Kohti kevytyrittäjyyttä – konkretiaa ja rohkeutta kevytyrittäjyyden aloittamiseen

30.5.2023

SYOblogi Riina Viiala

Työelämän murros lisää kiinnostusta työnteon erilaisiin muotoihin. Kevytyrittäjyys on yksi työelämän muutoksen ilmiöistä. Yrittäjyydessä kiinnostaa usein vapaus, merkityksellisyys ja oman osaamisen hyödyntäminen. Yrittäjyys vaatii rohkeutta hypätä totutusta työnteon mallista kohti itsenäisempää ja vastuullisempaa työskentelyä. Onneksi tätä hyppyä voi madaltaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa kokeilla kevytyrittäjyyden sekä erilaisten laskutuspalvelujen avulla.

Kevytyrittäjyys on suhteellisen helppo ja riskitön vaihtoehto joko palkkatyön, opiskelun tai eläkkeen rinnalle, ja se tarjoaa hyvät lähtökohdat ponnistaa myös täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Se antaa työkaluja testata omia yrittäjän ominaisuuksia ja liikeideaa turvallisesti ja hallitusti.

Ennen päätöstä lähteä kevytyrittämään on tärkeää kerätä konkreettista tietoa miten ja millä tavoin kannattaa lähteä liikkeelle. On hyvä selvittää kokonaiskuva niin taloudellisesti kuin omien voimavarojen ja osaamisen näkökulmasta.

Kevytyrittäjä on markkinointitermi – juridisesti on vain työntekijä ja yrittäjä

Selvitetäänpä heti alkuun yksi tärkeä seikka. Juridisesti työelämä ei tunnista kevytyrittäjä-termiä, vaan se on laskutuspalveluiden kehittämä markkinointitermi. Juridisesti on siis olemassa työntekijä ja yrittäjä, ja käytännössä ne erottaa y-tunnus.

Yritystoiminta voidaan jakaa sivutoimiseen tai päätoimiseen yrittäjyyteen, ja työntekijä voi harjoittaa sivutoimista yrittäjyyttä myös palkkatyön ohessa.

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan usein henkilöä, joka tekee töitä omiin nimiinsä ja laskuttaa tekemästään työstä laskutuspalvelun avulla. Kevytyrittäjä ansaitsee kuitenkin pääasiallisen toimeentulonsa muilla tavoin – palkansaajana, eläkeläisenä tai opiskelijana. Kevytyrittäjä toimii usein ilman y-tunnusta ja tulot lasketaan palkkana muun ansiotulon päälle. Tuloja verotetaan progressiivisesti ja ne nostavat veroprosenttia. Kaikki yritykset sen sijaan maksavat liiketoimintansa tuloksesta veroa.

Laskutuspalveluita on siis mahdollista käyttää kevytyrittäjänä ilman y-tunnusta ja tämä onkin suositeltava tapa aloittaa. Huomaa kuitenkin, että osa laskutuspalveluista luo automaattisesti y-tunnuksen, vaikka he käyttävät palveluissaan kevytyrittäjyys-termiä. Tässä tulee siis olla tarkkana!

Millaiseen palveluun kevytyrittäjyys sopii – ei sovi?

Kevytyrittäjyys sopii parhaiten pienimuotoiseen palveluiden ja omien työsuoritteiden myyntiin. Silloin kun haluat hyödyntää omaa osaamistasi ja myydä sitä toisille.

Kevytyrittäjyys ei sovi aloille, joiden toiminta on luvanvaraista. Luvat tällaiseen toimintaan hankkii yrittäjä, eikä niitä voi ulkoistaa laskutusyritykselle. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi:

 • Alkoholijuomien valmistus ja myynti
 • Ajoneuvojen katsastus, autokoulut, autojen korjaus
 • Apteekkitoiminta
 • Asianajopalveluiden tarjoaminen
 • Kiinteistövälitys
 • Vartiointi ja järjestyksenvalvonta
 • Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi
 • Sijoitus- ja vakuutustoiminta
 • Sähköurakointi ja LVI-työt
 • Terveyspalvelut

Veromuutosten vuoksi verkkokauppatoiminta ja esimerkiksi tuotteiden jälleenmyynti ei sovellu kevytyrittäjyyteen ilman y-tunnusta. Jos haluaa myydä itse valmistettuja käsitöitä, se onnistuu kevytyrittäjänä vain silloin, kun asiakkaalle valmistetaan ennakkotilauksen mukainen erä. Muunlainen yksittäisten käsitöiden myynti ilman y-tunnusta esimerkiksi myyjäisissä ja markkinoilla katsotaan veronalaiseksi tuloksi. Tällöin myynnistä kertyneet tulot tulee ilmoittaa tositteineen verottajalle.

