Inventor FEA -koulutusta mukana jatkokurssilla 

4.3.2024

Meillä Autodesk Inventorin jatkokurssi pitää sisällään myös FEA-osuuden (Finite Element Analysis, elementtilaskenta), joka kattaa perusasioita lujuusopista sekä Inventorin simuloinnista. Emme käy kurssilla asioita juurta jaksaen eli kaava kaavalta lävitse. Opetuksen tarkoitus onkin saada opiskelijat ymmärtämään lujuuslaskennan merkitys 3D-mallinnusohjelmistojen rinnalla. 

Meillä kaikki CAD- ja 3D-mallinnus toteutetaan etäkoulutuksena. Etäkoulutuksella on helppo kattaa kaikki koulutusta tarvitsevat paikkakunnasta riippumatta. Opetus onkin meillä siis paikkaan ja aikaan sitomatonta, täysin verkossa toimivaa itsenäistä opiskelua. 

CAD-ohjelmiston kyljessä oleva lujuuslaskenta (puhutaan myös simuloinnista) mahdollistaa suunnitelman toimivuuden varmistamisen jokaisessa eri suunnitteluvaiheessa. Lujuuslaskennan tekeminen on myös olennainen osa nykyaikaista generatiivista suunnittelua, jossa optimaalisuuden hakeminen tapahtuu lujuuslaskennan ja suunnittelun kautta käsi kädessä. 

Tervetuloa opiskelemaan meille CAD- ja 3D-mallinnusohjelmistoja!

CAD- ja 3D-mallinnusohjelmilla tehtyjä kappaleita.

Kirjoittaja