Mitä ihmeen yritysneuvontaa?

12.6.2023

Maija Peuhkurinen.

Yritysneuvonnalle on kysyntää!

Kuka yritysneuvontaa tekee ja kenelle?

Suomen yrityskentästä yli 92 prosenttia yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi. Tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Mikroyritysten kentässä yksinyrittäjien määrä on myös merkittävä. Tämä on mielestäni se keskeinen kohderyhmä, joka tarvitsee kasvun tueksi yritysneuvontaa.

No, kuka yritysneuvontaa sitten oikein tekee?

Kansallisesti meillä on useita isoja organisaatioita, jotka tarjoavat palveluita yritysneuvontaan. Mutta selkeästi itsenäiset yrittäjät ovat huomanneet, että myös heillä on sellaista osaamista, jota voitaisiin valjastaa aloittelevien ja jo toimivien yritysten avuksi.

Yritysneuvonta ei ole pelkästään institutionaalisten organisaatioiden pelikenttää. Tässä on myös paljon mahdollisuuksia valjastaa omaa erityisosaamista yrittäjien hyödyksi sekä selkeä liiketoimintamahdollisuus tuotteistaa omaa osaamistaan muiden yritysten käytettäväksi.

Yritysneuvoja yrittäjän luona.

Tukiverkoksi mikroyrityksille ja yksinyrittäjälle

Työssäni yritysten kouluttajana ja sparraajana olen huomannut, että moni yrittäjä yrittää liian pitkään pärjätä ns. omillaan. Yrittäjän tukiverkko voi kriisitilanteessa olla suppea tai apua ei osata hakea ajoissa.

Vaikeista yritystoiminnan tilanteista saattaa olla myös vaikeaa puhua lähipiirille. Tosiasia on, että kriisiyritysten kriisistä selviytymisen kannalta tärkeässä asemassa on se, kuinka nopeasti asioihin on tehty muutoksia ja tartuttu toimeen.

Tukea yrittäjälle, osaamista neuvontatyöhön yritysneuvojalle

Yrittäjän henkilökohtainen elämä nivoutuu tiiviisti yhteen yritystoiminnan kanssa. Yrityksen kriisitilanteessa yrittäjän henkilökohtainen ja perheen talous on usein kiinni yrityksen taloudellisesta menestymisestä. Tämä tekee tilanteesta vaikean. Tässä kohtaa yrittäjä tarvitsisi usein myös ulkopuolista apua – yritysneuvontaa.

Kriisiyrittäjän kohtaaminen on myös yritysneuvojalle haastava tilanne – nämä ovat niitä vaikeita tilanteita, joissa lähdetään miettimään yhdessä selviytymiskeinoja. Näihin tilanteisiin myös yritysneuvoja tarvitsee osaamista – kuinka kohdata vaikeassa tilanteessa oleva yrittäjä!

Kasvu + Yritysneuvonta = Onnistumisen eväät

Kysyn usein yrittäjäopiskelijoiltamme, miten he näkevät yrityksensä tulevaisuuden. Lähes poikkeuksetta kaikki haluavat kasvattaa toimintaansa.

Moni yrittäjä yrittää liian pitkään pärjätä omillaan. Yrittäjän tukiverkko voi kriisitilanteessa olla suppea tai apua ei osata hakea ajoissa.

Yritysneuvojan osaaminen ja hänen verkostonsa kannattaa valjastaa palvelemaan näiden yritysten tarpeita.

Kasvulla ei useinkaan tarkoiteta henkilöstön rekrytointia, vaan verkostojen kautta laajentumista – yhteistyökuvioiden rakentamista. Usein kuitenkin varsinkin yksinyrittäjien resurssit ovat tiukilla, ja itse laskuttavat työn tekemisestä. Tällaisessa tilanteessa yrityksen kehittämiselle jää varsin vähän aikaa.

Myynti, markkinointi, talous, johtaminen – niin itsensä kuin verkostojen – vaatisi paljon aikaa, jota välttämättä yrittäjällä ei ole.

Myös osaamisessa, varsinkin alati digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä, saattaa näiden aihealueiden osalta olla yrittäjillä tiedollisia ja taidollisia puutteita. Aikaa ei ole opetella kaikkea uutta.

Yritysneuvojan verkostot yrityksen avuksi

Olenkin usein todennut yrittäjille, että kaikkeahan ei tarvitse tehdä itse – asioita voi ostaa myös palveluina. Yritysneuvojan osaamisen valjastaminen näissä tilanteissa on kullanarvoista. Yritysneuvojan osaaminen ja hänen verkostonsa kannattaa valjastaa palvelemaan näiden yritysten tarpeita.

Verkostoituminen ja sen kautta mahdollisuuksien näkeminen tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjälle työn organisoimiseen ja sitä kautta yrityksen kasvuun sekä aikaa myös johonkin muuhun kuin yrittämiseen. Vaikkakin useinhan tämä yrittäminen nähdään elämäntapana.

Yritysneuvoja haastaa ja sparraa uusien mahdollisuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamiseen. Yritysneuvoja voi olla myös yrittäjän tuki vaikeiden päätösten tekemisessä.

Yritysneuvonta käynnissä.

Yritysneuvoja sokeiden pisteiden tunnistajana

Yritys on usein myös yrittäjälle kuin oma lapsi – rakas, mutta toisaalta myös sokea piste. Välttämättä sen heikkouksia ei haluta nähdä, vaikkakin sen kehittymisen kannalta olisi tärkeää tunnustaa ja tunnistaa kehittymisen esteenä olevat kipukohdat.

Tässä on paikka, missä yritysneuvonnalle on sijaa. Yritysneuvoja haastaa ja sparraa uusien mahdollisuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamiseen. Yritysneuvoja voi olla myös yrittäjän tuki vaikeiden päätösten tekemisessä.

Yritysneuvonta on ihmissuhdelaji

Vaikka yritysneuvonta pureutuu konkreettisiin asioihin yrityksen toiminnassa, on se kuitenkin suurelta osin ihmissuhdelaji. Se on viestintää ja ihmistuntemusta yritysneuvojan substanssiosaamisen ohella.

Kuinka viestiä niin, että toimii rakentavasti ja auttaa näin yrittäjää löytämään omat vahvuutensa ja huomaamaan omat sokeat kohtansa? Kuinka viestin siten, että viestini menee oikeassa muodossa perille kuulijalle?

Verbaalisen viestinnän hallitseminen ja ihmistyyppien tunnistaminen viestimisessä on keskeinen taito yritysneuvontaa tekevälle. Tämän osaamisen kehittämiseen pureudumme yritysneuvojakoulutuksissamme.

Tule mukaan monialaiseen yritysneuvojaryhmäämme ja kehitä osaamista yritysneuvonnan taidoissa!

Yrittäjien kanssa työskentely on antoisaa ja antaa myös yritysneuvojalle mahdollisuuden oppia uutta.

  • Onko sinulla osaamista, josta joku toinen yritys voisi hyötyä?
  • Voisitko tuotteistaa tästä itsellesi uutta liiketoimintaa?
  • Oletko luonteeltasi sellainen, joka innostuu toisten sparraamisesta ja toisten menestymisestä ja tekee samalla itse siitä liiketoimintaa?

Tämä on todellinen win-win-tilanne! Tule mukaan monialaiseen yritysneuvojien joukkoon. Verkkokoulutukseen voit hakeutua milloin vain ja voit opiskella työn ohessa omaan tahtiin. Suoritat siinä yritysneuvonnan osaamisalalta yrittäjyyden ammattitutkinnon ja näin saat virallisen vahvistuksen omalle osaamisellesi.

Katso koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!


Kirjoittaja