Toimistotyön digitaitajana varmuutta työn hallintaan

5.10.2023

Toimistotyössä vaaditaan hyviä digitaitoja, taitoa hallita omaa ajankäyttöään ja osaamista etsiä, tuottaa ja jakaa tietoa. Työelämässä tarvittavat digitaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä, mutta työelämän kiireet voivat ajaa osaamisen kehittämisen ohi.

Itsenäinen verkko-opiskelu voi tuntua vieraalta, jos aiemmista opinnoista on kulunut jo pitkä aika. Toimistotyön digitaitaja -koulutus tarjoaa apua päästä tämän kynnyksen yli. Maksuton täydennyskoulutus työn ohessa tarjoaa myös vertaistukea ja tilaisuuden verkostoitua. 

Toimistotyön digitaitaja -koulutuksessa päivitetään digitaitoja oman työn ohessa.

Koulutuksen tavoitteena on myös innostaa verkko-opiskeluun jopa niin, että suuntaisi kohti liiketoiminnan perustutkintoa. Maksuttomaan täydennyskoulutukseen sisältyy neljä yhteistä tapaamista verkossa sekä verkko-opintoja oman tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Ryhmätapaamisissa kokeillaan ja opitaan yhdessä, ja jaetaan osaamista. Verkko-opinnoissa pääsee kehittämään omia oppimisvalmiuksia, digitaitoja sekä liiketoiminta-osaamista. 

Oman osaamisen vahvistamista ja työnteon helpottumista 

Syksyllä käynnistyneessä ensimmäisessä Toimistotyön digitaitaja -ryhmässä on mukana 17 toimistotyöntekijää tai toimistotyöhön suuntaavaa opiskelijaa.

Opiskelijoiden tarpeita pyrittiin ennakoimaan koulutusta suunniteltaessa. Koulutuksessa haluttiin rohkaista osaamisen kehittämiseen, ja tarjota joustava tapa päivittää omaa osaamistaan. Ensitapaamisessa opiskelijat kertoivat odottavansa koulutukselta apuvälineitä oman työn hallintaan, oman osaamisen vahvistamista ja työnteon helpottumista parempien digitaitojen myötä.

Koulutukselta odotetaan myös päivitetyn osaamisen myötä parempia työnhakumahdollisuuksia tai mahdollisuutta hakeutua kokoaikaiseen työhön osa-aikaisen työn sijaan. Alaa vaihtaneille koulutus tarjoaa hyvät edellytykset ottaa toimistotyötehtävät tehokkaasti haltuun. 

Yksi opiskelijoista totesi, että moni aiemmin opittu taito voi unohtua, jos sitä käyttää harvoin.

Vertaisoppimiselle ja osaamisen jakamiselle on tässä koulutuksessa oiva mahdollisuus yhteisten verkkotapaamisten myötä. Verkko-oppimisympäristössä on keskustelumahdollisuus virtuaalisessa opiskelijakahvilassa, joka on avoinna läpi vuorokauden. 

Tietoja, taitoja ja makupaloja 

Koulutuksen aikana opiskelija pääsee päivittämään tietojaan tietoturvasta, tietosuojasta ja tekijänoikeuksista. Työnantajan pyytäessä pikapäivitystä somekanaviin pysäyttävällä kuvalla, voi tarvita taitoa, miten olla läsnä somessa työntekijän roolissa.

Verkkokurssilla opiskelija saa vinkkejä juuri tähän sekä älypuhelimella kuvaamiseen. Makupaloina opiskelija pääsee tutustumaan liiketoiminnan eri osa-alueisiin: markkinointiin, tulokselliseen toimintaan, sähköiseen taloushallintoon ja henkilöstöhallinnon perusteisiin. 

Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta koko koulutuksen ajan. Koulutuksen aikana kannustetaan ja innostetaan osaamisen kehittämiseen myös jatkossa. Jo koulutuksen aikana opiskelijat voivat suorittaa yhden tutkinnon osan liiketoiminnan perustutkinnosta.

Koulutus on suunnattu erityisesti toimistotyöntekijöille, joiden alan tutkinto on vanhentunut tai nykyisiin työtehtäviin ei ole soveltuvaa tutkintoa. Koulutusta toteutetaan vuoden 2024 loppuun asti.

Johanna Kokkomäki.

Johanna Kokkomäki
yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö
johanna.kokkomaki(a)syo.fi

Rahoittaja

Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksen rahoittajan eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo.