Maatila on riskibisnes

9.6.2023

On se melkoinen riski harjoittaa maataloutta nykypäivänä. Mokaamisen mahdollisuuksia on monia ja toimintaympäristö, siis ulkomaailma tuottaa niitä mahdollisuuksia koko ajan lisää.

Maatilayrittäjän, kuten muunkin toimialan yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat itsenäisyys, kunnianhimo, innovatiivisuus ja riskinottokyky. Yrittäjän itsenäisyys korostuu kyvyssä tehdä päätöksiä ja toisaalta halussa toteuttaa itseään. Kunnianhimoa kuvaavat parhaiten ammattiylpeys, sinnikkyys ja usko itseen. Innovatiivisuutta tarvitaan, kun pitää reagoida luovasti ulkopuolelta tuleviin mahdollisuuksiin ja ratkaista vastaan tulevia ongelmia tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

 

Riskinottokyky- ja halu ovat yrittäjäominaisuuksien luettelossa viimeisenä, mutta eivät vähäisimpänä. Maatilan toiminta sisältää muun muassa toimeentuloon, ajanhallintaan ja yrittäjän jaksamiseen liittyviä riskitekijöitä. Toiminnan aloittamisessa ja ylläpidossa epävarmuutta tulee opetella sietämään, tai sitten pitää harkita vielä kerran, onko yrittäjyys minun juttuni. Monesti menestymisen eväät löytyvät kuitenkin siitä, että osataan toimia riskillä, mutta hallitusti ja harkiten.

Riskienhallinta on maatilan kilpailuetu 

Toimeentuloon ja taloudenpitoon liittyviä riskejä voi opetella hallitsemaan. Kouluttautuminen taloudessa auttaa alkuun ja sopivien laskentatyökalujen opettelu vie riskienhallintaa konkretian tasolle. Miten maatilan kassa käyttäytyy vuositasolla, jos päätuotetta, esimerkiksi maitoa, myydään nykyhinnalla? Kuinka tulovirta muuttuu, jos tuotteen hinta putoaa vaikka 10 – jopa 20 – prosenttia ensi vuonna? Hyvänä esimerkkinä voi pitää tämän hetken korkeahkoa maidon hintaa, joka saa 10 vuoden aikajaksolla monet investointisuunnitelmat näyttämään hyvin lupaavilta, kun vielä useampi asiantuntija puoltaa laskelmissaan tätä kehitystä ja kannustaa eteenpäin. Innostuneena kauan suunniteltu laajennusinvestointi polkaistaan heti käyntiin ja viedään tilan tuotanto taloudesta puhumattakaan uudelle tasolle.  

Investointia harkitessa maatilayrittäjän johtajuus punnitaan. Hän itse päättää niin sietämänsä epävarmuuden tason kuin kantaa päätöksensä seurauksetkin. Esimerkkinä olevan maitolitran hinnan pudotus aiheuttaa maatilan tulovirtaan helposti kymmenien tuhansien loven ja menot eivät samaan aikaan laske euroakaan. Harkitseva viljelijä laskee myös tuon hintamuutoksen riskiversion ja peilaa sitä oman tilan kokonaistalouteen. Paljonko riskin toteutuminen vaikuttaa laskelmassa sinne viimeisen viivan alle? Jos pahimman skenaarion toteutuminen näyttää vielä olevan hallittavissa, voi rauhallisin mielin jatkaa valitsemallaan kehittämisuralla ja kääntää riskitekijät oman tilan kilpailueduksi. 

Epävarmuuden sietokyky on yksi tärkeimmistä maatilayrittäjän ominaisuuksista 

Mikko Lääveri.

Mikko Lääveri

yritystoiminnan kouluttaja

mikko.laaveri(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin