Maatilan neuvonnalla löytyy tulevat askelmerkit

22.5.2023

SYOagri blogi Sari Kentta.

Maatiloilla on ajankohtainen aika lähteä miettimään ja suunnittelemaan tulevia askelmerkkejä neuvonnan keinoin.

Vaikka tulevaisuuskuva voi joskus olla epävarmuuden verhoama, parhaiten siihen saadaan vastauksia suunnittelemalla ja tuumailemalla yhdessä neuvojan kanssa kokonaisuutta tai yhtä erillistä hankintaa.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteeenä

Tulevaisuuden suunnitelmissa maatilalla voi häämöttää myös tuleva sukupolvenvaihdos tai investointi. Toisaalta maatilayrittäjät voivat miettiä, mitä muita kehittämisen vaihtoehtoja heidän tilallaan voisi olla.

Maatiloilla on ajankohtainen aika lähteä miettimään ja suunnittelemaan tulevia askelmerkkejä Neuvonnan keinoin.

Suomessa maatilat ovat tyypillisesti hyvin pääomavaltaisia ja matalakatteisia, mikä luo yleisellä tasolla tarvetta kyetä hallitsemaan yritystoiminnan taloutta kokonaisvaltaisesti ja osaavasti. Sukupolvenvaihdossuunnitelmat olisi hyvä aloittaa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin myös jatkajalla olisi mahdollisuus luoda omat tulevaisuussuunnitelmansa. Jatkajan olisi hyvä oppia hallitsemaan talouden laskelmia sekä sitä, millä tavalla niitä tullaan ylläpitämään oman yrittäjyyden aikana. Maatilayrityksissä voi olla myös painetta miettiä, mitä muita vaihtoehtoja yritystoiminnan jatkamisen kannalta olisi tehtävä, varsinkin silloin kun suuret investoinnit tai sukupolvenvaihdos eivät ole ajankohtaisia.

Taloussuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelma on kattava paketti yritystoiminnan strategiasta ja tulevaisuussuunnitelmista. Se on myös kuvaus siitä, miten tavoitteisiin tullaan pääsemään. Liiketoimintasuunnitelman tai taloussuunnitelman laatiminen laskelmineen yrittäjän omasta toimesta voisi auttaa ymmärtämään paremmin koko yrityksen strategiaa, sen eri vaiheita sekä tulevia muutoksia.

Taloussuunnitelma tai liiketoimintasuunnitelma on kattava paketti yritystoiminnan strategiasta ja tulevaisuussuunnitelmista.

Maatilojen neuvonnan avulla asiakas voi tilata palvelua tai neuvontaa, josta hänelle muodostuisi varmempi kuva tulevaisuuden eri vaihtoehdoista. Myös asiakkaan neuvonta omiin suunnitelmiin pohjautuen on pitkällä tähtäimellä hyvä vaihtoehto, koska yrityksen taloudellinen johtaminen on aina yrittäjän itsensä vastuulla.

Sari Kentta.

Sari Kentta

yritystoiminnan kouluttaja

sari.kentta(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin

Tutustu Maatilan Neuvo -Neuvontapalveluihin