Maatalousyrittäjän sietokyky ja muutoksiin sopeutuminen

16.2.2024

Maatalouden toimiala on yksi niistä aloista, joka on jatkuvassa muutoksessa. Yrittäjän menestys tällä alalla riippuu suuresti hänen kyvystään sopeutua muutoksiin ja tehdä tarvittavia päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Tässä blogissa tarkastellaan, miten yrittäjä voi kehittää sietokykyään ja valmiuksiaan muutoksiin maatalouden toimialalla.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

1. Rakenna sietokykyä

Rakenna sietokykyä kehittämällä kykyäsi seurata aktiivisesti niin yleisen toimintaympäristön kuin maataloudenkin trendejä ja markkinoita. Kerää jatkuvasti tietoa ja syvenny analysoimaan sitä, sillä tiedonhankinta toimii vahvana perustana päätöksenteollesi. Ole valmis sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, sillä maatalouden alalla muutokset ovat väistämättömiä. Joustavuus on avainasemassa tällaisissa tilanteissa, ja kykysi mukautua uusiin olosuhteisiin nopeasti auttaa sinua säilyttämään kilpailukykysi.

Kehitä myös kykyäsi selviytyä vaikeista tilanteista ja nousta niistä vahvempana. Hyödynnä verkostoja ja tukiverkkoja, sillä ympärilläsi olevat ihmiset ja organisaatiot voivat tarjota arvokasta tukea ja neuvoja haasteiden keskellä. Muista, että jokainen haaste on myös mahdollisuus oppia ja kasvaa niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisestikin.

2. Uskalla tehdä muutoksia

Uskalla tehdä muutoksia ja kehitä ennakoivaa asennetta. Älä odota muutosten iskevän päällesi, vaan pyri aktiivisesti ennakoimaan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Ennakoimalla voit valmistautua paremmin muutoksiin ja minimoida niiden mahdolliset haittavaikutukset.

Ole rohkea kokeilemaan uusia toimintatapoja ja strategioita. Muutos voi myös avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja kasvuun. Älä pelkää ottaa riskejä ja astua pois mukavuusalueeltasi, sillä juuri uudet kokeilut voivat johtaa merkittäviin edistysaskeleisiin ja menestykseen.

3. Pidä osaaminen ajan tasalla

Oppiminen ja kehittyminen ovat olennainen osa menestyvää toimintaa. Panosta jatkuvaan kouluttautumiseen ja pysy ajan tasalla alasi uusimmista kehityssuuntauksista ja innovaatioista. Säännöllinen kouluttautuminen varmistaa, että sinulla on tarvittavat taidot ja tiedot toimia tehokkaasti muuttuvassa ympäristössä.

Älä pelkää arvioida ja päivittää toimintamallejasi säännöllisesti. Vaikka nykyiset toimintatavat voisivatkin olla hyviä, on aina tilaa parantamiselle ja kehittymiselle. Ole valmis ottamaan vastaan palautetta ja analysoimaan omia vahvuuksiasi sekä kehityskohteitasi.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat avain menestykseen. Pidä mielessä, että oppiminen ei pääty koulun penkillä, vaan se jatkuu läpi koko elämän. Sitoutuminen jatkuvaan kehittymiseen auttaa sinua saavuttamaan omat tavoitteesi ja menestymään niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla.


Yrittäjän sietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin ovat ratkaisevia tekijöitä menestyksen kannalta maatalouden toimialalla. Kehittämällä sietokykyään, olemalla ennakoiva ja uskaltamalla tehdä tarvittavia muutoksia yrittäjä voi parhaiten varautua tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

On tärkeää muistaa, että muutos ei välttämättä ole aina negatiivinen asia. Se voi tuoda mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja kasvua. Yrittäjän tehtävä on olla valmis ottamaan vastaan muutokset ja käyttämään niitä hyväkseen oman liiketoimintansa kehittämisessä.


Päivi Mäkinen

Päivi Mäkinen

koulutuspäällikkö

paivi.makinen(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin