Kohti ympäristöystävällistä digitaalista tulevaisuutta 

20.4.2023

Tietotekniikka on vallannut paikkansa arkipäivän elämässämme. Se on mullistanut tapamme kommunikoida, työskennellä, ostaa ja viihdyttää itseämme. Digitaalinen vallankumous on tuonut mukanaan lukemattomia etuja, mutta samalla se on myös lisännyt ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Tietotekniikan ja kestävän kehityksen välinen suhde on noussut tärkeäksi puheenaiheeksi, kun pyrimme luomaan kestävämpää tulevaisuutta planeetallemme. 

Energian käyttö 

Yksi keskeisistä haasteista tietotekniikan kestävyyden kannalta on sähköenergian kulutus. Tietotekniikka vaatii suuria määriä sähköenergiaa toimiakseen, ja tämä energiankulutus on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmenien aikana. Datakeskukset, joissa palvelimet ja tietojärjestelmät sijaitsevat, kuluttavat valtavia määriä sähköä jäähdytykseen ja laitteiden toimintaan. Lisäksi päätelaitteiden, kuten tietokoneiden, puhelimien ja muiden älylaitteiden, käyttö ja lataaminen vaativat myös merkittäviä määriä sähköenergiaa. Tämän energiankulutuksen lisääntyminen on lisännyt hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttanut ilmastonmuutokseen.

Fossiiliset polttoaineet, kuten kivihiili ja maakaasu, ovat edelleen yleisesti käytettyjä energianlähteitä, ja niiden polttaminen tuottaa suuria määriä kasvihuonekaasupäästöjä. Myös uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, kasvava käyttö tietotekniikan energiansaannissa voi aiheuttaa ympäristövaikutuksia, kuten luonnonvarojen käyttöä ja ekosysteemien muutoksia.

Elektroniikkajätteiden kasvu on ollut huomattavaa, ja niiden asianmukainen käsittely on tärkeää ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta.

Kierrätys ja jätehuolto 

Nopeasti kehittyvä teknologia johtaa nopeaan laitteiden päivittämiseen ja vanhojen laitteiden hävittämiseen. Elektroniikkajätteiden kasvu on ollut huomattavaa, ja niiden asianmukainen käsittely on tärkeää ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta. Lisäksi elektroniikkalaitteiden valmistus ja käyttö aiheuttavat huomattavia jäte- ja päästöongelmia, kuten elektroniikkajätteitä, jotka päätyvät usein kaatopaikoille tai väärin käsiteltyinä ympäristöön. Tämä voi aiheuttaa vakavia ympäristö- ja terveysriskejä paikallisille yhteisöille sekä luontoon. 

Ekososiaalinen näkökulma 

Tietotekniikan ja kestävän kehityksen välisen suhteen tarkasteluun voi myös sisällyttää ekososiaalisen näkökulman. Ekososiaalinen näkökulma korostaa luonnon ja yhteiskunnan välisen tasapainon merkitystä kestävässä kehityksessä. Yksi keskeinen osa ekososiaalista näkökulmaa tietotekniikan kontekstissa on raaka-aineiden kestävä käyttö. Tietotekniikan laitteet, kuten älypuhelimet, tietokoneet ja muut elektroniset laitteet, sisältävät monia arvokkaita ja usein harvinaisia raaka-aineita, kuten litiumia, kobolttia ja palladiumia. Nämä raaka-aineet louhitaan monissa tapauksissa ympäristöä kuormittavalla tavalla ja niiden hankinnassa saattaa olla eettisiä ja sosiaalisia haasteita, kuten lapsityövoiman käyttöä tai epäoikeudenmukaisia työolosuhteita. Ekososiaalinen näkökulma tietotekniikkaan ja kestävään kehitykseen korostaa myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Tietotekniikan kestävyysvaatimusten tulisi sisältää myös työntekijöiden oikeudet, kuten työolojen parantaminen kaivos- ja valmistusteollisuudessa sekä oikeudenmukainen palkkataso ja työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon.  

Paljon on siis tehtävää matkalla kohti luonnonmukaisempia ekosysteemejä, laitetaan siis jokainen kortemme kekoon! 

Kari Kananoja

Kari Kananoja
IT-kouluttaja
kari.kananoja(a)syo.fi