Tekoäly opiskelijan apuna

20.4.2023

Tekoäly aikuisopiskelijan arjessa

Aikuisopiskelijan arki voi olla haastavaa, mutta tekoälyn kehitys on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia helpottaa opiskelijan elämää. Yksi esimerkki tästä on ChatGPT, joka on tekoälyohjelma, joka voi auttaa opiskelijaa monissa eri tilanteissa. Esimerkiksi se voi auttaa vastaamaan kysymyksiin, löytämään tietoa ja kehittämään kirjoitus- tai kielitaitoa. 

Myös DALL·E 2 on hyvä työkalu, kun täytyy saada esimerkiksi kuvituskuvia oppimistehtäviin. Se on tekoälyjärjestelmä, joka pystyy luomaan realistisia kuvia ja taidetta luonnollisen kielen kuvauksen perusteella. 

Tekoäly ja tiedon luotettavuuden arviointi 

Vaikka tekoäly voi auttaa aikuisopiskelijaa monella tavalla, on tärkeää muistaa, että kaikki tekoälyn tuottama tieto ei välttämättä ole luotettavaa. Tekoälyä käytettäessä on tärkeää oppia arvioimaan tiedon luotettavuutta ja varmistamaan sen oikeellisuus. 

Tekoäly voi olla erittäin hyödyllinen aikuisopiskelijalle monilla eri tavoilla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tekoäly ei ole täydellinen ja sen tarjoama tieto ei aina ole luotettavaa. Aikuisopiskelijan tulisi oppia arvioimaan tekoälyn tarjoaman tiedon luotettavuutta ja käyttämään sitä harkiten. 

Alla on muutamia vinkkejä siitä, miten voit käyttää tekoälyä hyödyksi opiskelussa ja arvioida sen tarjoaman tiedon luotettavuutta: 

  1. Tutki lähteitä: Kun käytät tekoälyä tietyn aiheen etsimiseen, varmista, että tarkastelet useita eri lähteitä ja varmistat niiden luotettavuuden. Tarkista esimerkiksi, onko lähteellä hyvä maine, onko se asiantuntija kyseisellä alalla ja onko sen tutkimusmenetelmät luotettavia. 
  1. Tarkista faktat: Kun käytät tekoälyä tietyn tiedon hakemiseen, varmista, että tarkistat faktat ennen niiden käyttöä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät tekoälyä etsimään tietoa, jota aiot käyttää esimerkiksi esseessä tai raportissa. 
  1. Käytä kriittistä ajattelua: Ole kriittinen tekoälyn tarjoamaa tietoa kohtaan ja arvioi sitä huolellisesti. Tarkastele tietoa useasta eri näkökulmasta ja harkitse sen mahdollisia rajoituksia tai puutteita. Älä ota tekoälyn tarjoamaa tietoa aina sellaisenaan, vaan pyri ymmärtämään sen taustalla olevat prosessit ja mahdolliset virhelähteet. 
  1. Kysy neuvoa: Jos olet epävarma tekoälyn tarjoaman tiedon luotettavuudesta, kysy neuvoa kouluttajaltasi, ohjaajaltasi tai muilta asiantuntijoilta kyseisellä alalla. He voivat auttaa sinua arvioimaan tiedon luotettavuutta ja antaa sinulle lisäohjeita sen käyttämiseen. 

Tekoäly voi olla erittäin hyödyllinen työkalu aikuisopiskelijalle, kun sitä käytetään oikein ja harkiten. Muista kuitenkin arvioida sen tarjoaman tiedon luotettavuus ja käyttää sitä kriittisesti ja harkitusti. 

Mukavia opiskeluhetkiä! 

Mereta Helin

Mereta Helin
IT-kouluttaja
mereta.helin(a)syo.fi