Pitovoima – liima, jolla saat työntekijän pysymään

21.3.2023

Yhä useammalla alalla on havaittavissa työvoimapulaa ja se tuo haasteita rekrytointiin eli vetovoimaan ja rekrytoinnin onnistuessa myös henkilöstön pitovoimaan. Maatalousala ei ole kummassakaan asiassa poikkeus.

Olet onnistunut rekrytoinnissa ja saanut hyvän työntekijän tai sinulla on jo hyviä työntekijöitä. Mutta mikä pitää heidät teillä töissä? Olet saattanut jossain yhteydessä kuulla sanan ’pitovoima’. Se ei terminä ole vielä kovin vakiintunut, varsinkaan maatilayrittäjän arkeen.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä tästä

Monesti puhutaan enemminkin sitouttamisesta, työtyytyväisyydestä, työnilosta ja merkityksellisyyden kokemuksista työssä. Yksinkertaisesti siis sitä, miten yritys kohtelee työntekijöitään ja pitää huolta siitä, että työntekijät pysyvät.

Olet onnistunut rekrytoinnissa ja saanut hyvän työntekijän tai sinulla on jo hyviä työntekijöitä. Mutta mikä pitää heidät teillä töissä?


Pitovoimatekijät ovat jokaisessa yrityksessä erilaisia

Kysy ja keskustele mikä ihmisiä motivoi, mitä tarpeita heillä on työssään, mitä he arvostavat, mitkä ovat heidän vahvuuksiaan ja osaamisiaan. Pitovoima voi perustua esimerkiksi työntekijän tyytyväisyyteen työtehtäviinsä, työyhteisöön ja sinuun työnantajana. Työpaikan kannalta on tärkeää tarjota työntekijöille haasteellisia ja palkitsevia työtehtäviä, hyvä työilmapiiri ja kehittymismahdollisuus, jotta työntekijöiden sitoutuminen työpaikkaan pysyy vahvana. Hyvä työntekijöiden pitovoima edistää myös yrityksen vakautta ja kasvua pitkällä aikavälillä.


Mikä työntekijöitä motivoi?

Työntekijöiden motivointi on tärkeä osa johtamista ja on keskeinen tekijä työntekijöiden tehokkuuden, tuottavuuden ja sitoutumisen, pitovoiman lisäämisessä. Seuraavaksi muutamia vinkkejä työntekijöiden motivoimiseksi.

  • Selkeät rutiinit, monipuoliset työtehtävät ja tavoitteet: On helpompi motivoitua, kun on selkeä käsitys työtehtävästä, -tavasta ja siitä, miksi ja mikä merkitys on tekemälläni työllä. Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen seuranta auttavat saavuttamaan hyviä tuloksia. Kaikki tietävät mitä tehdään ja millä tavalla.
  • Mahdollisuus kehittyä: Tarjoamalla työntekijöille koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia voit motivoida heitä kehittämään ammattitaitoaan ja laajentamaan osaamistaan. Tästä hyötyvät kaikki. Kysy myös työntekijöiden ideoita ja mielipidettä eri toimintatavoista.
  • Hyvä johtajuus: kysy, kuuntele ja kannusta. Hyvä johtaja kuuntelee ja välittää työntekijöistään, antaa selkeitä ohjeita ja palautetta sekä mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön. Hän osaa myös huomioida ja johtaa erilaisia persoonia. Avoimuus, selkeä viestintä ja hyvät vuorovaikutustaidot!
  • Palkitseminen: Palkitsemisjärjestelmän avulla voit kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa. Palkitseminen voi olla taloudellista tai ei-taloudellista, kuten ’kiitos’ hyvin tehdystä työstä tai kakkukahvit tavoitteeseen päästessä.
  • Joustavuus: esim. töiden suunnittelussa. Puolin ja toisin.

Työntekijöiden motivointi on tärkeä osa johtamista ja on keskeinen tekijä työntekijöiden tehokkuuden, tuottavuuden ja sitoutumisen, pitovoiman lisäämisessä.

Muista, että työntekijöiden motivointi on yksilöllistä, joten eri työntekijöitä on lähestyttävä eri tavalla. Tunne työntekijäsi ja etsi teille parhaiten soveltuvat tavat.

Panosta pitovoimaan!

Minna Rintamäki.

Minna Rintamäki

yritystoiminnan kouluttaja

minna.rintamaki(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin