Digitalisoituminen Suomessa 

5.5.2023

Digitalisaation kehitys Suomessa on ollut nopeaa viime vuosikymmeninä. Suomi on yksi maailman johtavista digitalisaation edelläkävijöistä, ja monilla aloilla Suomi on edellä muita maita. Tämä on osittain seurausta Suomen korkeasta teknologisesta osaamisesta ja pitkäaikaisesta panostuksesta teknologian kehitykseen. Myös tietotekniikan koulutuksiin on panostettu valtavasti ja mm. verkkokoulutusten avulla kouluttautuminen on tehty yhä joustavammaksi. 

Vaikutukset työmarkkinoilla 

Yksi digitalisaation vaikutus Suomessa on ollut sen vaikutus työmarkkinoihin. Digitalisaatio on lisännyt automaatiota ja tehnyt monista tehtävistä turhia. Toisaalta se on luonut myös uusia työmahdollisuuksia, kuten ohjelmistokehittäjien ja datatieteilijöiden kysyntä on kasvanut huomattavasti. Suomalaisen koulutusjärjestelmän korkeatasoisuus on auttanut varmistamaan, että Suomessa on riittävästi työvoimaa vastaamaan uusien teknologisten haasteiden tarpeisiin. Myös muilla toimialoilla tietotekniikan yleistymisen vaikutus on ollut voimakasta. Eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä työskentelevät tarvitsevat yhä enemmän tietoteknistä osaamista ja koulutustarve tällä saralla on suurta. Oman alan kompetenssiosaamisen päälle rakennettu tietotekninen osaaminen mahdollistaa työuran etenemisen monella tavalla. 

Talousvaikutukset 

Digitalisaatio on myös vaikuttanut merkittävästi Suomen talouteen. Digitaaliset palvelut ovat kasvattaneet liiketoimintaa ja innovaatioita eri aloilla, kuten terveydenhuollossa ja energiasektorilla. Digitalisaation ansiosta Suomi on onnistunut luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistamaan kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Erilaisten palveluiden sähköistäminen ja sillä tavalla mm. mobiilikäytön lisääminen alkaa olla jo enemmänkin vaade kuin pelkkä helpottava lisä palvelun käytössä. 

Haasteet 

Kuitenkaan digitalisaation kehitys ei ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Suomessa on myös haasteita, joita on ratkaistava. Digitalisaation kehittyminen vaatii valtavia investointeja, ja tietotekninen infrastruktuuri on kehitettävä koko maassa, myös syrjäseuduilla. Vanhemman väestön kuin myös nuorison kouluttamiseen digitalisaation pariin tarvitaan runsaasti resursseja. Myös tietoturvan ja yksityisyyden suojaamisen haasteet ovat tärkeitä, kun käyttäjät ovat entistä riippuvaisempia digitaalisista palveluista. 

Digitalisaation kehitys Suomessa onkin johtanut valtaviin muutoksiin yhteiskunnassamme. Digitalisaatio on vahvistanut Suomen taloutta, luonut uusia työmahdollisuuksia ja parantanut elämänlaatua. On kuitenkin tärkeää, että yhteiskunta pystyy vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin  ja varmistamaan, että digitalisaatio kehittyy kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Kari Kananoja.

Kari Kananoja

IT-kouluttaja

kari.kananoja(a)syo.fi