Strategisella talousjohtamisella kohti tavoitteita ja päämääriä

10.10.2023

Talousjohtaminen on yritystoiminnan perusta ja sen tehtävänä on auttaa yritystä kehittymään ja kasvattamaan tervettä liiketoimintaa. Ilman selkeää talouden johtamista on hankalaa ymmärtää mihin suuntaan yrityksen toiminta on menossa. Maatilayrityksen parhaan mahdollisen kasvun ja kehityksen kannalta on tärkeää, että talousjohtamisessa pyritään mahdollisimman kattavalle tasolle eli strategiseen talousjohtamiseen. Strategisella talousjohtamisella asetetaan taloudellisia tavoitteita ja päämääriä sekä tarkastellaan toimintoja taloudellisina resursseina.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Talouden hallinnassa voidaan puhua myös lakisääteisestä minimistä, mikä tarkoittaa, että yritys on järjestänyt lain vaatiman kirjanpidon asianmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan vielä ole talousjohtamista, sillä taloutta ei käytännössä seurata laisinkaan.

Perustason johtamisena voidaan pitää toimintaa, jossa kirjanpito ja raportointi on hoidettu kuukausitasolla ja ajantasaisesti, mutta tätäkään ei voida vielä kutsua talousjohtamiseksi, koska se on kuin peräpeiliin katsomista. Talousjohtamisen toteutuessa laaditaan suunnitelmia, tehdään talouden laskelmia, sekä seurataan laskelmien toteutumista. Strategiset päämäärät asetetaan yleensä noin kolmen vuoden ajanjaksolle.

Strategisella talousjohtamisella asetetaan taloudellisia tavoitteita ja päämääriä sekä tarkastellaan toimintoja taloudellisina resursseina.

Strategian toteutumista tukevia toimintoja ovat usein, budjetointi ja erilaiset laskelma suunnitelmat, toiminnan suunnittelu ja suorituksen johtaminen. Strategioiden epäonnistuminen ei yleensä johdu väärien asioiden tekemisestä, vaan usein siitä, että aikanaan oikeiden asioiden tekemistä on jatkettu liian pitkään ja sokeuduttu muutostarpeelle. Yrityksissä ei siis huomata toimintaympäristön ja markkinoiden muutosta riittävän varhaisessa vaiheessa. Tuotantotoiminnan optimoinnilla pyritään myös vastaamaan strategiseen talouden johtamiseen, jolloin vallalla olevien markkinahintojen vaikutus huomioidaan laskelmissa pilkotuilla osa-alueilla. Yrityksen on sopeuduttava muuttuvaan toimintaympäristöön muokkaamalla strategiaansa jatkuvasti ja ketterästi.

Tuotantotoiminnan optimoinnilla pyritään myös vastaamaan strategiseen talouden johtamiseen.

Sari Kentta.

Sari Kentta

yritystoiminnan kouluttaja

sari.kentta(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin