Kansainvälinen markkina, kiinalainen kaupunki yöaikaan,.

Vientimyynnin osaaja -valmennusohjelma

Suomen Yrittäjäopisto ja Export Maker Oy ovat rakentaneet valmennusohjelman, joka kannustaa ja rohkaisee eteläpohjalaisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen kansainvälisen myynnin avulla.

Kokonaisuus käsittelee kaikki vientimyynnin osa-alueet.

Valmennus soveltuu yritykselle, joka

 • Suunnittelee tai on aloittamassa vientimyyntiä.
 • On jo tehnyt vientimyyntiä, mutta haluaa kouluttaa henkilökuntaansa.


Valmennuksen toteutus sisältää konkreettista asiaa vientimyynnin arjesta. Valmentajina toimivat osaajat, joilla on kokemusta viennistä yli 100 maahan eri toimialoilla.

Toteutus ja sisältö

Ohjelma starttaa tammikuussa 2024. Mukaan pääsee 10 eteläpohjalaista yritystä.

Valmennus sisältää:

 • Yrityksen tarvekartoituksen
 • 6 puolen päivän tapaamista
 • 3 päivää yrityskohtaista sparrausta
 • muu teeman ohjelma


Sparrauksissa hyödynnetään kansainvälisiä asiantuntijoita ja verkostoja suoraan halutuista kohdemaista.

Ihmisiä työn ääressä.

Kuva: Suomen Yrittäjäopisto

Tutustu sisältöihin

Tapaaminen 1 – Orientaatio ja vientioperaatioiden suunnittelu
Megatrendit ja niiden vaikutus omaan yritystoimintaan, kansainvälistyminen mahdollisuutena, yrityksen lähtökohdat ja valmiudet, tavoitteiden asetanta, kulttuurien vaikutukset kauppatapoihin.

Tapaaminen 2 – Uusien vientimarkkinoiden tunnistaminen ja valitseminen
Uusien ja oikeiden markkinoiden tunnistaminen ja valitseminen, kohdemarkkina-analyysi, kilpailija-analyysi, oma kilpailukyvykkyys, asiakasymmärrys, vienti- ja tuotestrategia ja hinnoittelu.

Tapaaminen 3 – Kansainvälisen brändin rakentaminen ja tuotteen erottautumistekijät
Oikeat myynti- ja jakelukanavat, kohdemaakohtaiset markkinointitavat, brändi kansainvälisessä ympäristössä, materiaalin lokalisointi, messut markkinakanavana, erottautumistekijöiden määrittely, vientistrategian kirkastaminen, rakennettu myyntipuhe.

Tapaaminen 4 – Kansainväliset kauppatavat ja riskienhallinta, logistiikka ja sopimukset
Maksukäytännöt kansainvälisessä kaupassa, taloudelliset riskit, pankkien ja rahoituslaitosten palvelut, muut julkiset palvelut, Incoterms -toimituslausekkeet vientikaupassa, viennin riskienhallinta, sopimukset kansainvälisessä kaupassa, vakuuttaminen.

Tapaaminen 5 – Digitaalinen myynti ja markkinointi kansainvälisessä ympäristössä
Uudet myynnin ja markkinoinnin kanavat, asiakashankinta, digitaaliset ostopolut ja myyntiputki, käytettävät sovellukset, sosiaalinen media ja LinkedIn, vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen.

Tapaaminen 6 – Vientisuunnitelman rakentaminen ja jalkauttaminen
Kohdemarkkinoiden jakeluketju, ostologiikka, kumppaniprofiilit, vientisuunnitelman määrätietoinen muodostaminen, strategian mukaiset toimet yrityksessä, henkilökunnan sitouttaminen, yhteistyökumppanuudet, käytännön toiminnot, yläpuheesta konkretiaan.

Mitä yritys saa valmennuksesta?

 • Konkreettista ja käytännönläheistä apua vientimyynnin aloittamiseen tai kasvattamiseen.
 • Viennin avainhenkilöiden myyntiosaamisen kasvua
 • Yrityskohtaista sparrausta ja maakohtaista tietoa tarpeen mukaan.
 • Kokemuksia ja oppeja toisilta yrityksiltä
 • Mahdollisuuden verkostoitua muiden eteläpohjalaisten vientiyritysten kanssa.

Hinta ja ilmoittautuminen

Osallistuvalle yritykselle maksu on 1790 €.

Hinta sisältää valmennusohjelman ja yrityskohtaisen sparrauksen asiantuntijoilta ja kansainväliseltä verkostolta.

Ilmoittautumiset viimeistään 31.10. Mukaan mahtuu 10 yritystä.

Kokonaisuuteen haetaan rahoitusta EAKR-rakennerahastosta syksyn 2023 aikana.

Lisätiedot

Jenni Koski.

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Jenni Koski
jenni.koski@syo.fi
050 554 1440

Suvi Metsola.

Export Maker Oy

Suvi Metsola
suvi.metsola@exportmaker.fi
040 731 0223

Suomen Yrittäjäopiston logo.
Export Maker Oy:n logo.

Arkistot