Hyviä uutisia kyläkaupoille!

10.3.2023

Kyläkauppa 2.0 -hanke tukee Suomen maaseutualueiden kyläkauppoja ja niiden toimintaa.

Olin aikeissa kirjoittaa vielä yhden avunhuudon kyläkaupoille suunnatun kyläkauppatuen puolesta. Ilokseni sain vaihteeksi positiivisia uutisia. Nimittäin valtioneuvosto on tehnyt päätöksen, että kokeiluluontoisesti jaettu kyläkauppatuki vakinaistetaan jatkuvaksi tueksi, jota voi hakea kerran vuodessa. Kyläkauppatuki on yksi maaseudun palvelurakenteen ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseen suunnatuista tukimuodoista. Tämä on selkeä viesti siitä, että valtio haluaa tukea maaseudun palvelujen säilymistä ja arvostaa kyläkauppiaiden työtä.

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämää kyläkauppatukea ovat voineet hakea harvaan asutun maaseudun kyläkaupat vuodesta 2019 alkaen. Kustannusten nousu haastaa tällä hetkellä liiketoimintaa kaikilla toimialoilla. Päänvaivaa aiheuttaa myös tulevan kehityksen arvaamattomuus. Epävakaassa tilanteessa tuen vakinaistaminen tuo toivoa kyläkauppojen haastavaan tilanteeseen.

Kyläkauppojen säilyminen aidosti tukemisen arvoinen asia

Sain tilaisuuden osallistua helmikuun alussa Päivittäistavarakauppa PTY ry:n edustajan kanssa parlamentaariseen Maa- ja metsätalousministeriön saaristoasiain neuvottelukunnan kokoukseen. Vielä tällöin ei ollut selvillä valtioneuvoston päätöstä kyläkauppatuen kohtalon jatkosta.

Kokouksessa toimme esiin omia ja kyläkauppiaiden näkemyksiä maaseudun päivittäistavarakauppojen toimintaedellytyksistä, kauppojen nykytilanteesta ja toiminnan turvaamisesta. Tilaisuudessa käydyistä keskusteluista jäi päällimmäiseksi mieleen positiivinen tunne. Kyläkauppojen säilyminen ja yrittäjyys nähtiin aidosti tukemisen arvoisena asiana.

Kyläkauppojen säilyminen ja yrittäjyys nähtiin aidosti tukemisen arvoisena asiana.

Olen kiertänyt vuosien aikana maata ristiin, rastiin ja huomannut sen, että kyläkauppa ei ole vain paikka ostosten tekemiselle. Kaupalla on iso sosiaalinen merkitys lähialueiden asukkaille. He tapaavat toisiaan kaupassa, jossa myös suunnitellaan ja keskustellaan kylän asioista muun asioinnin lomassa.  

Arjen monenlaisissa käänteissä esimerkiksi kylällä asuvan iäkkään henkilön aikuiset lapset saattavat soittaa tutulle kyläkauppiaalle ja kysellä tai sopia omaisensa asioinnista. On niitäkin tilanteita, että kauppias on lähtenyt tarkistamaan vakituisen asiakkaan tilannetta kotiin saakka, kun häntä ei ole hetkeen näkynyt ostoksilla. Tällaisten tilanteiden pohjalta kunnat, kyläkaupat ja kylien kehittäjät voisivat käynnistää ideoinnin ja pohtia uusia palveluja kotona asuville vanhuksille.

Kyläkauppojen säilymisen merkitystä maaseutualueilla ei voi korostaa liikaa. Kannatetaan pieniä kyläkauppoja!

Kyläkauppa 2.0

Suomen Yrittäjäopistolla meneillään olevassa Kyläkauppa 2.0 -hankkeessa edistetään niin ikään kyläkauppojen säilymistä ja omistajanvaihdoksia.

Hanke tarjoaa kauppiaille ja myymälävastaaville maksuttomia verkkotyöpajoja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi käymme vuoropuhelua kauppiaiden ja sidosryhmien kanssa liittyen vaikkapa lisäpalveluiden suunnittelemiseen tai omistajanvaihdoksiin.

Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Kirjoittaja