Mitä muuta tulee ottaa huomioon?

Arvonlisävelvollisuus alkaa, kun yrityksen liikevaihto on yli 15 000 euroa vuodessa. ALV-velvollisuus ja siihen liittyvät vähennykset vaativat kuitenkin aina yrityksen sekä y-tunnuksen. Kevytyrittäjänä arvonlisävero tulee kuitenkin huomioida omassa hinnoittelussa, sillä laskutuspalvelut vähentävät sen palvelusta ennen palkkion tilitystä. Tämän vuoksi kevytyrittäjyys sopii hyvin pienimuotoiseen yrittämiseen, mutta liiketoiminnan kasvaessa kannattaa harkita yrityksen ja y-tunnuksen perustamista.

Entäpä sitten YEL-velvollisuus? YEL eli yrittäjän eläkevakuutus vaaditaan vasta, kun vuosittaiset kevytyrittäjyystulot ylittävät YEL-rajan (vuonna 2023: 8575,45€ vuodessa) ja toimintaa kestää vähintään 4kk.

Opiskelija ja eläkeläinen voivat niin ikään toimia kevytyrittäjänä. Kevytyrittäjän ansiot vaikuttavat opintotuen määrään samoin kuin muut palkkatulot. Vanhuuseläkkeellä sekä osittaisella vanhuuseläkkeellä voit työskennellä kevytyrittäjänä ilman, että nämä tulot vaikuttavat sinulle maksettavaan vanhuuseläkkeen määrään.

Mahdolliset vaikutukset työttömyysturvaan

Vaikka kevytyrittäjyys on helppo ja kohtalaisen riskitön tapa kokeilla yrittäjyyttä, työttömyysturvan suhteen on hyvä tunnistaa muutama käytäntö. TE-keskus saattaa arvioida kevytyrittäjyyden yrittäjyydeksi, vaikka kevytyrittäjällä ei olisi y-tunnusta. Tällä voi puolestaan olla vaikutusta työttömyysturvaan.

Päätoiminen yrittäjä ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Sivutoiminen yrittäjä voi puolestaan saada soviteltua työttömyyskorvausta. Yrittäjyyden pää- ja sivutoimisuutta arvioitaessa ratkaiseva seikka on toiminnan vaatima työmäärä – ei kertynyt tulo. Yrittäjyys tulkitaan yleensä sivutoimiseksi tapauksissa, joissa yritystoimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohessa vähintään kuusi kuukautta. Tällä osoitetaan se, että kokoaikatyön tekeminen – ja työttömänä uuden työn kokopäiväinen hakeminen – onnistuu sivutoimisen yrittäjyyden ohessa. Riski liittyy siis siihen, miten yrittäjyys tulkitaan, jos jää työttömäksi kuuden kuukauden aikana siitä, kun on aloittanut kevytyrittäjänä. TE-toimisto arvioi jokaisen tilanteen tapauskohtaisesti.

Laskutuspalveluiden avulla saa keskittyä olennaiseen

Kevytyrittäjyyteen kuuluu joukko seikkoja, joihin on mahdollista saada apua ja helpotusta kätevästi laskutuspalvelun kautta. Kaiken byrokratian, kuten laskutuksen ja vakuutukset, voi jättää asian osaavan tahon huoleksi ja keskittyä vain oman palvelun myymiseen ja tuottamiseen. Laskutus- ja kevytyrittäjyyspalvelut tarjoavat myös paljon tukea, tietoa ja koulutusta yrittäjyydestä.

Markkinoilla on monenlaisia laskutuspalveluita ja on tärkeää vertailla paitsi hinnaltaan, myös kokonaispalveluiltaan omaan tarpeeseen sopivin. Osa laskutuspalveluista soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille y-tunnuksella ja tällöin ne hoitavat mm. yrityksen kirjanpidon sekä mahdolliset alv-vähennykset.

