Ulkoisen auditoinnin tulokset kertovat laadukkaasta työstä

15.6.2023

Suomen Yrittäjäopistolla suoritettiin ISO 9001:2015 uudelleensertifiointi. Painopistealueena oli koulutuspalvelujen järjestämistä tukevat toiminnot eli laatujohtaminen ja Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Taideteollisuusalan perustutkinto sekä asiakkuustiimi. Ulkoinen auditoija DNV:n Jyrki Sopanen suositteli Suomen Yrittäjäopiston sertifioinnin uusimista. Vuoden 2022 tuloksia Sopanen piti erinomaisina ja ne kertovat hänen mielestään laadukkaasta sekä onnistuneista tuloksista.

Yhteistyö ja yhteydenpito saa kiitosta

Valmistunut auditoinnin loppuraportti tuo esille sen, miten hyvin yhteistyö ja yhteydenpito organisaatiossa toimivat.

– Yrittäjäopisto toimii hajautetussa organisaatiossa ja yhteydenpitoon sekä viestintään onkin panostettu eri keinoin, kertoo Sopanen havainnoistaan auditoinnin aikana. Koulutusmateriaaleista nousee esille se, että ne ovat avoimina ja kaikkien käytettävissä. Päivittäisjohtamisen positiivisena havaintona raportissa tuodaan esille myös prosessien hyvä kuvaaminen sekä ajan tasalla olevat IT-työkalut.

Laatumittari

– Laadukasta työtä pidetään joskus itsestäänselvyytenä, mutta se johtuu vain siitä, että laatutyöstä on tullut niin oleellinen osa kaikkea toimintaa, kertoo kehittämispäällikkö Lauri Kivelä.

– Kun kaikki osallistuvat laatutyöhön ja tekevät oman osansa, niin silloin kaikki sujuu hyvin ja selkeästi, Kivelä kertoo. Kiitos siis koko henkilökunnalle erinomaisesta laatutyöstä!

Kiitos siis koko henkilökunnalle erinomaisesta laatutyöstä!

Aito ohjaus – opiskelijoiden ohjaus on aktiivista

Auditoinnissa esille nousi positiivisen palautteena opiskelijoiden aktiivinen ohjaus eli aito ohjaus. Opiskelijalla on saatavilla henkilökohtaista tukea koko opiskeluajan. Lisäksi positiivisena havaintona nousi esille erityisopettajan rekrytointi.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä pidetään Yrittäjäopistolla tärkeänä ja sitä tehdään osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tämä tapa sai myös auditoinnissa kiitosta.

Laadukasta työtä edelleen jatketaan

Vaikka auditoinnin lopputulos oli 5/5, niin kehitettäviä kohteitakin löytyi. Sisäisten auditointien kehittämistarpeiden parempi dokumentointi auttaisi varmistamaan sen, että tiedetään asioiden tapahtuneen sovitusti. Lisäksi asiakkuudenhallintaohjelman käyttöä voisi ottaa vielä laajemmin ja tehokkaammin käyttöön ja vahvistaa kumppanuuksia.

– Laatutyö on jatkuvaa ja otamme nämä kehityskohteet seuraavaksi työn alle, kertoo Kivelä seuraavista laatutyön kehittämiskohteista.


Ota yhteyttä, kysy lisää

Lauri Kivelä
kehittämispäällikkö
lauri.kivela(a)syo.fi