Meidänkö maatilasta osakeyhtiö?

29.1.2024

Jokainen maatila on omanlaisensa ainutlaatuinen kokonaisuus. Maatalouden toimintaympäristön muutoksissa ja tilakokojen kasvaessa maatilojen osakeyhtiöittäminen on yleistynyt. Oletko sinä miettinyt oman tilasi osakeyhtiöittämistä? Jos olet, niin miksi?

Maatilojen osakeyhtiöittämistä on hyvä suunnitella perusteellisesti ja ajan kanssa. Myös syytä, miksi haluaa tilansa osakeyhtiöittää, on hyvä miettiä. Verotukselliset syyt nousevat esiin ensimmäisenä, kun keskustellaan viljelijöiden kanssa osakeyhtiön perustamisesta. Verotukselliset syyt ovat toki ihan hyviä syitä osakeyhtiötä mietittäessä. Osakeyhtiömuotoisen tilan tärkein tehtävä on tehdä riittävän hyvää taloudellista tulosta. Muita syitä voivat olla mm. tilojen yksikkökokojen kasvu ja useamman yrittäjän tilat, joissa yhtiömuoto on monesti hyvä vaihtoehto.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Osakeyhtiömuotoisen maatilan omistajuus ja toimintaperiaate muuttuvat huomattavasti perinteiseen perhetilaan verrattuna. Osakeyhtiö omistaa useimmiten lähes kaiken maatilan tuotantoon liittyvistä asioista ja yrittäjä itse omistaa osakkeita yhtiöstä suoran omistamisen sijaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavarat ovat yhtiön omistuksessa ja viljelijä nostaa palkkaa ja osinkoja omasta yhtiöstään.

Maatilan osakeyhtiöittämistä miettiessä on hyvä miettiä myös, mitä muutos vaatii minulta. Olenko millainen johtaja? Olenko valmis lisäämään paperitöitäni? Millainen on yksityistalouden tilanne ja toiveet tuleville vuosille? Tukeeko tilan strategia eli toimintasuunnitelma yhtiöittämispäätöstä?

Osakeyhtiömuotoisen maatilan velvoitteet ovat erilaiset esim. kirjanpito on kahdenkertaista, jonka tilintarkastaja tarkastaa sekä osakeyhtiön ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiön hallitus. Jos sanotaan, että osakeyhtiömuotoisella tilalla hyvä kirjanpitäjä ja yhteistyökumppanit ovat kultaa, niin oma johtajaosaaminen ja sen kehittäminen ovat kuitenkin timanttia, sillä sinä yrittäjänä päätät ja kannat vastuun tilasi toiminnasta. Siksi strategian ja suunnittelun merkitystä ei voi liikaa korostaa. Pitkäjänteinen tekeminen ja hyvä johtaminen, niin itsensä, talouden kuin henkilöstön johtaminen, ovat avainasemassa maatilan menestymisen kannalta.

Jos sanotaan, että osakeyhtiömuotoisella tilalla hyvä kirjanpitäjä ja yhteistyökumppanit ovat kultaa, niin oma johtajaosaaminen ja sen kehittäminen ovat kuitenkin timanttia, sillä sinä yrittäjänä päätät ja kannat vastuun tilasi toiminnasta.

Suomen Yrittäjäopiston ainutlaatuisessa Maatilasta osakeyhtiöksi -koulutushankkeessa, joka toimii lähinnä Pohjois-Savon alueella, jokainen tila pääsee itse laskemaan ja miettimään syvällisesti oman tilan mahdollisuuksia osakeyhtiöittämiseen. Myös yhtiöittämättä jättäminen voi olla oikea ratkaisu joillekin tiloille. Hanke on tarkoitettu lisäksi jo osakeyhtiömuodossa toimiville tiloille, jotka haluavat ymmärtää paremmin oman tilansa talouden tunnuslukuja ja saada konkreettisia vinkkejä tilansa johtamiseen eri osa-alueilta. Sinä sidosryhmäläinen, joka toimit maatilojen kanssa, olet tervetullut hankkeeseen mukaan.

Ilmoittaudu mukaan

Paikkoja on rajoitetusti, varaa paikkasi pian!

Tutustu Maatilasta osakeyhtiöksi -koulutushankkeeseen

Katariina Kalliokoski
yritystoiminnan kouluttaja
katariina.kalliokoski(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin