Maata ei valmisteta enää

21.3.2024

SYOblogi - maata ei valmisteta enää.

Maa on arvossa arvaamattomassa

Maatilan tärkeimpiä tai eittämättä tärkein omaisuusosa on maa. Viime aikoina on käyty keskustelua maaomaisuuden verotusarvoista ja niiden tasosta.

Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu maininta tänä keväänä luonnosteltavasta kiinteistöjen arvostusperiaatteiden muutoksesta, jonka tarkoituksena on korjata kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan.

Kuulokkeiden kuvake.
Kuuntele blogi äänitteenä

Myös maan reaalisen, käyvän arvon merkitystä ei voi vähätellä, kun ajatellaan maatilan arvoa suhteessa velkoihin. Maaomaisuuden hahmottaminen onkin yksi osa tilan johtamista. Monesti maatilan kokonaisuus muodostuu useista erillisistä tiloista, joiden koko, sijainti ja käyttötarkoitus vaihtelevat. Tästä syystä olisi hyödyllistä tietää, mitä tarkkaan ottaen omistaa ja mitä oikeuksia tai velvoitteita omistamiseen liittyy.

Maanmittauslaitoksen sähköiset järjestelmät mahdollistavat nykyisin kiinteistöjen tutkimisen melko vaivattomasti. Monille tuttu paperinen kiinteistörekisteriote on saatavilla myös Maanmittauslaitoksen sähköisestä rekisteristä. Se löytyy helpoiten googlettamalla Maanmittauslaitos – asiointipalvelu ja kirjautumalla sisälle pankkitunnuksilla.

Sähköisen rekisterin käyttö on helppoa ja sieltä näkee kätevästi kaikki omistuksessa olevat tilat rekisterinumeroineen ja pinta-aloineen.

Kaiken avain on kiinteistötunnus esimerkiksi 562-406-3-7.

Sen lukeminen selvittää monta asiaa tilan sijainnista ja historiasta: Ensimmäinen luku on kuntatunnus ja toinen on kylätunnus. Kylätunnus ei erilaisten kylärajat ylittävien kiinteistöjärjestelyjen seurauksena ole kovin kiinnostava. Kolmas numero, talotunnus juontuu Isojaon ajoilta, jolloin kylän harvalukuiset talot numeroitiin. Viimeinen numero kiinteistötunnuksessa ilmoittaa talonumeron, joka kantatilalla oli nolla. Käytännössä siis talonumero kertoo, montako kertaa kantatila on jaettu aikojen kuluessa.

Omat maat ja naapurin maat

Maaomaisuus maatilan pysyvä voimavara

Hyödynnä sähköinen rekisteri, siirry nykyaikaan

Sähköisessä rekisterissä on myös tietoa kiinnityksistä, käyttöoikeuksista ja rasitteista. Karttapohjaa klikkailemalla saa näkyviin erilaisia yksityiskohtia, kuten ilmakuvan ja naapuritilojen kiinteistötunnukset.

Harmillista kyllä, mutta naapuritilojen omistussuhteet ja pinta-alat eivät sähköiseen palveluun sisälly. Jos kuitenkin kiinnostus naapurin maakappaletta kohtaan vaikka ostomielessä nousee, voi omistajatietoja selvittää suoraan Maanmittauslaitokselta. Kymmenen kyselyä per vuosi ovat maksuttomia, ja niillä pääsee jo aika pitkälle.

Kirjoittaja