Yksinkertaisuudessaan laskutuspalvelun käytön aloitus on hyvin helppoa: avaat palvelun, toimitat verokortin ja tilinumerosi ja voit aloittaa laskutuksen. Laskutuspalvelu huolehtii puolestasi kaikista lakisääteisistä vähennyksistä, vakuutuksista ja maksuista sekä pitää verottajan ajan tasalla tuloistasi. Sinulle tilitetään käteen jäävä osuus eli palkkio tehdystä työstä. Tutustu kuitenkin aina huolella valitsemasi laskutuspalvelun käytäntöihin.

Mitä sitten yrittäisin?

Yksi olennaisimmista asioista kevytyrittäjyydessä on yritys- eli liikeideai. Mikä on se palvelu, jota tuotat, tarjoat ja myyt asiakkaillesi kevytyrittäjänä? Minkä ongelman liikeideasi ratkaisee ja mitä hyötyä ja arvoa liikeideasi tuo asiakkaille?

Hyvä liikeidea perustuu markkinoiden ja asiakkaiden todelliseen tarpeeseen sekä siihen ratkaisuun, jonka yrittäjä heidän tarpeeseensa tarjoaa omalla asiantuntijuudella ja osaamisellaan – palvelulla tai tuotteella. On myös hyvä lähteä testaamaan liikeideaa asiakkailla ja olla valmis kehittämään sitä palautteen perusteella.

Mieti myös erottautumista kilpailijoista vastaamalla kysymyksiin:

 • Miksi asiakas ostaa juuri sinulta?
 • Mikä erottaa sinut kilpailijasta?

Yksi hyvä työkalu oman liikeidean pohtimiseen on SWOT -analyysin nelikenttä. Siinä mietitään sekä listataan yrityksen sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisen ympäristön mahdollisuuksia ja uhkia.

Rohkeutta kokeilla – oppia ja onnistua!

Vaikka tässä artikkelissa on käyty paljon läpi huomioitavia seikkoja, lopulta kaikki on kuitenkin kiinni uskalluksesta lähteä kokeilemaan. Lisää rohkeutta ja itseluottamusta saat tunnistamalla ja käyttämällä omia vahvuuksiasi. Vahvuudet löytyvät usein asioista, jotka ovat sinulle merkityksellisiä ja tärkeitä – joista olet luontaisesti kiinnostunut. Toimit usein vahvuusalueellasi, kun asiat sujuvat helposti flow’ssa, eivätkä edes mahdolliset haasteet saa sinua luovuttamaan.

Myös sillä, miten ajattelet asioista on paljon merkitystä. Ajatuksesi heijastuvat tunteisiiin ja tätä kautta toimintaasi. Kokeile vaikka pientä eroa, joka syntyy siitä sanotko:

 • Minun täytyy onnistua kevytyrittäjänä tai
 • Minun on mahdollista onnistua kevytyrittäjänä

Huomaatko eron motivaatiossa ja rohkeudessa?

Itselle sopivin rohkeusaskelin liikkeelle!

Kevytyrittäjänä voit ottaa juuri niin pieniä askeleita kuin sinulle sopii. Laskutuspalvelun käyttöönotto ei myöskään sido sinua mihinkään ja usein maksat vasta kun lähetät ensimmäisen laskusi. Lähde siis rohkeasti kokeilemaan – oppimaan käytännössä kevytyrittäjyydestä ja kokemaan sen mahtavan onnistumisen tunteen, kun saat tuottaa ensimmäisen palvelusi asiakkaillesi kevytyrittäjänä. Se on kaiken suunnittelun ja yrittämisen arvoista!

Reetta Viinanen

Reetta Viinanen
työelämä- ura ja yrittäjyysvalmentaja
Rohkeushyppy Oy


Bisnestä verkkoon -hankkeessa valmennetaan kevyt-ja digiyrittäjyydestä kiinnostuneita. Seuraa ilmoittelua kanavissamme tulevista valmennuksista. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto. 

Lisätietoja hankkeesta:

Suomen Yrittäjäopisto
Suvi Peltokangas 
yritystoiminnan kouluttaja 
suvi.peltokangas(a)syo.fi