Maatilayrittäjän salaiset aseet: Uteliaisuus ja ennakkoluulottomuus

29.11.2023

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miten maatilayrittäjien päivittäiset rutiinit voivat vaikuttaa innovaatioiden kehittymiseen maatalousalalla? Vaikka perinteiset menetelmät ja tutut toimintatavat voivat tuoda vakautta maatilayrittäjän arkeen, voivatko ne samalla rajoittaa uusien ja edistyksellisten ratkaisujen syntymistä?

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä


”Tuo ei nyt ainakaan toimi. Vai toimisiko sittenkin?”

Ennakkoluuttomuus tarkoittaa avoimuutta uusille ideoille ja halua haastaa perinteisiä toimintatapoja. Ihminen, joka uskaltaa kyseenalaistaa totuttuja käytäntöjä, avaa oven innovaatioille.

Uteliaisuus on voimavara, joka liittyy vahvasti ennakkoluuttomuuteen. Utelias ihminen ei tyydy siihen, mitä jo tiedetään, vaan etsii jatkuvasti uutta tietoa ja uusia näkökulmia. Se voi tarkoittaa yhteistyötä muiden alan ammattilaisten kanssa, osallistumista koulutuksiin tai alan uusimpia innovaatioiden aktiivista seuraamista. Uteliaisuus siis toimii moottorina uuden oppimiselle ja mahdollisuuksien tutkimiselle.

Oletko rutiinien orja?

Vaikka rutiinit tuovatkin järjestystä päivään, liiallinen rutinoituminen voi estää uusien mahdollisuuksien näkemisen. Ollaan tapojemme orjia, valitaan tuttu vaihtoehto, vaikka parempi vaihtoehto olisi saatavilla. Vain siksi, että tutusta meillä on kokemusta. Rutiinit voivat johtaa sokeutumiseen omalle toiminnalle – mikä on toiminut aina ennenkin, saattaakin hidastaa kehitystä tulevaisuudessa.

Mitä sinun työkalupakistasi löytyy?

Rutiinien sijaan maatilayrittäjän tulisi pitää mielessään, että maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti, ja uteliaisuus on avain uusien mahdollisuuksien avaamiseen. ”Tulevaisuus vaatii erilaista työkalupakkia, kuin mitä ollaan aikaisemmin totuttu tekemään”, totesi Perttu Pölönen eräässä webinaarissa. Maatilayrityksen kehittämiseen tarvitaan lähestymistapa, työkalupakki, joka sisältää niin perinteisten käytäntöjen vahvistamista kuin uusien, innovatiivisten ratkaisujen omaksumista.

Välillä kannattaa rohkeasti astua mukavuusalueensa ulkopuolelle, silloin voi löytää uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia sekä edistää omaa henkilökohtaista kasvua – kaikki keskeisiä tekijöitä kestävän ja tuottoisan maatalousyrityksen kehittämisessä.

Minna Rintamäki

yritystoiminnan kouluttaja

minna.rintamaki(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin