Yrittäjyyttä, elinvoimaa ja kestävää osaamista -Yrkkärihengellä

26.3.2024

Suomen Yrittäjäopiston strategiakuva.

Suomen Yrittäjäopiston uusi strategia on valmis. Strategiatyö on pohjautunut ymmärrykseen yrityksen nykytilasta ja käsitykseen tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Strategiset valinnat kertovat, miten voimme toimia ja menestyä tulevaisuudessa.

Strategiatyö on jatkuvaa ja näin auttaa vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin sekä reagoimaan joustavasti toimintaympäristön muutokseen.

Suomen Yrittäjäopiston strategiakuva.

Yrittäjyyttä, elinvoimaa ja kestävää osaamista

Suomen Yrittäjäopisto on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen aikuiskouluttaja, aktiivinen toimija yhteiskunnassa ja yrittäjyyden kulttuurin edistäjä. Tuotamme työelämätarpeisiin vastaavaa koulutusta, jolla vahvistetaan kestävää osaamista.

Yrittäjämäinen toimintatapa näkyy asiakastyössämme ja työyhteisössämme. Innostamme asiakkaitamme oppimaan ja kehittämään. Vastuullinen kädenjälki näkyy kaikessa toiminnassamme.

Suomen johtava yrittäjyyskouluttaja ja elinikäisen oppimisen suunnannäyttäjä

Suomen Yrittäjäopiston visio on olla Suomen johtava yrittäjyyskouluttaja ja elinikäisen oppimisen suunnannäyttäjä.

Vahvistamme asemaamme johtavana yrittäjyyden kouluttajana. Monipuolinen koulutustarjontamme ja joustava toimintamallimme mahdollistavat kouluttautumisen ja jatkuvan oppimisen työuran eri vaiheissa. Valtakunnallisena toimijana luomme elinvoimaa yrityksille ja alueille osaamisen kehittämisen kautta. Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja toteutamme luovia osaamisen kehittämisen ratkaisuja päivittäin.

Varmistamme toimintamme vaikuttavuuden ajantasaisella osaamisella, yrittäjämäisellä toiminnalla ja aktiivisella työelämäyhteistyöllä.

Yrkkärihengellä

Suomen Yrittäjäopiston arvot on puettu käytännön toimintatavaksi – Yrkkärihengeksi. Toimimme koulutusalan suunnannäyttäjänä, yrittäjämäisesti ja osaavasti.

Toimintatapamme näkyy toiminnassamme niin asiakastyössä kuin työyhteisössämmekin.

Ota yhteyttä, kysy lisää