Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Kehittämishankkeet

Meneillään olevat hankkeet

FutureBisnes
INNOWinternational
Pienyrittäjän MyyntiTreenit
Maahanmuuttajasta Yrittäjäksi
Pienyrittäjän SoteVirittämö
Digi tehokäyttöön maatiloilla
Tulevaisuuden tilitoimisto
Johtajuuden tikkaat – askelmat menestykseen
SNOwMan – Pk-yritysten innovaatio-osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen


 

FutureBisnes

Toteutusaika
1.8.2019–31.12.2020

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Tavoite
FutureBisnes-hankkeessa tuetaan ajatusta itsestä yrittäjänä, avataan näkymiä uudenlaisiin toimintamalleihin ja vahvistetaan työelämätaitojen ja yrittäjyyden kehittymistä. Lisäksi jalostetaan yritysideoita uudenlaisten yrittäjyyden muotojen kautta.

Hanke on suunnattu ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla asuville, maaseudulle asettumista pohtiville tai alueelle siteitä omaaville nuorille aikuisille +/- 30-vuotiaille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja sen toteuttamisesta myös muilla kuin perinteisillä tavoilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätiedot
Lue lisää FutureBisnes-hankkeesta hankkeen sivuilta.

Kysy lisää
Suvi Peltokangas
projektipäällikkö
050 342 9346
suvi.peltokangas(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


INNOWinternational

Toteutusaika
1.1.2020–31.12.2021

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Liiveri. Julkinen tuki 90 %.

Tavoite
INNOWinternational-hankkeessa haetaan yhdessä sidosryhmien kanssa uusia ideoita ja ratkaisuja talviliikunnan, -urheilun ja -tapahtumien kehittämiseen Liiverin alueella. Kansainvälistä näkökulmaa haetaan Saksasta Bayerista.

Yrittäjyyden roolia tulee vahvistaa tapahtumien järjestelyissä ja toteuttamisessa.

Pohditaan keinoja, millä tavalla voidaan tehokkaammin hyödyntää Liiverin alueen kunnissa olevia liikuntapaikkoja ja -reittejä, kiinteistöjä ja muita resursseja.

Kysy lisää
Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


 

Pienyrittäjän MyyntiTreenit

Toteutusaika
1.1.2019-31.8.2020

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto /Keski-Suomen ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Tavoite
Pienyrittäjän MyyntiTreenit -hankkeessa aktivoidaan Keski-Suomen maaseutualueella toimivia yksin- ja pienyrittäjiä vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen teemoina ovat muun muassa oman osaamisen myyminen, itsensä johtaminen, verkostojen rakentaminen, digitaalisten välineiden hyödyntäminen ja työhyvinvointi. Hankkeessa kartoitetaan ja tarjotaan yrityksille syvemmän kehittämisen työkaluksi yritysryhmähanketta.

Yhteistyökumppani
Petäjäveden Yrittäjät ry

Lisätiedot
Lue lisää infoa hankkeen sivuilta.

Kysy lisää
Johanna Kokkomäki
projektipäällikkö
040 768 5404
johanna.kokkomaki(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


Maahanmuuttajasta yrittäjäksi

Toteutusaika
1.5.2018–31.3.2020

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto /Keski-Suomen ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Tavoite
Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -hankkeen tavoitteena on tiedottaa ja aktivoida Keski-Suomen maaseutualueille asettuneita maahanmuuttajia suomalaisen yritystoiminnan perusperiaatteista, yrityksen perustamiseen tarjolla olevista aloittavan yrittäjän työkaluista, palveluista ja asiantuntijatahoista.

Jo aloittaneille yrittäjille jaetaan lisätietoa yrittäjyydestä tai kehittämisen välineistä ja tietoa verkostoitumisen mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa edistetään yhteistyötä ja verkostojen kehittämistä maahanmuuttajien kanssa toimivien tahojen kanssa.

Kysy lisää
Jiuliano Prisada
projektipäällikkö
0500 664 089
jiuliano.prisada(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


Pienyrittäjän SoteVirittämö

Toteutusaika
1.1.2019–31.3.2020

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto /Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Valtiontukea sisältämätön hanke 100 %.

Tavoite
Pienyrittäjän SoteVirittämö -hankkeessa aktivoidaan Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla toimivia sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pienyrityksiä kehittämään yritystoimintaansa ja kannattavuuttaan liiketoiminnan, laadunhallinnan, omavalvonnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä digipalvelujen näkökulmasta.

