Yhteistyön avulla luodaan jatkuvuutta

21.6.2023

Sesonki on nyt päällä, ja kuhina käy maakunnissa ympäri maata pienistä viivästyksistä huolimatta. Tämän vuoden kevät loi jälleen omat jännitteensä, ja kevättyöt saivat osittain tiukkojakin aikatauluja, mutta tuttuun tapaan näistäkin taas selvittiin. Maatilayrittäjän toimintakyvyn taso on merkittävässä roolissa työn fyysisyyden vuoksi, ja nykyisin tilojen laajentuessa ei kaikkea voida hoitaa enää täysin itse. Kun ajatellaan maaseutua, ovat maatilat ja maatalous merkittävässä roolissa sen elinvoimaisuuden näkökulmasta. Yhdellä maatilalla on valtava työllistävä vaikutus urakoitsijoihin, paikallisiin varaosamyyjiin, huoltopalveluihin, nuorten kesätöihin ja niin edelleen. Tuotantopanosmarkkinoiden heilahtelut ovat tuntuneet voimakkaasti maatilojen arjessa pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, ja on huomattavissa, että tuottojen kehitys ei vastaa täysin kulujen liikkeitä. Kun tilakoko kasvaa, syntyy tilanne, jossa talon oma väki ei kykene enää hoitamaan kaikkia tilan toimia, jolloin yhteistyötä tarvitaan.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Monesti tämä toimiala on enemmän elämän tapa kuin pelkkä työpaikka

Yksin pääset nopeasti, yhdessä pidemmälle

Hyvänä nyrkkisääntönä toimii keskittyminen johonkin tiettyyn osa-alueeseen oman tilan toiminnassa. Tärkeintä on olla suunnitelma ja ajatus siitä, miten kehittää omaa toimintaansa ja osaamistaan sekä selvittää, mitä vaikutuksia sillä on tilalla syntyvään rahaliikenteeseen sekä omaan jaksamiseen. Koneiden hankinta, ylläpito ja käyttäminen vaativat paljon pääomaa, siksi onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, kannattaako omistaa itse, yhdessä vai ulkoistaa. Käytettävissä olevan ajan rajallisuuden vuoksi ei kaikilla koneilla pysty itse ajamaan, niin tarvitseeko silloin myöskään omistaa niitä kaikkia? Maatilojen tuotantosuuntien muutoksien vuoksi urakointipalveluiden määrä on ollut kasvussa, jolloin myös hintapolitiikka reagoi kasvaneeseen tarjontaan. Alueellisia eroja löytyy paljon, mutta tapauskohtaisesti on järkevä vertailla kuluja näiden kolmen vaihtoehdon välillä.

Maataloustöiden tekeminen vaatii osaamista, jota ei aina voi edes rahallakaan ostaa

Kun omalta kylältä tiloja lopettaa toimintaansa, olisi hyvä istua yhdessä alas ja keskustella siitä, mitä mahdollisuuksia kyläyhteisöllä on tulevaisuudessa. Maataloustöiden tekeminen vaatii osaamista, jota ei aina voi edes rahallakaan ostaa, siksi lähiympäristöstä löytyvät resurssit ovat arvokkaita. Monesti tämä toimiala on enemmän elämäntapa kuin pelkkä työpaikka, minkä vuoksi myös lopettaneilta isänniltä sekä emänniltä voi löytyä halukkuutta päästä peltotöihin tai karjan joukkoon, ja tällöin yhteistyön pohjarakenteet ovatkin jo valmiina.

Aleksi Kukkeenmäki.

Aleksi Kukkeenmäki
yritystoiminnan kouluttaja
aleksi.kukkeenmaki(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin