Onko toiminnanohjaus­ohjelmista hyötyä maatilalla?

16.6.2023

Suomen Yrittäjäopiston Agri -tiimissä on noin kahden vuoden ajan perehdytty toiminnanohjauksen ja toiminnanohjausjärjestelmien maailmaan Toiminnanohjausta maatiloille -hankkeen avulla. Hanke on tarjonnut osallistujille mm. erilaisten ohjelmistojen esittelyjä. Esitellyt ohjelmistot löytyvät hankkeen sivuilta www.maatilantoiminnanohjaus.fi 

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi tästä

Hankkeen edetessä jäin miettimään, miksi erilaiset ja kiistatta hyödylliset ohjelmistot ovat niin pirstaleisesti käytössä. Maatila on kuitenkin iso yksikkö, jossa fyysisiä massoja sekä tietoa liikkuu ja jossa on usein myös palkattua työvoimaa. Kiistatta maatila on yritys, jossa täytyy tietää koko ajan mitä ”peränurkassa” tapahtuu ja jossa täytyy välttää päällekkäistä työtä. Toiminnanohjaus- käsitteen ymmärtämiselle ja sen hyödyntämiseen tarkoitetuilla ohjelmistoilla olisi maatilalla käyttöä! 

Kiistatta maatila on yritys, jossa täytyy tietää koko ajan mitä ”peränurkassa” tapahtuu ja jossa täytyy välttää päällekkäistä työtä. 

Maatilayritykselle on edelleen tyypillistä, että yrittäjät tekevät itse suuren osan suorittavasti työstä. Ja koko yrityksen toiminnan ohjaus on yrittäjän päässä, erittäin hienosti suunnitellulla kovalevyllä. Maatilayrittäjän kovalevy on valtava tietopankki, joka pystyy prosessoimaan suuria tietomääriä sekä tekemään päätöksiä silmänräpäyksessä. Päätöksiä, jotka ulottuvat yli sukupolvien. Enkä tarkoita, että päätökset tehdään harkitsematta. Ei, vaan usein takana on pitkä aika, jona yrittäjän kovalevy tallentaa ja prosessoi tietoa. Välillä kyllä savu nousee, kun bitit menevät poikittain. Mutta siitäkin selvitään, se kuuluu asiaan.  

Maatilayrittäjä on rakentanut oman työnsä ja toimenkuvansa. Ja se ei helposti muutu. Ei ole pelkästään muutosvastarintaa, että uusia asioita ei oteta käyttöön. Kaikkeen ei vaan aika riitä ja uusien asioiden haltuunotto vaatii aikaa ja usein myös taloudellisia resursseja. Aikaa ja rahaa; kumpaakaan ei maatilayrittäjällä ole ylimääräistä. Jos jotain uutta halutaan tehdä, on vanhasta luovuttava. Ja odotettavissa olevien hyötyjen on oltava konkreettisia.  

Maatilayritykselle on edelleen tyypillistä, että yrittäjät tekevät itse suuren osan suorittavasti työstä. Ja koko yrityksen toiminnan ohjaus on yrittäjän päässä, erittäin hienosti suunnitellulla kovalevyllä. 

Ajatuspolkuni ei varmaan avaudu kaikille, ei ehkä itsellenikään. Välipäätelmäni on, että maatilayrittäjille osataan myydä fyysinen kampe, mutta ei abstraktia kehittämistä tai tietoa. Toiminnanohjaus olkoon esimerkki; siinä ei myydä rautatavaraa vaan tietojohtamisen avuksi tehty paketti, joka sovellettuna säästää kustannuksia ja/tai tuo lisää myyntiä. Mutta miten tuon konkretisoit? En osaa vastata. Vielä.  

Ilkka Raukola.

Ilkka Raukola
yritystoiminnan kouluttaja ilkka.raukola(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin