Maatalousyrittäjän muutoskyvykkyys – resilienssi 

19.9.2023

SYOagri blogi maatalousyrittäjän muutoskyvykkyys.

Tämän päivän termeissä toistuu sana: resilienssi. Resilienssi viittaa kykyyn sopeutua, kestää vastoinkäymisiä ja toipua erilaisista tilanteista tai traumaattisista tapahtumista.

Se on psyykkinen, emotionaalinen ja henkinen kyky selviytyä vaikeuksista ja palautua niistä entistä vahvempana. Resilienssi ei tarkoita, etteikö ihminen tuntisi surua, ahdistusta tai stressiä vaikeiden aikojen aikana, vaan se on kykyä käsitellä näitä tunteita ja löytää tapoja selviytyä niistä.  

Kuuntele blogi äänitteenä.

Maatalousyrittäjän näkökulmasta muutoskyvykkyys on äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Maatalouden harjoittaminen sisältää monenlaisia haasteita ja stressitekijöitä, joihin ei voi itse vaikuttaa tai joita ei voi aina edes ennakoida – niiden kanssa on vain osattava elää ja selviytyä.

Maatalousyrittäjät kohtaavat usein luonnonvoimien, sääolosuhteiden, markkinoiden vaihteluiden ja yksittäisten tilakohtaisten tekijöiden aiheuttamia vaikeuksia, jotka voivat vaikuttaa maatilan tulokseen ja koko yritystoiminnankin kestävyyteen.

  

Maatilayrittäjän muutoskyvykkyys voi sisältää esimerkiksi: 

  • Riskienhallintakykyä: Kykyä suunnitella, ennakoida ja valmistautua erilaisiin toteutumavaihtoehtoihin, niin tuotannossa kuin taloudessakin. Muuttuvia tekijöitä on paljon, kun niin monessa vaiheessa luonto tuo oman elementtinsä mukaan. Kaikki ei mene läheskään aina omien suunnitelmien mukaan. 
  • Taloudellista kyvykkyyttä: Kykyä hallita maatalousyritystä kokonaisuutena, tuotantoa ja taloutta, ihmisiä ja eri resursseja joustavasti. Kykyä ennakoida ja varautua tulevaisuuden erilaisiin skenaarioihin ja niiden hallintaan. 
  • Yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä: Rakentavaa yhteistyötä muiden maatalousyrittäjien, sidosryhmien sekä oman alueen ja lähipiirin toimijoiden, yritysten sekä asukkaiden kanssa. Kykyä hyödyntää verkostoja joustavasti, tietoa hankkien ja omaan yritykseen ja sen strategiaan soveltaen. 
  • Henkistä vahvuutta: Kykyä selviytyä stressistä ja vastoinkäymisistä, oppia ja kasvaa vaikeiden aikojen kokemuksista. Kykyä iloita, purra hammasta, katsoa vuoroin taaksepäin ja vuoroin eteenpäin. Kykyä perustella, tehdä päätöksiä, muuttaa suuntaa. 

Hyvä muutoskyvykkyys on avain pärjäämiseen.

Sitä voi myös kehittää ja vahvistaa erilaisilla keinoilla. Yhtenä keinona henkisen vahvuuden parantamiseen on oman maatilan kokonaisuuden hallinta, taloudellisen tilanteen tunnistaminen ja vahva johtajuus.

Kun tiedät, että osaat ja hallitset, tiedät, miten eri tilanteissa toimia, keneltä mitäkin asiaa kysyä, olet jo varmalla pohjalla. Oma vahva osaaminen antaa pelivaraa niihin asioihin, joihin ei voi itse vaikuttaa, yksistään sillä, että tiedät, miten menettelet ja toimit.

Näitä asioita pystyt vahvistamaan ja oppimaan maatilayrittäjille räätälöidyissä koulutuksissamme, jossa voit rakentaa omaa suunnitelmaa riskiversioilla varustettuna. 

Päivi Mäkinen

Päivi Mäkinen
koulutuspäällikkö
paivi.makinen@syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin