Tietotekniikka­koulutusten haasteista

5.5.2023

Tietotekniikan kouluttaminen ja opiskelu poikkeavat monellakin tapaa muiden alojen koulutuksista. Tietotekniikan koulutuksissa on monia niille tyypillisiä haasteita, jotka aiheuttavat haasteita niiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Tietotekniikan kehitys on kuitenkin yhteiskunnallemme täysin välttämätöntä, onhan Suomi ollut aina digitalisaation kärkimaita.  

Jatkuvaa muutosta 

Tietotekniikan kehittyminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto on nopeaa, mikä tarkoittaa sitä, että koulutusohjelmien on pysyttävä mukana jatkuvissa muutoksissa. Tämä voi olla haastavaa sekä opiskelijoille että opettajille, jotka joutuvat jatkuvasti päivittämään tietonsa uusimmista teknologioista ja sovelluksista, ihan samalla tavalla kuin työpaikoilla käytettävien sovellusten määrä kasvaa nopeasti. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa lisähaastetta antaa se, että tutkintojen perusteet uusiutuvat varsin hitaasti verrattuna tietoteknisten vaateiden ja työtapojen ja -teknologioiden kehitykseen. Kaikkien trendien perässä ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia mennä, vaan koulutussisältöjä on pohdittava aina pidemmällä aikavälillä siten, että voidaan arvioida mukaan otettavien teknologioiden ja ohjelmistojen yleistymistä ja vaikutusta työelämän tarpeisiin.  

Kouluttajat ja ympäristöt 

Kouluttajien on oltava päteviä opettamaan valittua uusinta teknologiaa ja sovelluksia. Tämä voi olla haaste, niin resurssillisesti kuin aikataulullisestikin. Kouluttautuminen kuitenkin antaa vankan pohjan koulutusaiheiden arviointiin ja toteuttamiskelpoisuuksien verifiointiin. Tietotekniikkakoulutusohjelmat voivat vaatia usein kalliita resursseja, kuten tietokonelaboratorioita, ohjelmistoja ja muita laitteita. Verkkokoulutuksissa tämä tarkoittaa käytännössä virtuaaliympäristöjen käyttöä, jolloin laitehaasteet ovatkin meillä kuten opiskelijoillakin melko vähäisiä. Laitekantaa siis tehdään ohjelmallisesti virtualisoimalla, mikä mahdollistaa esimerkiksi useamman palvelimen ympäristön toteuttamisen lähinnä lisensointimaksujen hinnalla.  

Erot osaamisessa 

Yksi suurimmista haasteista, on se, että opiskelijoiden tietotekninen tausta voi vaihdella suuresti. Jotkut opiskelijat ovat jo hankkineet paljon tietoteknisiä taitoja ennen koulutukseen osallistumistaan, kun taas toisilla ei ole kokemusta tietotekniikasta juuri lainkaan. Tämä voi tehdä opiskelusta haastavaa opiskelijoiden erilaisten oppimistarpeiden vuoksi, kuitenkin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen on kaikille periaatteessa täysin samanlaista. Tähän haasteeseen voidaan vastata tehokkaalla opintojen henkilökohtaistamisella. Opiskelija opiskelee vain niitä aiheita, joita tarvitsee ja täysin omalla aikataulullaan. Jotta kaikille opiskelijoille olisi tarpeeksi valinnan varaa, täytyy olla varsin laaja valikoima erilaisia kursseja valittavissa. Tällä tavoin tuetaan kaikkien toimialojen ja työtehtävien opiskelijoiden kouluttautumista mahdollisimman laajasti, oli kyseessä sitten aloittelija tai 2 vuosikymmentä kokemusta omaava henkilö. 

Tietotekniikkakoulutuksilla on myös monia etuja, kuten mahdollisuus kehittää tietoteknisiä taitoja ja löytää uramahdollisuuksia, kaikilla toimialoilla. Koulutusohjelmien kehittäminen vastaamaan tietotekniikan muutoksiin ja tarpeisiin on tärkeää, jotta opiskelijat saavat tarvitsemansa taidot ja valmistautuvat tulevaisuuden haasteisiin. Tämän mahdollistamiseksi yhteistyö niin työnantajien kuin opiskelijoittenkin kanssa on olennaista, jotta voidaan vastata koulutusohjelmien ajantasaisuuteen ja työelämän tarpeisiin. 

Kari Kananoja.

Kari Kananoja

IT-kouluttaja

kari.kananoja(a)syo.fi