Kartoitetaan kehittämistarpeita ja valmistellaan yritysryhmähanketta syvemmän, yrityskohtaisen kehittämisen mahdollistamiseksi.

Yhteistyökumppani
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Kysy lisää
Sari Saarikoski
projektipäällikkö
040 558 6058
sari.saarikoski(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

>>Hankelistaukseen


Digi tehokäyttöön maatiloilla

Toteutusaika
1.8.2018 – 28.2.2020

Rahoittaja
Leader Aisapari

Tavoite
Digi tehokäyttöön maatiloilla -hankkeen tavoitteena on  nostaa Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä. Pidemmällä aikavälillä parannetaan maatilojen suunnitelmallista johtamista hyödyntämällä tehokkaasti digitalisaation tuottamaa dataa.

Yhteistyöverkosto
Tuottajaosuuskunnat, paikalliset maaseututoimet, elinkeinotoimet ja MTK-yhdistykset.

Lue lisää Digi tehokäyttöön maatiloilla -hankkeesta.

Kysy lisää
Päivi Mäkinen
projektipäällikkö
050 3429 350
paivi.makinen(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


Tulevaisuuden tilitoimisto

Toteutusaika
1.3.2019–31.10.2020

Tulevaisuuden tilitoimisto -hankkeella tuetaan Aisaparin alueella toimivia tilitoimistoja koulutushaasteissa ja toimintatapojen kehittämisessä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toimenpiteiden avulla pyritään myös alan profiilin nostamiseen ja tekemiseen houkuttelevammaksi nuorten työntekijöiden keskuudessa. Tällä pyritään osaltaan helpottamaan työvoimapulaa alalla.

Yrittäjien verkostoitumista edistetään tarjoamalla mahdollisuuksia potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen ja yhteistyömahdollisuuksien löytämiseen.

Rahoittaja
Leader Aisapari

Lisätietoja
Lue tarkempia tietoja Tulevaisuuden tilitoimistosta.

Kysy lisää
Kirsi Övermark
projektipäällikkö
kirsi.overmark(a)syo.fi
050 336 6328

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


Johtajuuden tikkaat – askelmat menestykseen

Toteutusaika
1.8.2019 – 31.8.2021

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Leader Suupohja

Tavoite
Johtajuuden tikkaat -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida maatilayrittäjille soveltuvat neljä erilaista johtamismallia, joiden muodostamiseen hyödynnetään tutkimustietoa ihmisten käyttäytymismalleista. Nämä toimintatavat tuodaan maatilaympäristöön ja maatalouden johtamiskulttuuriin, jolloin saadaan uudentyyppistä ja käytäntöön helposti sovellettavaa ajattelua maatilojen johtamisen tueksi.

Yhteistyössä
Leader Suupohjan alueen maatilayrittäjät ja maatalouden sidosryhmät.

Lisätietoja
Lue lisää Johtajuuden tikkaat -hankkeesta.

Kysy lisää
Päivi Mäkinen
projektipäällikkö
050 342 9350
paivi.makinen(a)syo.fi

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Leader-logo

>>Hankelistaukseen


SNOwMan – Pk-yritysten innovaatio-osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen

Toteutusaika
1.10.2017–30.9.2020

Rahoittaja
Euroopan aluekehitysrahaston Itämeren alueen ohjelma (Interreg Baltic Sea Region).

Tavoite
SNOwMan-hanke paneutuu omistajavetoisten pk-yritysten innovaatio-osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kansainvälisellä yhteistyöllä kehitetään yritysten neuvontaa varten uusia välineitä, joiden avulla innovaatioita voidaan synnyttää.

Kumppanit
Hanketta hallinnoi tanskalainen korkeakoulu VIA University College.

SNOwMan-hanketta toteutetaan viidessä maassa, joista on yhteensä 13 toteuttajaa – Suomesta, Tanskasta, Puolasta, Liettuasta ja Saksasta.

Lisätietoja
Lue lisää SNOwManista.

Kysy lisää
Johanna Kokkomäki
040 7685 404
johanna.kokkomaki(a)syo.fi

Euroopan Unionin aluekehitysrahaston logo, Baltic Sea Region -ohjelma

>>Hankelistaukseen


 

Hankkeista täsmäapua yrityksen kehittämiseen!

Suomen Yrittäjäopisto

Kiinnostuitko hankkeistamme?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Henna Leppinen
projektisuunnittelija
040 507 4486
henna.leppinen(a)syo.fi

Lue lisää hanketoiminnastamme.