Maatilaosakeyhtiö vaatii vahvaa talousjohtamisen osaamista

18.4.2023

Maatilaosakeyhtiössä johtaminen muuttuu maatilan johtamisesta yrityksen johtamiseksi. Yrityksen johtaminen vaatii maatilayrittäjältä uudenlaista johtajuutta ja jämäkkää talousosaamista toiminimimuotoiseen maatilaan verrattuna. Tilan omistaminen muuttuu osakkeiden omistamiseksi.

Kirjanpito muuttuu muistiinpanovelvollisuudesta kahdenkertaiseen kirjanpitoon. Taseen ja tuloslaskelman tekeminen poikkeavat toiminimisen maatilan taloushallinnosta. Varastojen käyttö ja niiden merkitys sekä yrittäjän palkanmaksu tuovat uusia elementtejä talouden hallintaan. Nettovarallisuus, oma pääoma ja osingonmaksu nousevat uuteen rooliin.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele Blogi äänitteenä

Monella yhtiöittämistä harkitsevalla maatilalla yhtiöittämisen perimmäinen syy liittyy ajatukseen, että osakeyhtiössä talouden hallinta ja lainojen maksu on helpompaa verotuksellisista syistä käsin. Toisinaan päätös osakeyhtiöksi muuttamisesta tehdään kovin kevyinkin perustein, laskematta eri vaihtoehtoja riittävän pitkällä aikavälillä tai riittävillä toimintaympäristön riskikertoimilla. Taloudellisen tuloksen tekeminen ei parane yritysmuotoa muuttamalla. Jos maatila ei tee kunnollista tulosta ennen yhtiöittämistä, tilanne osakeyhtiönä voi olla vielä haastavampaa kuin ennen yhtiöittämistä ja osakeyhtiö voikin lamaannuttaa toiminnan kehittämisen sijaan.

Osakeyhtiön tärkeimpiä asioita on hyvän tuloksen tekeminen. Tämä on edellytys sille, että osakeyhtiö ylipäätään pysyy hengissä ja pystyy toimimaan. Jotta tuloksen tekemistä voisi hallita ja yritystä voisi kehittää suunnitelmallisesti ja tuloksekkaasti, yrittäjällä on oltava riittävät tiedot ja taidot taloudesta. Puutteellisella osaamisella osakeyhtiöstä ei välttämättä saada niitä hyötyjä tai sen toimintaa ei pystytä kehittämään tarkoituksenmukaisella tavalla pitkällä aikavälillä. Hyvällä talousosaamisella näihin haasteisiin voidaan varautua jo ennakkoon. Omien taitojen ja osaamisen päivittäminen on hyvä tehdä jo osakeyhtiön suunnitteluvaiheessa. Se on yhtä tärkeää kuin yritysmuodon muutoksen haarukointi tilalla.

Osakeyhtiön tärkeimpiä asioita on hyvän tuloksen tekeminen.

Suomen Yrittäjäopiston Maatilaosakeyhtiön talous tutuksi -hankkeen koulutuksessa perehdytään parinkymmenen aktiivisen yrittäjän kanssa juuri näihin asioihin. Koulutus on lähtenyt liikkeelle osakeyhtiön suunnitteluvaiheesta ja päätyy taloudellisen tuloksen perusteelliseen analysointiin ja pohdintaan. Koulutuspaketin taustalla on maatilan erityispiirteet, osakeyhtiön kirjanpitovaatimukset sekä maatilaosakeyhtiön verotukselliset ominaispiirteet.

Koulutussetin jälkeen maatilayrittäjä pystyy arvioimaan yritysmuodon muutosta ja sen vaikutuksia talouden näkökulmasta. Yrittäjä pystyy myös analysoimaan osakeyhtiön tärkeimmät talousraportit, pohtimaan tunnuslukujen keskinäistä vaikuttavuutta ja niiden kehittämistä. Talouden hyvä hallinta auttaa kehittämään koko maatilaa tuloksellisesti eteenpäin ja parantamaan sen iskukykyä toimintaympäristön muutoksissa.

Seuraava koulutussetti pyritään aloittamaan syksyllä 2023. Jos asia koskettaa sinua, olepa yhteydessä.

Päivi Mäkinen

Päivi Mäkinen

koulutuspäällikkö, SYOagri

paivi.makinen(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin