Maatalousalalla tarvitaan vahvempaa talousosaamista

16.4.2024

Suomen yrittäjäopiston Agritiimin blogi. Vahvempaa talousosaamista.

Viime aikoina alan kirjoituksissa ja keskusteluissa on korostettu tarvetta lisätä talousosaamista maatalousalalla. On huomattu, että ammattioppilaitoksista valmistuneiden nuorten taloustaidot saattavat olla heikot, mikä näkyy myös aloittavien viljelijöiden osaamisvajeena. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä on oleellista, että myös tilan jatkaja ymmärtää mihin sitoutuu taloudellisesti. Valitettavasti näin ei aina ole. Saatetaan keskittyä ainoastaan suorittavaan työhön, johon löytyy enemmän osaamista ja hankalaksi koetut talousasiat jätetään taka-alalle tai ulkoistetaan. Kuitenkin tiedämme, että kirjanpitäjä tai neuvoja ei voi hoitaa maatilan taloutta yksin. Viljelijän on hallittava talous jokaisessa investoinnissa ja maatilan tulevaisuuden suunnittelussa.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi tästä

Uuden oppiminen vaatii motivaatiota ja halua oppia. Vasta peruskoulusta tulleen nuoren kiinnostuksen kohteet ovat melko kaukana taloudesta. Tämä on varsin ymmärrettävää, mutta mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? Muutoksen aikaansaamiseksi tulisi vaikuttaa erityisesti motivaatioon. Nuorelle tulevaisuuden viljelijälle pitäisi siis saada aitoa kiinnostusta tilan talouden kehittämiseen. Vaikka maataloutta pidetään usein huonosti kannattavana ja tukiriippuvaisena toimialana, tiedetään, että menestyvät maatilat pohjautuvat juuri vahvaan osaamiseen. Aloittavia viljelijöitä tulisi kannustaa tavoittelemaan hyvää tulosta sekä löytämään mielekäs tapa työskentelyyn. Ehkä ripaus positiivisuutta yleiseen keskusteluun voisi lisätä myös nuorten intoa oppimiseen. Eikä ainoastaan maatalouden osalta, vaan suomalaisessa keskustelussa myös yleisellä tasolla.

Jatkuva oppiminen on myös tärkeää ja jos opiskeluaikana talousasiat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, onneksi on tarjolla koulutusmahdollisuuksia tämän asian korjaamiseksi. Suomen Yrittäjäopistolla tarjotaan talouskoulutusta perusteista aina vaativampaan johtamiskoulutukseen asti.

Aloittavia viljelijöitä tulisi kannustaa tavoittelemaan hyvää tulosta sekä löytämään mielekäs tapa työskentelyyn.

Marja Alastalo
Marja Alastalo.

Marja Alastalo

yritystoiminnan kouluttaja

marja.alastalo(a)syo.fi

Tutustu Agrin koulutuksiin