Miten tuet kokonaisvaltaista hyvinvointia maatalousyrittäjänä?

2.4.2024

Suomen yrittäjäopiston Agriblogi. maatalousyrittäjän hyvinvointi.

Oletko miettinyt, mitä maatalousyrittäjän kokonaisvaltainen hyvinvointi pitää sisällään? Maatalousyrittäjän arki on monesti kiireistä ja työpäivät venyvät pitkiksi. Työpaikka on useimmiten kodin kanssa samassa pihapiirissä. Maatilan työyhteisössä lähin työkaveri on usein oma puoliso, oma vanhempi, appivanhempi tai muu sukulainen, myös omia lapsia saattaa kuulua samaan työyhteisöön.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi tästä

Maatilan työyhteisö ja toimintaympäristö voivat olla parhaimmillaan henkistä hyvinvointia tukevia. Tällöin työyhteisön väliset ihmissuhteet ovat toimivia, työ tuntuu mielekkäältä, sopivan haastavalta ja työmäärä pysyy kohtuullisena. Työstä saa riittävän toimeentulon ja jää myös vapaa-aikaa.

Entä jos näin ei ole? Millä keinoin edistät kokonaisvaltaista ja myös henkistä hyvinvointiasi?

Aluksi on tärkeintä pysähtyä. Miettiä, mitkä asiat ovat tällä hetkellä hyvin ja mitkä asiat vaativat muutosta.

Osa henkiseen hyvinvointiin vaikuttavista taidoista ovat elämänhallinnan taitoja, kuten unesta ja levosta huolehtimista, terveellistä ruokavaliota, liikuntaa ja harrastuksia. Ajankäyttö ja ajanhallinta ovat oleellinen osa itsestä huolehtimista. Aikaa on kaikilla saman verran. Uskallan sanoa, että ajanhallinnan haasteet, stressinhallinta ja töiden priorisointitaito koskettavat kaikkia maatalousyrittäjiä.

Yksi henkistä hyvinvointia edistävä asia on itsestä ja tärkeistä ihmissuhteista huolehtiminen. Voitko olla läheisissä ihmissuhteissa oma itsesi? Millaisia tunteita koet arjessasi?

Henkiseen hyvinvointiin vaikuttavia taitoja voi opetella ja harjoitella. Toisinaan omat keinot eivät riitä, silloin on paikallaan hakea apua ammattilaisilta arjen ja mielen sykkyröihin tai lähteä itse kehittämään omia toimintatapoja ja ajatusmalleja.

Suomen Yrittäjäopiston hallinnoima Maatalousyrityksen liiketoiminnan ja johtajuuden kasvuohjelma –koulutushankkeen kautta, voit lisätä osaamistasi erityisesti investointien ja muiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, unohtamatta yrittäjien henkistä hyvinvointia, stressinhallintaa, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja sekä konfliktinhallintaa.

Hankkeessa toteutetaan työpajoja, jotka tukevat perheen ja yhteisön osallisuutta maatalousyrityksen toiminnassa, yhteistä suunnittelua ja vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja. Hanke on suunnattu ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaan alueen maatalousyrittäjille tuotantosuunnasta riippumatta sekä muille alan asiantuntijoille.

Koulutuksen hinta: Maatalousyrittäjät 425 e/hlö, maatalouden sidosryhmät 725 e/hlö.

Varaa paikkasi ainutlaatuiseen hankekokonaisuuteen, jossa pääset kasvamaan yrittäjänä monella tärkeällä osa-alueella! Paikkoja on rajoitettu määrä.

Katariina Kalliokoski

yritystoiminnan kouluttaja

katariina.kalliokoski(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin