Sketsaaminen solidworksillä 

14.8.2023

Solidworksillä mallinnettaessa kannattaa aluksi opetalla ns. sketserin toimintaperiaate, koska se on yksi tärkeimmistä osaamisalueista mallintamisessa ja sitä tarvitaan koko ajan.  

Sketseristä puhutaan tavallisemmin nimeltä sketsaaminen, eli luonnostelu. Luonnostelu on yksinkertaisesti sanottuna piirtämistä. Luodaan 2-ulotteinen piirros, joka toimii perustana 3D-mallinnukselle.  

Muoto piirretään käyttäen siinä viivoja, kaaria ja muita muotoja kuten splinea, joita voidaan myöhemmin nostaa tai pyöräyttää 3D-malliksi. Sketsejä luodaan tasoille tai kappaleiden suorille pinnoille. Myös 3D-sketsin luominen mallinnusavaruuteen on mahdollista, mutta haastavampaa kuin 2D-luonnostelu.  

Jokainen kappale sisältää alkuvaiheessa sketsiluonnoksen ja siitä tehtävän peruspiirteen, johon muut piirteet myöhemmin tukeutuvat. On tärkeää oppia tunnistamaan ja valitsemaan tehtävästä kappaleesta tai osasta sopivin sketsauksen suunta, sekä minkälaisella sketsillä mallintamisen aloitus pitäisi tehdä.  

Tämän lisäksi myös myöhemmissä mallinnusvaiheissa tarvitaan näitä samoja taitoja, kun tehdään uusia piirteitä, jotka perustuvat sketsin piirtämiseen. Sketsejä on ns. suljettuja ja avoimia sketsejä, joita voidaan käyttää eri tavoin, kuten lisätä tai poistaa materiaalia kappaleesta. Myös sketsin jakaminen monen eri piirteen kesken on mahdollista. 

Solidworksillä mallintaminen perustuukin piirteisiin, eli kappaleet mallinnetaan useassa vaiheessa. Sketsit pitää pyrkiä pitämään mahdollisimman yksinkertaisina ja selkeinä.  

Kun sketsaamista opetellaan, käydään läpi piirtämisen sääntöjä ja periaatteita ja piirretään yhdessä erityyppisiä sketsiluonnoksia. Jokainen sketsi on siten tietynlaisen piirteen alkuvaihe.  

Solidworks-suunnittelijan tuleekin pystyä päättelemään sopiva piirtotaso osan tai kokoonpanon aloitusvaiheessa sekä jatkamaan siitä muilla sketseillä ja niistä tehtävillä piirteillä.    

Solidworks-perusteiden sketsausosion tavoitteet ovat: 

  • Oppia valitsemaan sopiva piirtosuunta ja ‐taso 
  • Oppia tunnistamaan millä tavalla mallintaminen pitää aloittaa 
  • Oppia piirtämään erilaisia 2D sketsiluonnoksia ja määrittämään niitä 
  • Oppia yksinkertaistamaan sketsejä, eli hyödyntämään piirteitä 
  • Oppia tuntemaan sketsityypit ja mihin niitä käytetään  
  • Oppia muokkaamaan ja korjaamaan sketsejä 

Sketsiluonnos sisältää piirtoalkioiden lisäksi mittoja ja relaatioita. Relaatiot ovat määritteitä, joilla sketsiin luodaan tiettyjä rajoitteita. Mitoilla puolestaan ohjataan sketsiluonnoksen kokoa. Relaatiot ovat tärkeitä tuntea ja niitä kannattaa harjoitella, sillä luonnos voidaan määrittää hyvin monella eri tavalla, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Samaan lopputulokseen pääsee monella tavalla. Yleensä sketsiin laitetaan vain ne mitat, joilla halutaan ohjata mallin kokoa ja loput määritteet tehdään relaatioilla.  

Sketsiluonnos pitää myös määrittää täysin, jolloin se pysyy muodossaan, vaikka kappaleen mittoja muutettaisiin. Koska sketsaamista tarvitaan hyvin monessa vaiheessa mallinnusprosessia ja sketsejä voidaan hyödyntää eri tavoin, niin pidän tätä aihealuetta tärkeimpänä.  

Vaikka sketsaaminen saattaa vaikuttaa helpolta, se on silti hyvin moniulotteista. Sen vuoksi sketsaaminen kannattaa tehdä huolellisesti ja opetalla tärkeimmät ja yleisimmät periaatteet siitä. Silloin itse 3D-malli rakentuu loogisesti ja sitä on helppo hallita.  

Tervetuloa opiskelemaan Solidworksiä

Teijo Hyttinen

teknologiakouluttaja

teijo.hyttinen(a)syo.fi