Suunnitelmissa maatilaosakeyhtiö -voiko verotus olla se ainoa syy?

4.9.2023

Maatilayrittäjillä on herännyt yhä enemmän kiinnostusta maatilaosakeyhtiöitä kohtaan. Syitä osakeyhtiön perustamiselle saattaa olla useita ja lähtökohdat ovat aina jokaisella maatilalla yksityiskohtaiset. Maatilaosakeyhtiön perustamisessa tai omistajanvaihdos tilanteessa on myös erilaisia verotuksellisia tekijöitä, joita ei saa kuitenkaan sekoittaa yrityksen varsinaisen toiminnan verotukseen. Näitä koskeva verotus on vain kertaluonteista ja siihen vaikuttaa yrityksen nykyinen lähtötilanne.  

Voiko pelkkä yrityksen tuloverotus olla syynä yhtiön perustamiselle? Mielestäni ei, vaan maatilan historia sekä nykyinen kehityskulku määrittelee hyvin pitkälle sen, palveleeko osakeyhtiömuoto yrityksen varsinaista liiketoiminnallista etua. Tarkasteltaessa yritystä ainoastaan tuloverotuksen linssin läpi, saatetaan keskittyä vain tiettyyn rajattuun alueeseen ja unohtaa yrityksen kokonaisuus ja kehittämisen tärkeys. Todellisuudessa osakeyhtiön tehtävänä on tehdä tulosta ja tuottaa voittoa, sen määrittelee jo osakeyhtiölakin.  

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Maatilaosakeyhtiö yritysmuotona saattaa myös sysätä yrityksen aivan uuteen nousuun, jossa yrityksen kehittäminen helpottuu sekä toiminta selkeytyy. Kirjanpito toteutetaan yleensä maatilaosakeyhtiöissä kaksinkertaisena, jolloin nähdään yrityksen taloudellinen nykytilanne kuukausittain. Taloudellisten tavoitteiden asettaminen on näin helpompaa, kun tiedetään tarkasti missä tilanteessa kulloinkin ollaan ja mitkä ovat asetettujen tavoitteiden toteutumisen vaatimukset. Maatilaosakeyhtiössä harvoin verotus on kuitenkaan se taloudellisen suunnittelun keskeinen suunnannäyttäjä. Suuntaa ja tavoitteita asetetaan enemmänkin tuloksenteon kehittämiseen ja tuotannon tehostamiseen. 

Suuntaa ja tavoitteita asetetaan enemmänkin tuloksenteon kehittämiseen ja tuotannon tehostamiseen. 

Maatilaosakeyhtiö yritysmuotona saattaa selkiyttää yrityksen toimintoja, jos yrityksessä harjoitetaan lisäksi muutakin yritystoimintaa, kuin varsinaista maataloutta, mutta maatilaosakeyhtiö toimii myös erinomaisesti vain maataloutta harjoittavana yrityksenä. 

Sari Kentta.

Sari Kentta
yritystoiminnan kouluttaja
sari.kentta(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin