Minuuden missio ennen yrityksen visiota

4.3.2024

Onko sinulla maatilalle asettama tavoitetila eli visio? Onko visio sinun oma tahtotilasi ja oletko valmis etenemään sitä kohti yhtenä rintamana puolisosi ja kumppaneidesi kanssa? Tämä aika varsinkin on haasteellista kaikille yrittäjille ja pistää miettimään syvällisesti yrittämisen perusasioita.

Tapasin Sarka-messuilla Hyryn Juhon ja jatkoimme keskustelua myöhemmin puhelimen välityksellä. Seuraavassa Juhon syväluotaavia ajatuksia maatalousyrittämisestä sekä siihen liittyvistä juurtuneista käsityksistä ja haasteista.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Yritykselle vision, strategian ja mission rakentaminen on hyvin yleistä ja jopa suositeltavaa. Monet yrittäjät ja yritykset saavuttavatkin jossain vaiheessa menneisyydessä asetetut tavoitteet. Aikana, jolloin tavoitteet on asetettu, esim. 10-vuotta sitten, ihminen on ollut ehkä erilainen arvoiltaan, olemukseltaan, tietoisuudeltaan. Entä jos käykin niin, että vaikka kaikki yritykselle asetetut tavoitteet on saavutettu, ihmistä kalvaa tavoitteeseen päästyään tunne merkityksettömyydestä. Vision saavuttaminen ei ollutkaan avain onneen, vaan se olikin kangastuksen kaltainen lupaus onnesta. Sitten yrittäjä asettaa uuden tavoitteen, aloittaa ehkä uuden toimialan, tekee ehkä entistä lujemmin töitä, koska tuolla tulevaisuudessa siintää aurinkoinen onni vision saavuttamisesta.

Ja sinne päästyään, kokee edellistä suuremman tyhjyyden tunteen. Näin ei käy kaikille, mutta on käynyt ja tulee käymään monelle yrittäjälle.

Miksi?

Siksi, koska ihmisellä on ollut liian ohut itsetuntemus. Motiivit, joista hän on toiminut, ovat olleet ulkoapäin tulleita. Ehkä motiivit yrittäjyyteen ovatkin olleet vanhempien tai suvun sanoittamattomia tai jopa sanoitettuja motiiveja, jotka ovat jääneet ihmiseen asumaan. Jopa niin, ettei hän tiedosta, että ne eivät ole hänestä itsestä lähtöisin. Tai ihmisessä on ollut syvällä sisimmässään syvä arvottomuuden kokemus, jota hän on lähtenyt paikkaamaan ulkoisesti yrityksellään, sen sijaan, että olisi uskaltautunut tutkimaan mistä arvottomuuden kokemus on häneen juurtunut. Ehkä hän on ajatellut, että kelpaan kun rakennan tällaisen yrityksen, kun olen toimialani paras tai edes parhaassa kymmenyksessä. Listaa voisi jatkaa pitkälle, miten virheelliset motiivit ja uskomukset muodostuvat.

Ihminen ei voi saada kuitenkaan koskaan tarpeeksi sitä, mitä hän ei todellisuudessa tarvitse.

Minuuden missio

Ihmisellä olisi hyvä olla tavoitteena itsetuntemuksen lisääminen. Silloin yritys, jota hän luotsaa, voisi olla koko ajan enemmän yksi ilmentymä, joilla hän toteuttaa itseään ja merkityksellisyyden kokemustaan maailmassa.

Itsetuntemusta voi lisätä rehellisessä ja totuudellisessa ihmissuhteessa. Tämä ihminen, peilisi, voi olla hyvä ystäväsi, mentorisi, terapeuttisi tai valmentajasi, ihan millä nimellä sitä haluat kutsuakkaan. Tärkeintä on, että olet matkalla, sillä perille, itsetuntemuksessa kuin yrittäjyydessäkään ei päästä koskaan. Ainoa paikka, jota edellä mainituissa kannattaa tavoitella on pääseminen polun alkuun ja matkalle.  Sillä elämä tapahtuu matkalla, eikä menneisyyden ovenkarmeissa kiinni roikkumalla.

Hyvää matkaa ihmisyyteen ja yrittäjyyteen! Siinä kaksi matkalippua vapaapudotukseen.
Opit lentämään matkalla, usko siihen!

Pelko voitetaan rohkeudella!

Mikko Väntänen.

Mikko Väntänen

yritystoiminnan kouluttaja

mikko.vantanen(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin