Tuotannon työnjohtajilla koulutuksesta saatu oppi menee heti käytäntöön omassa esihenkilötyössä

6.9.2023

Sanapilvi.

Eri tuotantoaloilta uusia näkökulmia ja verkostoja

Minulla on ollut ilo olla ensimmäisen Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoa suorittavan ryhmän vastuuohjaaja ja toimia muutamien lähipäivien kouluttajana. Opiskelijat tulevat eri tuotantoaloilta, mikä tuo erilaisia näkökulmia ja luo uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Koulutuspäivät olemme pyrkineet tekemään vuorovaikutteisiksi, jolloin asioista on helppo keskustella, jakaa omia kokemuksia ja oppia muilta. Opintokokonaisuus vahvistaa opiskelijan omia esihenkilötaitoja monipuolisesti. Opit vaikuttavat positiivisesti myös tuotantoprosessien tehokkuuteen ja yrityksen kilpailukykyyn.

Juridiikka-päivän jälkeisiä kokemuksia opiskelijoilta

Tuomas, Mari ja Sergei kertovat ajatuksiaan.

Mitä opiskelijat saavat koulutuksesta?

Vertaistukea

Koulutuspäivien jälkeen olen pyytänyt muutamilta opiskelijoilta kommentteja päivästä. Poikkeuksetta palautteista nousee esiin vertaistuki:

”Sain ratkaisuja ja työkaluja henkilöstön johtamiseen, ja esimerkkejä siitä, miten muut ovat toimineet. Olen saanut tukea ja neuvoja muilta erilaisiin tilanteisiin.” 

Tuoreita ajatuksia työnjohtajan vastuisiin

Lähipäivien aikana on käsitelty monipuolisesti erilaisia teemoja aina työsuhteeseen liittyvistä lakiasioista vuorovaikutuksen ja tuotantoprosessien kehittämiseen asti. Lean-päivä antoi uusia ideoita heille, joiden työpaikoilla Lean on käytössä, mutta myös heille, joille asia oli uutta.

”Ajatuksia heräsi paljon. Työolojen ja -tilojen parantaminen, siisteys tehdasalueella, miten paljon paremmin työpaikalla voikaan tehdä tehostamalla näitä asioita…”

Käytännön hyötyä arjen esihenkilötyöhön

On ollut mukava kuulla, että työnjohtajaopiskelijat ovat pystyneet hyödyntämään oppimaansa ja viemään oppeja käytäntöön.

Monenlaisia asioita on käsitelty ja joka kerralta on tullut aina jotain uutta. Itse olen saanut paljon oppia arkeen, erityisesti DISC:stä sain vinkkejä henkilöiden johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen.

Ja kyllähän sitä itsestäänkin oppi paljon! Työturvallisuusasiat ovat tosi tärkeitä, ja olenkin ruvennut vähän eri tavalla kiinnittämään niihin huomiota”.

 ”Tuotannon esimieskoulutus sopii kaikille, joita esimiestyö kiinnostaa.”

Paljon muitakin aiheita on lähipäivissä käsitelty, ja valinnaiset verkkokurssit syventävät asioita. Kysymykseen Kenelle suosittelisit tätä koulutusta, sain vastauksen:

”Ei osaa eritellä ketään pois, ketä ei hyödyttäisi. Sopii kaikille, joita esimiestyö kiinnostaa.”

Mitäpä tähän lisäämään.


Lähde sinäkin kehittymään työssäsi!

Kirjoittaja