä erilaista johtamismallia, joiden muodostamiseen hyödynnetään tutkimustietoa ihmisten käyttäytymismalleista. Nämä toimintatavat tuodaan maatilaympäristöön ja maatalouden johtamiskulttuuriin, jolloin saadaan uudentyyppistä ja käytäntöön helposti sovellettavaa ajattelua maatilojen johtamisen tueksi.

Yhteistyössä
Leader Suupohjan alueen maatilayrittäjät ja maatalouden sidosryhmät.

Lisätietoja
Lue lisää Johtajuuden tikkaat -hankkeesta.

Kysy lisää
Pirita Yliaho
projektipäällikkö
040 828 44036
pirita.yliaho(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


Tilitoimisto ajassa

Toteutusaika
1.5.2020–30.11.2021

Tavoite
Tilitoimisto ajassa -hankkeen tavoitteena on kouluttaa ja sparrata alueen tilitoimistoja kehittämään substanssiosaamistaan ja toimintatapojaan digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Lisäksi hanke edistää verkostoitumista toisten yrittäjien kanssa. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteillä pyritään parantamaan maaseutualueilla toimivien tilitoimistoyritysten yritystoiminnan kehittymistä ja säilymistä alueella.

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri.
Julkinen tuki 70 %.

Lisätietoja
Lue lisää Tilitoimisto ajassa -hankkeesta.

Kysy lisää
Kirsi Övermark
projektipäällikkö
kirsi.overmark(a)syo.fi
050 336 6328

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


Maatilan hallintojohtaja – osakeyhtiön hallittu johtaminen

Toteutusaika
1.8.2020–31.12.2022

Tavoite
Maatalouden rakennemuutos ja tilakoon kasvu ovat osaltaan vauhdittanut maatilojen osakeyhtiöittämisiä toimialalla.

Maatilan hallintojohtaja -hankkeessa koulutetaan maatilaosakeyhtiöiden yrittäjiä sujuvaan ja tehokkaaseen osakeyhtiömuotoisen maatilan hallintaan ja johtamiseen sekä erilaisiin osakeyhtiön mukanaan tuomiin näkökulmiin hallinnon, talouden ja vastuiden osalta.

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
Julkinen tuki 90%.

Kysy lisää
Jenni Koski
projektipäällikkö
jenni.koski(a)syo.fi
050 554 1440

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku

Toteutusaika
1.11.2019–31.12.2022

Tavoite
Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankkeessa aktivoidaan alueen maaseutuyrittäjiä havaitsemaan oman yritystoimintansa toimintaympäristön haasteet ja toimimaan näiden haittavaikutusten minimoimiseksi ja toisaalta kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa taustaselvitysten ja -laskelmien sekä erilaisten työpajojen avulla alueen yrittäjien kesken halsualainen tulevaisuuskuva, joka sisältää uudentyyppisiä liiketoiminnallisia yhteistyömalleja. Niissä otetaan huomioon muun muassa yritysten tarpeita vastaavat resurssit henkilöissä, logistiikassa, tukipalveluissa ja yleisessä maaseutuyritysten organisoinnissa.

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Pirityiset.
Julkinen tuki 80 %.

Kysy lisää
Pirita Yliaho
projektipäällikkö
040 828 44036
pirita.yliaho(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo    Leader Pirityiset logo.

>>Hankelistaukseen


Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata

Toteutusaika
1.2.2020–28.2.2022

Tavoite
Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen alueen kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja ulkomaalaista työvoimaa alueen yritysten kanssa.

Lisäksi hankkeen avulla parannetaan maakunnassa asuvien kansainvälisten osaajien henkilökohtaisia valmiuksia työllistyä alueen yrityksiin ja yrittäjäksi ryhtymiseen. Toimenpiteillä tähdätään myös pysyvään yhteistyön tiivistämiseen alueen elinkeinotoimijoiden ja kansainvälisen rekrytoinnin tukipalveluiden välillä ja TalentHub Etelä-Pohjanmaa-verkoston syntyyn.

Rahoittaja
Euroopan sosiaalirahasto ESR / Keski-Suomen ELY-keskus.
Julkinen tuki 75 %.

Hankkeen toteuttajat
Hankkeen päähallinnoijana ja -toteuttajana toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Suomen Yrittäjäopisto, SEDU, Kauhajoen kaupunki ja Into Seinäjoki.

Lisätietoja
Lue lisää Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeesta.

Kysy lisää
Jiuliano Prisada
jiuliano.prisada(a)syo.fi
0500 664 089

ESR ja Vipuvoimaa EU:lta logot.

>>Hankelistaukseen


Bisnestä verkkoon!

Toteutusaika
1.1.2021–31.12.2022

Tavoite
Hankkeen toimenpiteiden avulla tuodaan esiin mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen tai lisätulojen hankkimiseen hybridi- tai kevytyrittäjänä Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla.

Osallistujille tarjotaan valmennusta kevytyrittäjyyteen, verkkokaupan perustamiseen tai oman osaamisen tuotteistamiseen digimuotoon (esim. verkkokurssi, verkkovalmennus). Valmennukset lisäävät osallistujien valmiuksia kevytyrittäjyyteen ja paikkariippumattomaan digiyrittäjyyteen. Ne myös edistävät maaseudulla asuvien itsensä työllistämistä joko kokonaan tai osittain.

Pitkällä tähtäimellä monipuolistetaan maaseutualueiden palvelutarjontaa ja vähennetään tarvetta muuttaa töiden perässä pois maaseudulta.

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Kysy lisää
Suvi Peltokangas
projektipäällikkö
050 342 9346
suvi.peltokangas(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen

 


DigiTaituri

Toteutusaika
1.06.2020–31.12.2022

Tavoite
DigiTaituri-hankkeessa aktivoidaan Aisaparin alueella toimivia maatilayrittäjiä kehittämään osaamistaan digitaalisen datan hyödyntämisessä sekä datasta johdettavien talouteen ja johtamiseen liittyvien analyysien käytössä.

Hanke toteuttaa ajankohtaisia maatilatalouden verkkowebinaareja ja julkaisee digitaalisten työvälineiden käyttöä tukevaa materiaalia.

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Aisapari.
Julkinen tuki 100 %.

Yhteistyössä
Leader Aisaparin alueen maatalouden toimialaan liittyvät sidosryhmät.

Kysy lisää
Päivi Mäkinen
projektipäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin, logo. Leader-logo.    Leader Aisaparin logo.

>>Hankelistaukseen


Hankkeista täsmäapua yrityksen kehittämiseen!

Suomen Yrittäjäopisto

Kiinnostuitko hankkeistamme?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
040 507 4486
henna.leppinen(a)syo.fi

Lue lisää hanketoiminnastamme.